Bilag i SRP - Undgå at bruge dem forkert - Komplet vejledning

Bilag i SRP - Undgå at bruge dem forkert - Komplet vejledning

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel forklarer vi:

  • Hvad et bilag er
  • Hvor bilagene skal bruges i opgaven
  • Om bilagene tæller med i det samlede sideantal
  • Hvornår du skal anvende bilag
  • Hvordan du henviser til bilag
  • Hvordan du nummerer bilag

Det er ikke et krav, at du skal have bilag i din SRP opgave.

Der kan dog være nogle tilfælde, hvor det er en fordel at anvende bilag.

Det kan du læse meget mere om længere nede i artiklen. 

Få vores komplette SRP bog, der hjælper dig med alle opgavens dele.

Hvad er et bilag?

Bilag er visuel dokumentation for det, du skriver i SRP opgaven.

Det kan f.eks. være kilder som tabeller, diagrammer, figurer, modeller, spørgeundersøgelser du selv har lavet og andre store billeder.

Grunden til, at man anvender bilag i SRP er, at nogle kilder optager meget plads i et dokument.

Det kan ødelægge overblikket over teksten, hvis kilderne fylder for meget. Derfor er det hensigtsmæssigt at placere dem til sidst i opgaven. 

En vigtig pointe ift. bilag er, at din opgave skal kunne forstås uden dem. Tabeller, figurer osv, som er fundamentet for din analyse og dine vigtigste pointer bør ikke placeres i bilagene. 

Hvor skal bilagene placeres i opgaven?

Bilagene placeres helt til sidst i din SRP, lige efter litteraturlisten.

Husk at inddrage bilagene i din indholdsfortegnelse. 

Tæller bilag med i det samlede sideantal?

Nej, bilag tæller ikke med i det samlede sideantal, også selvom der indgår tekst i bilaget.

Hvornår skal jeg anvende bilag?

Bilag anvendes ofte ifm. analysen, men kan bruges i hele opgavens hoveddel.

I analysen kan der være mange forskellige typer af kilder, der skal indarbejdes i teksten.

Det er ikke sikkert, at der er plads til visuelt at præsentere alle kilderne.

I stedet placerer man dem i bilagene, og henviser så sprogligt til dem.

Det kunne f.eks. lyde sådan her:

  • Som det fremgår af bilag X ...
  • I bilag X ses det, hvordan ...

Det giver bedst mening kun at anvende bilag, som du rent faktisk henviser til i din tekst.

Du kan ikke forvente, at lærer og censor ser dine bilag igennem, medmindre du henviser til dem i selve opgaven. 

Tekst, som du selv har skrevet må ikke placeres i bilagene.

Bilagenes funktion er at skabe overblik i din opgave.

De er ikke tænkt som en hjælp til at omgå kravet til omfanget af din SRP. 

Hvordan henviser jeg til et bilag?

Når du bruger et bilag bliver du nødt til at gengive de informationer, der er vigtige for din besvarelse.

Husk på, at din opgave stadig skal kunne forstås, hvis man fjerner bilagene.

Bilagene er dokumentation for, at dine oplysninger er korrekte.

Selve oplysningerne skal du bruge aktivt i din tekst. 

Nummering af bilag

Når du tilføjer et nyt bilag, giver du det et nummer (1, 2, 3 osv.)

Du henviser til bilaget inde i opgavens brødtekst ved at skrive dets nr.

Det er ligegyldigt, hvordan du nummerer bilagene.

Det vigtigste er, at du har styr på numrene, og henviser til de rigtige bilag.

Det mest naturlige er dog, at det første bilag du bruger i opgaven også har nr. 1. Det andet bilag du bruger kan så have nr. 2 osv. 

Tryk her for at gå til SRP pakken