Citater i SRP - Undgå dumme fejl (2022)

Citater i SRP - Undgå dumme fejl (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel får du:

 • Gennemgang af alle regler når du bruger citater i din SRP, alt sammen forklaret med eksempler.
 • Hjælp til at bruge og opbygge citaterne naturligt i teksten.

Det er vigtigt, at du bruger citater, når du skriver din SRP. Citater kan bruges til at underbygge og belyse dine forskellige problemstillinger. Samtidigt viser du, at du forstår at bruge din kilder aktivt og ikke bare griber din viden ud af den blå luft. 

Når du bruger citater, er det vigtigt, at du markerer dem tydeligt.

Hvordan dette skal gøres, kan du læse mere om i denne artikel. 

SRP bog, der gratis og yderst grundigt guider dig gennem alle opgavens dele.

Indholdsfortegnelse

Hvad er et citat?

Citater i redegørelse

Citat opbygning

Citatteknik

Citat udeladelse

Indskudt ord i citat

Forkortelse af citat

Kommentar i citat

Forklaring i citat

Red. i citat

Rette i citater

Understregning eller markering i citat

Linjeskift i citat

Indryk i citater

Originalsprog eller oversættelse af citater

Formalia

Lange citater (Definition og regler)

Korte citater (Definition og regler)

Indbyggede citater

Indirekte referencer

Citat eller henvisning?

Gengivelse

Du skal lave et citat i følgende tilfælde

Hvad er et citat?

 • Citat definition

Wikipedia definerer et citat således: “Et citat er en gentagelse af en sagt eller skrevet udtalelse. Den kan være fra et interview, en bog, en tale, en film osv.

Citater i redegørelse SRP

Du må gerne bruge citater i din SRP redegørelse, men det er ikke et formelt krav.

Du kan sagtens lave en super redegørelse uden at bruge citater.

Et godt og relevant citat kan dog sagtens fungere som et ekstra krydderi til din redegørelse.

Hvis du vælger at bruge citater i din redegørelse, så bør du overveje følgende:

 • Er citatet formuleret så godt, at det passer naturligt ind i din tekst?
 • Er det umuligt, at du kan formulere citat nogenlunde lige så præcist selv?

Du kan læse meget mere om, hvornår du bør inddrage citater i din redegørelse og, hvordan du gør det i vores trin for trin vejledning til redegørelsen i SRP.

Vi gennemgår, hvordan du skriver og opbygger redegørelsen trin for trin, samt hvad du absolut ikke må glemme, når du skriver den.

Citat opbygning

Når du indsætter et citat skal du opbygge det i teksten på følgende måde.

Først præsenterer du citatet. Her gør du det klart, hvordan dette citat har relevans for den tekst, du netop har skrevet. Derudover skal du også præsentere, hvem der er forfatter til citatet. 

Til sidst forklarer du citatet. Dette gør du efter, at citatet er indsat i teksten. Her forklarer du, hvordan citater belyser den pointe eller problemstilling, du netop er ved at behandle. Forklaringen bør også indgå i en naturlig overgang til det næste du gerne vil skrive om. 

Eksempel

Her kan du se, hvordan citatet først præsenteres. Derefter indsættes selve citatet. Til slut bliver det forklaret.

Pointen i citatet er, at Nordkorea vil skaffe sig atomvåben, uanset om Trump truer dem eller ej.

Denne pointe præsenteres også inden citatet indsættes. Læg mærke til, at forfatteren til citatet også præsenteres.

Derefter kommer der en forklaring, hvor pointen opsummeres og uddybes. Forklaringen bruges også til at skabe forbindelse til den næste del i teksten.

I dette tilfælde en anden ekspert, der også har en holdning til Nordkoreas anskaffelse af atomvåben. 

Citatteknik

Citat udeladelse

Hvis man udelader et eller flere ord fra et citat indsætter man [...] eller (...), der, hvor de udeladte ord skulle have stået. 

Eksempel

“Finanskrisen var den værste [...] siden den store depression i 1929.”

Indskudt ord i citat

Du må gerne indskyde ord i citater. Det gør du ved at indsætte de ord du gerne vil indskyde i en firkantet parentes [ ].

Indskudte ord kan hjælpe med at binde et citat sammen, fx. hvis du har udeladt noget af citatet. 

Eksempel:

”Formanden [for Det Økonomiske Råd] understregede, at prognosens hovedscenarie er en “blød landing”, hvilket er baggrunden for, at formandskabet ikke diskuterer et muligt behov for en finanspolitisk stramning.”

Her bruges den firkantede parentes til at klargøre præcis, hvilken formand der er tale om. 

Husk på, at du aldrig må manipulere med essensen eller meningen af citatet. 

Forkortelse af citat:

Du må naturligvis gerne forkorte et citat. Det er dig, der vælger, hvad du vil citere. Alt du mener, der ikke er nødvendigt forkorter du bare fra. 

Kommentar i citat

Du må gerne komme med en kommentar i dit citat. Dette kan du gøre, hvis du mener, at det er svært for læseren at forstå meningen uden en forklaring.

Der findes forskellige måder at forklare noget i et citat på. 

Nogle gange kan det være nødvendigt at erstatte et navn eller flytte rundt på ordene i citatet, hvis det skal give mening, når det indgår i din opgave.

Når du gør dette, så markerer du det ved at indsætte ændringerne i en firkantet parentes [ ].

Forklaring i citat

Hvis du gerne vil forklare noget i et citat, så kan du gøre det ved at indsætte forklaringen i en firkantet parentes med kolon [:].

