7 Habits of Highly Effective people - Fuldt Resumé af bogen (Lyd+Ebog)

0
(0)
0 166
Gratis
adobe pdf

Denne klassiker vil lære dig de 7 vaner som ultra succesfulde og effektive mennesker har.

Vi har alle sammen mål vi gerne vil opnå.

De 7 vaner er nødvendige, hvis du gerne vil låse op for dit fulde potentiale.

Bogen vil lære dig, hvordan du tager ansvar for dine rutiner og skaber en livsstil, der giver dig din version af succes.

Du vil bl.a. lære følgende:

  • Hvad forskellen er på et forhold og en fodboldkamp
  • Hvorfor du skal visualisere din begravelse
  • Hvordan du holder din økse skarpFor at få succes skal du opbygge vaner, der er i overensstemmelse med solide principper.

Da forfatteren Stephen Covey researchede de sidste 200 års selvhjælps råd, observerede han et interessant mønster. Han fandt ud af, at de fleste råd fulgte ét af to paradigmer.

Det første paradigme er personligheds-etikken. Dette paradigme argumenterer for, at succes kræver, at du lærer en række af tricks og teknikker.

Paradigmet siger, at hvis du taler på den rigtige måde eller gennemfører de rette handlinger, så vil du opnå dine mål.

Disse form for råd er attraktive, da de er relativt nemme at implementere, men de fører ofte kun til overfladiske ændringer, der ikke gør en fundamental forskel.

Det andet paradigme er baseret på karakter-etikken. Dette paradigme argumenterer for, at der er underliggende principper bag succes.

Disse principper er ikke specifikke for en bestemt situation. De er dybe, evige sandheder om verden. Hvis vi retter vores indre karakter efter disse principper, så vil vi opnå varige resultater.

Så, hvordan virker disse paradigmer i praksis?

Lad os sige du gerne vil have et bedre forhold til din kæreste. Personligheds-etikken vil sige, at et bedre forhold kræver en ny kommunikations-stil eller en bestemt ferie.

I modsætning, så vil karakter-etikken opfordre dig til at arbejde på dig selv. Den vil sige, at du bør blive den type af person, der har et godt forhold, ved at udvikle en karakter baseret på principper som retfærdig, empati og tillid.

Dette er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Hvis du vil udvikle en indre karakter baseret på gode principper, så bliver du nødt til at ændre den måde du konsekvent opfatter og indgår i verden på.

Kort sagt, at foretage varige ændringer kræver ifølge karakter-etikken, at du udvikler gode vaner. Disse vaner vil blive gennemgået i de næste punkter.

Vane nr. 1 - Tag proaktiv kontrol over din reaktion respons til verden

 

Her er et simpelt spørgsmål som forskere, filosoffer og helt normale mennesker har undret sig over i årtusinder: Hvad gør dig til dig?

Nogle vil sige, at det alt sammen handler om gener - at evolution og DNA dikterer vores liv.

Andre peger på vores forældre. De siger, at hvem der opdrog os og, hvordan de opdrog os betyder mest.

Nogle insisterer på, at det er vores miljø og umiddelbare omgivelser, der har størst betydning.

Sandheden er, at ingen af disse svar er tilstrækkelige. De siger alle sammen, at vores liv er styret af udefrakommende omstændigheder.

Men yderst succesfulde mennesker gør det til en vane indgå i verden på en anden måde.

De indser, at selvom vi ikke kan kontrollere alting, så kan vi kontrollere os selv. En af de vigtigste forskelle på mennesker og dyr er vores selvbevidsthed.

Når dyr møder noget i den ydre verden, så reagerer de på en bestemt forudprogrammeret måde.

Mennesker til gengæld kan reflektere og selv vælge deres respons i enhver situation.

Dette er essensen af at være proaktiv, og det er den først vane succesfulde mennesker besidder.

Når du er proaktiv har du friheden til selv at vælge din tilgang til verden omkring dig og skabe din egen skæbne.

For eksempel, hvis du har planlagt en gåtur udenfor med dine venner, og det begynder at regne, kan du enten surmule over vejret, eller fokusere på at nyde tiden med dine venner, på trods af vejret. 

Dette er gældende selv under de værste omstændigheder. Tænk på den berømte psykiater, Viktor Frankl.

Han var spærret inde i en koncentrationslejr under 2. Verdenskrig. Selvom hans fangevogtere bestemt hans ydre omgivelser, så opdagede han, at han var i kontrol over hans respons.

Frem for at miste håbet, brugte han hver dag på at forestille sig en bedre fremtid. En fremtid, hvor han kunne undervise elever i, hvordan han overlevede rædslerne.

Denne proaktive respons gav ham styrke til at komme igennem livet i fangenskab, og motiverede ham i hans senere karriere som underviser.

