AT om Havet: Bølgeenergi - Havet som energikilde

0
(0)
0 127
15kr
pdf

Her finder du en komplet AT synopsis, der behandler emnet bølgeenergi. Opgaven er skrevet i samfundsfag og fysik. Opgaven er glimrende som inspiration, hvis du skal skrive om det samme emne. 

Indledning

Vores jordklode er dækket af ca. 70% vand. Havet har altid haft en afgørende betydning for mennesket, da havet bl.a. er en vigtig fødekilde for mennesket og blevet benyttet som handelsveje til at skabe vækst for staterne. Danmark har 7300 km kyst, og ingen steder i Danmark er der mere end 52 km til den nærmeste kyst. Siden slutningen af 1970’erne har man via forskning fået betydelig viden omhandlende udvinding af grøn energi, i form af bølgeenergi, hvor havet er af afgørende betydning. Bølgeenergi udvindes nemlig ud fra havets bølger. Den nye viden er gunstigt, da verden i dag oplever kolossale klimaproblemer, der blot vokser med årene i takt med den stigende udledning af drivhusgasser, der skaber nogle dybe og negative aftryk på verden.

På baggrund i ovenstående vil der i denne opgave undersøges, hvad der kendetegner grøn energi, og hvordan man ved hjælp af havet kan udvinde bølgeenergi. Ydermere vil opgaven fokusere på, hvilke samfundsmæssige konsekvenser en længerevarende investering i bølgeenergi kan have.

Problemformulering

Hvordan kan havet udnyttes som energikilde og hvilke samfundsmæssige konsekvenser vil det kunne give?

Underspørgsmål

  1. Hvad er grøn energi, og hvorfor er det en vigtig ressource?

  2. Hvordan udvindes bølgeenergi?

  3. Hvilke samfundsmæssige konsekvenser kan bølgeenergi få?

Uddrag:

Ad 1)

Grøn energi er en vedvarende energiform, som udleder minimale mængder CO2. Grøn energi skal ses i modsætning til den sorte energi, som består af kul, olie og gas der har været drivkraften i vores samfund siden industrialiseringen . Udover at den nuværende fossile brændstof energiproduktion skader klimaet, miljøet og geopolitisk er det ikke nogen varig energikilde.

Ad 2)

Vindindustrien er allerede et stort økonomisk marked på verdensplan. Dette skyldes dets evne til at producere vedvarende energi med en minimal udledning af drivhusgasser samt dets væsentlige billige teknologi . Bølgeenergi har samme mulighed for at producere vedvarende energi og har derfor ligeledes et enormt potentiale.

Ad 3)

Til at analysere og vurdere, hvordan de samfundsmæssige konsekvenser af bølgeenergi bevirker, vil der benyttes nedenstående skema, som også uddybes til eksamen. Skemaet systematiserer og belyser de mest centrale fordele og ulemper ved bølgekraftanlæg og deres betydning for et samfund.

Diskussion af metoder

Gennem AT 3.2-forløbet; “Havet” er der benyttet forskellige metoder i Samfundsfag og Fysik:

Samfundsfag

Gennem samfundsfaget benyttes hermeneutikken til, at skabe en ny forståelse af det økonomiske kredsløb, hvor at der gennem analyse af multiplikator, - og acceleratoreffekten blev udarbejdet en ny fortolkning/forståelse af, hvordan den fungerer. Det økonomiske kredsløb vil således sættes i nyt lys, hvorefter forforståelsen holdes op mod empirien. Endvidere blev min generelle forforståelse af alternative energianlægs betydning for et samfund ligeledes sat i nyt perspektiv ved at sættes op i mod empirien. Hertil benyttes den deduktive metode til at af/bekræfte hypotesen: “Hvis Danmark investerer x-antal penge til produktion af bølgeenergi, så vil det gavne landet x”. Der er altså taget udgangspunkt i noget velkendt teori om multiplikatoreffekten og forsøgt at bestemme den økonomiske gevinst, hvis samfundet investerer x antal kroner i bølgeenergi. Gennem multiplikator-beregninger benyttes kvantitative analyse, da eksempelvis skattetryk og opsparingskvoten begge er udregnet på baggrund af store mængder tal. Ydermere er der i diskussionen blevet brugt den komparative metode, da vi sammenligner bølgekraft med andre former for grøn energi til at kunne betone fordele og ulemper.

Karakter 12
Skole stx
Klassetrin 3g

Ingen anmeldelser fundet.

Ingen kommentarer til denne opgave. Vær den første til at skrive en!

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.