Med øvelse kan du også træne evnen til aktivt at vælge din respons til enhver udfordring.

Når du møder modgang på studiet, på jobbet eller i dit personlige liv, så sørg for nøje at overveje din reaktion inden du handler.

Pas på med at bukke under for dit umiddelbare instinkt. Tag i stedet et skridt tilbage, overvej hovedårsagen til problemet, og fokuser så din energi på, hvad du i situationen har kontrol til at ændre. 

 

Vane nr. 2 - Start hver opgave med et ønsket resultat

Lad os begynde med en anelse morbid øvelse: Forestil, at det er 3 år ude i fremtiden og at du desværre netop er gået bort. Ja, det er en tragedie.

Alle dine venner, familie og andre du har kendt er samlet ved din begravelse. Hver person tager deres tur til at træde frem til podiet for at holde en mindetale.

Hvad vil du gerne have de siger om dig?Det er helt sikkert svært at tænke på, men det er også konstruktivt. Pludselig forsvinder alle livets ligegyldige detaljer, og dine sande prioriteter kommer til overfladen.

Nu tænker du på dine forhold, dine bedrifter og den verden du efterlader dig.Denne øvelse viser dig, at det er essentielt at overveje dit ultimative resultat når du organiserer dit liv.

Det er derfor succesfulde mennesker gør det til en vane at tænke tingene grundigt igennem - hvilket bringer os til vane nr. 2.

Hver gang du udfører en handling, om den er stor eller lille, så gør du det faktisk to gange.

Inden du fysisk gør handlingen, så bliver du nødt til først at forestille dig, hvad du skal gøre og, hvad planen er for at gøre det.

Denne plan kan være hurtig og overfladisk, som en mental to-do liste, eller struktureret og detaljeret som en hel forretningsplan. 

Uanset hvad er det vigtigt at tænke på fremtiden, da det hjælper dig med at navigere i nutiden.

Tænk på, hvis du ville bygge dit drømmehus. Inden du begynder at lave vægge, tag og vinduer, er det vigtigt at have et blueprint.

Hvis du ikke har et klart billede af, hvad det er du bygger, så vil hele byggeprocessen blive et uoverskueligt kaos.

Du vil begå dyre fejl, spilde værdifulde materialer og sandsynligvis være utilfreds med resultatet.

Det er rimelig nemt at bruge denne vane på kortsigtede projekter. For eksempel er det altid en gode ide at have en ide om, hvilke ting du skal nå i den kommende uge og have klare mål for året. 

Du får dog de største fordele af denne vane, når du begynder at planlægge langsigtet.

Forestil dig dit foretrukne/ønskede liv ved at lave en personlig missions-erklæring. Ransag dit indre og find ud af, hvad det er du virkelig ønsker at opnå, hvilke værdier der er vigtige for dig og, hvad du ser som ægte succes.

Brug denne erklæring til at måle dine fremskridt og som en guide til at træffe beslutninger.

Når du kender din ønskede destination, er det langt nemmere at holde sig på rette kurs. 

 

Vane nr. 3 - Det vigtigste først

Selv når du ved, hvad dine mål er, er det svært at vide, hvilke skridt du skal tage hvornår.

Her kan den 3. vane hjælpe dig med at prioritere dine opgaver ud fra, hvor meget de haster og, hvor vigtige de er. 

Denne matrix kan du bruge til at inddele dine opgaver.

Når du gør det bliver det mere overskueligt, hvilke opgaver du bør prioritere. Man kunne måske fristes til at tro, at det er den 1. matrix, der bør bruges mest energi på.

Det optimale er dog, at du fokuserer din tid i den 2. matrix. Det skyldes at, hvis du planlægger dine opgaver effektivt, og får dem gennemført, så undgår du, at opgaven ender i den 1. matrix.

På den måde undgår du hastende opgaver, der stresser dig unødvendigt. Nogle opgaver haster, selvom de ikke er vigtige.

Disse er placeret i den 3. matrix. Opgaver i den 3. matrix bør så vidt muligt uddelegeres, hvis det er muligt for dig.

Når du uddelegerer, så pas på med at “micro-manage”. Fokuser på at kommunikere det ønskede resultat klart, frem for at ville styre hele processen. 

Opgaver, der hverken haster eller er vigtige, bør elimineres og fjernes fra din to-do liste.

 

Vane nr. 4 - Vær altid på udkig efter win-win scenariet. 

I fodbold, sport generelt, er der en vinder og en taber. Heldigvis er det ikke alle livets områder, der er sådan. 

I langt de fleste situationer er det muligt at finde et scenarie, der er positivt for begge parter.

Succesfulde mennesker gør det til en vane at sørge for, at alle mennesker de arbejder sammen med føler, at de får noget positivt ud af samarbejdet. 

Alle relationer vi indgår i baserer sig på forskellige paradigmer. Mange mennesker har et dominerende paradigme omkring verden, der hedder win-lose.

De ser alt som en konkurrence, hvor andre bliver nødt til at tabe, hvis de skal vinde. Dette paradigme kan være en fordel for dem i nogle tilfælde, men ofte er det katastrofalt.

Det gør alt til en konkurrence og forvandler mulige samarbejdspartnere til konkurrenter.

Det skaber mistro og gør, at begge parter i sidste ende taber, fordi der ikke kommer noget ud af samarbejdet. 

Måske har du hørt om en censor før, der pludselig gav en elev en lavere karakter end, hvad der var rimeligt, fordi alle de foregående elever havde fået topkarakterer.

Sådan en censor kører med et win-lose paradigme, som siger, at der bliver nødt til at være nogle tabere, der kan ikke kun være vindere. 

Eller forestil dig et hold af sælgere, hvor det kun er de bedste sælgere, der får en bonus, alle andre får ingenting.

Det motiverer sælgerne til at konkurrere mod hinanden, frem for at hjælpe hinanden med at blive bedre sælgere.

På længere sigt vil det skade salget, da sælgerne ikke udvikler sig.Heldigvis er der et alternativ til dette, nemlig win-win paradigmet.

Dette verdensbillede favoriserer samarbejde frem for konkurrence. Det søger resultater, der er positive for alle de involverede. 

For sælgerholdet kunne win-win paradigmet komme til udtryk ved, at sælgerne kun fik deres bonus, hvis alle på holdet nåede deres specifikke målsætninger.

Det ville motivere sælgerne til internt at hjælpe hinanden med at opnå målene, da de ellers ikke ville få deres egen bonus. 

Hvis du vil udvikle et win-win mindset er det vigtigt at have den indstilling, at succes, glæde og profit ikke er begrænsede varer, der er altid mere at hente.

Der er altid en måde at skabe mere værdi på.

 

Vane nr. 5 - Byg stærkere relationer ved virkelig at forstå andre.

Forestil dig, at du havde problemer med dit syn og du gik til en optiker. Optikeren så kort på dig og sagde så; “her, tag de her briller, de virkede for mig”.

Dit syn ville nok ikke blive bedre, og du ville helt sikkert finde en anden optiker.Det bizarre er, at når det kommer til kommunikation mellem mennesker, så opfører mange sig som optikeren i eksemplet.

De foreslår løsninger før de egentlig forstår problemet. Succesfulde mennesker har en anden tilgang, de bruger den 5. vane; de lytter før de taler.

God kommunikation er centralt for enhver betydningsfuld relation. Desværre øver de fleste sig kun på selv at tale, dvs. de forsøger at blive forstået.

Det er også vigtigt, men det er kun halvdelen af kommunikation. For at opbygge en tæt relation til folk er du også nødt til at forstå dem.

Hvis du gerne vil forstå et andet menneske, så er det vigtigt, at du lærer at lytte til dem. 

At lytte til nogen er ikke bare at høre, hvad de siger. Når du lytter så går det ud på at forstå den andens tanker og følelser.

Den bedste måde at øve dette på er ved at praktisere empatisk lytning. Denne form for lytning kræver, at du både forstår de ord personen siger, men også de følelser, der ligger bag dem.

Det er altid en god ide at vente med at komme med råd, indtil du tydeligt har forstået, hvad det er den anden person forsøger at kommunikere.

I stedet for at svare den anden persons anekdote med en af dine egne historier, så forsøg at identificere den følelse personen forsøger at sætte ord på.

Det kan være så simpelt som at sige “det lyder frustrerende” eller “og det synes du er vigtigt?”.

Det holder samtalen centreret på den person du forsøger at forstå.Igen, dette er ikke nogen smutvej eller et trick.

Hvis empatisk lytning skal virke, så må du have en oprigtig interesse i andre mennesker.

Det tager tid, indsats og øvelse at gøre rigtigt. Men hvis du prøver det, så vil andre se det og værdsætte din opmærksomhed.

Ofte vil de også blive mere empatiske og forstående over for dig. Over tid vil dine relationer blive mere åbne, tilfredsstillende og meningsfyldte. 

 

Vane nr. 6 - Skab synergi ved at pleje den åbne udveksling af ideer

Synergi kan være svært at definere, men det er den kreative kraft, som kommer frem når forskellige mennesker bringes sammen i harmoni.

Ser du, alle personer er forskellige, og hvert individ har deres styrker og svagheder. Så når grupper arbejder sammen, så kan de forstærke hinandens stærke sider, og formilde eller gøre op for deres svagere sider.

I sidste ende skabes en større og bedre helhed. Dette kan forekomme i de fleste sammenhænge.

F.eks, forestil et klasseværelse, hvor de studerende føler sig frie til at at interagere og udveksle ideer. Hvad vil der ske?

Nogle studerende vil stille udfordrende spørgsmål, andre vil give uddybende svar, mens andre vil løfte diskussionen med intime personlige indsigter.

Måske bliver skemaet ikke fulgt, men alle ender med at lære meget mere. Måden man skaber synergi på er ved at skabe et miljø, hvor alle føler sig sikre og respekterede.

Det kræver at man trækker på andre vaner, som win-win paradigmet og empatisk lytning.

Når disse vaner bruges i praksis, så vil mennesker være mere tilbøjelige til at dele deres ideer, bygge ovenpå hinandens bidrag og sætte pris på de forskellige evner, hver person bringer til bordet. 

 

Vane nr. 7 - Slib din økse - brug tid på at passe på dig selv

Forestil dig, at du var en skovhugger. Hver dag går du ind i skoven og begynder at fælde træer med din økse.

De første træer falder nemt, men over tid oplever du et ærgerligt mønster. Jo flere træer du fælder, jo længere tid tager det om at fælde træet.

I slutningen af ugen tager det lige pludselig timevis, blot at fælde et enkelt træ.Hvad er gået galt?

En simpel fejltagelse. Mens du har været i gang med at arbejde hårdt, har du glemt at tage dig af dit værktøj.

Din økse, engang så skarp, er nu blevet helt sløv. Dette eksempel illustrerer, hvor vigtigt det er at passe på dit værktøj.

I din arbejdssituation er dit værktøj dig selv. For at kunne arbejde og præstere optimalt er det vigtigt, at du passer på dig selv og tager pauser når det er nødvendigt. 

Når du har store ambitioner og gerne vil opnå dine mål er det nemt at blive opslugt i ydre handlinger, relateret til din karriere eller dit studie.

Det er dog vigtigt at sørge for, at din økse hele tiden er skarp, ellers vil dine resultater begynde at lide. Stephen Covey identificerer 4 forskellige dimensioner du bør prioritere for at holde øksen skarp; den fysiske, den spirituelle, den mentale og den sociale/følelsesmæssige. 
Den fysiske dimension handler om at tage sig godt af din krop med regelmæssig træning, den rette ernæring og rigeligt med søvn.

Ved at udvikle disse vaner vil du have drivkraften til at operere på et højt niveau på lang sigt.

Den spirituelle dimension handler om at være i forbindelse med dig selv, dine værdier og det smukke ved verden omkring dig.

Brug hver dag noget tid på at takke gud, mindfulness eller meditation. Du vil opleve at sådanne aktiviteter hjælper dig med at håndtere modgang.

Den mentale dimension handler om træne hjernen. Det gør du ved hele tiden at lære nye ting, udvikle nye evner, læse bøger eller lære et nyt sprog.

Disse hobbyer gør dit liv rigere og holder dig i kontakt med verden omkring dig. 

Den sociale og følelsesmæssige dimension handler om, at det er vigtigt at pleje dine personlige og profesionelle relationer.

Tal med personer du elsker og holder af regelmæssigt og snak med dine kollegaer/klassekammerater. 

Hvis du gør det til en vane at prioritere alle dimensionerne, vil du altid være klar til at handle som en effektiv person. 

 

Opsummering

Selvudvikling handler ikke om at lære en masse tricks og genveje, der kun virker i specifikke sammenhænge.

Det handler om at udvikle stærke vaner baseret på solide principper. Som en effektiv og succesfuld person bør du;

  1. Tage proaktiv kontrol over din respons til verden
  2. Begynde hver opgave med et ønsket resultat
  3. Prioritere ved at gøre det vigtigste først
  4. Altid være på udkig efter win-win scenariet
  5. Bygge stærkere relationer ved virkelig at forstå andre
  6. Skabe synergi ved at pleje den åbne udveksling af ideer
  7. Bruge tid på dig selv

 

Afsluttende bemærkning:

Din udvikling ophører aldrig. Det er vigtigt at anerkende dine fremskridt, samtidig med du forpligter dig til fortsat forbedring.

Track din udvikling og de ting du opnår. Det kan du gøre ved at lave en liste over ting du gerne vil forbedre for hver uge, og ved enden af hver uge gøre op, hvor godt eller skidt du har gjort det.

Når du anerkender din egen succes vil det øge din motivation til at fortsætte og skabe endnu flere sejre. 

 

Ingen anmeldelser fundet.

Ingen kommentarer til denne opgave. Vær den første til at skrive en!

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.