Parentesen indsættes i citatet, hvor forklaringen giver bedst mening. Undgå lange forklaringer, men hold dig i stedet gerne til få ord.

Eksempel:

2. verdenskrig inkluderede mange massakrer, herunder Holocaust [:folkedrabet på jøderne], strategiske bombninger og sprængninger af atombomber. 

Red. i citat

Du vil nogle gange støde på i artikler, at der står Red. i en parentes, efterfulgt af et eller flere forklarende ord (Red. ).

Dette betyder, at redaktøren har ment, at det er nødvendigt at forklare noget i citatet, således det giver meningen for læseren.

Du skal ikke selv skrive Red. når du laver en opgave. 

Rette i citater

Du må ikke rette i citater, hvis der blot er tale om grammatiske fejl.

Du må heller ikke rette i citatet, således, at dets essens eller mening ændres.

Din gengivelse af citatet skal være loyal mod forfatteren.

I det ovenstående har vi dog gennemgået flere forskellige måder du kan redigere citatet, således det giver mening, når du bruger det i din opgave. 

Understregning eller markering i citat

Hvis du gerne vil understrege noget i et citat, fordi det er særligt vigtigt, må du gerne det. Det gøres ved at skrive “min understregning” eller “min markering” i en parentes efter citatet.

Eksempel:

“2. Verdenskrig var den mest dødelige krig i menneskehedens historie(min understregning)

Linjeskift i citat

Du skal kun lave linjeskift før og efter et citat, hvis citater er på 3-4 linjer eller derover. 

Citater indryk

Du skal også kun lave indryk i dit citat, hvis det er 3-4 linjer eller længere. Husk, at indrykket skal laves i begge sider af citatet. Originalsprog eller oversættelse af citater

I alle sprogfag skal citater gengives på det originale sprog. Dvs, skriver du i engelsk, så skal citatet gengives på engelsk (hvis det er skrevet på engelsk selvfølgelig)

I alle andre fag er det tilladt at oversætte citatet.

Hvis du oversætter citatet, så lav en parentes i fodnoten, hvor du skriver, hvilket sprog citatet er oversat fra. 

Formalia:

Udover citater, så er der flere faktorer ifm. formalia, du bør have godt styr på, når du skriver din SRP.

Her kan du få hjælp til, hvor lange dine enkelte afsnit skal være, og hvad du skal gøre, hvis du enten har skrevet for meget eller for lidt.

Vi gennemgår også, hvordan din SRP skal opbygges og alt, hvad den skal indeholde.

Lange citater (Definition og regler)

Et langt citat defineres ofte ved, at det er på 3-4 linjer eller derover. Her kan du læse, hvilke særlige regler, der gør sig gældende, når du bruger lange citater.

 1. Der skal laves linjeskift før og efter citatet
 2. Der skal laves indryk i begge sider af citatet
 3. Citatet behøver ikke markeres med anførselstegn eller kursiv
 4. Der sættes kolon(:) i brødteksten før citatet
 5. Punktum sættes efter, at citatet er slut.
 6. Der skal altid være en kildehenvisning eller fodnote lige efter citatet.

Eksempel:

Præsentation:

I følgende citat fra Rangvid rapporten ses det, hvorfor finanskrisen ramte så hårdt i Danmark:

Citat:

Finanskrisen i Danmark opstod som konsekvens af […] en forholdsvis høj og tilsyneladende holdbar økonomisk vækst, der medførte en udbredt optimisme og deraf følgende generel undervurdering af risiko, procyklisk (konjunkturmedløbende) finanspolitik, procyklisk regulering af den finansielle sektor, [og] lempelige finansielle vilkår.

Forklaring:

Perioden op til finanskrisen havde været præget af vedvarende økonomisk vækst. En vækst både befolkningen og politikere troede ville fortsætte. Bl.a. derfor blev der ført konjunkturmedløbende politik af regeringen på flere punkter, selvom dette ikke er hensigtsmæssigt set ud fra et økonomisk teoretisk udgangspunkt. 

Generelt bør du være kritisk ift. om det er nødvendigt at bruge et langt citat. I de fleste tilfælde vil en gengivelse være bedre. Det kan du læse mere om længere nede. 

Korte citater (Definition og regler)

Korte citater fylder ca. 3 linjer eller derunder. Her kan du læse, hvilke regler du skal følge når du bruger korte citater.

 1. Korte citater skrives ind i brødteksten. Der laves altså ikke linjeskift eller indrykning. 
 2. Du skal sætte kolon foran citatet.
 3. Du skal placere anførselstegn ved citatets start og slut. 
 4. Punktum placeres efter anførselstegnet og kildehenvisningen eller fodnoten. 
 5. Husk altid at bruge enten en kildehenvisning eller en fodnote lige efter citatet. 

Eksempel:

I Rangvid-rapporten konkluderes det ligeledes:” Med den planlagte vækst i det offentlige forbrug, ville BNP-væksten i 2006 – alt andet lige – have været reduceret fra knap 3,5 pct. til ca. 3 procent”(Rangvid, 2013), s. 109.Indbyggede citater

Det viser overskud at bruge indbyggede citater i din SRP opgave. Et indbygget citat arbejdes nemlig direkte ind i din opgave, sådan den kommer til at hænge naturligt sammen med din brødtekst.

Det kræver lidt tid at få sine egne sætninger til at passe sammen med citatet, men når det lykkes, fungerer det super godt.

Du skal være opmærksom på følgende, når du bruger indbyggede citater:

 • Du skal ikke sætte kolon før citater
 • Du skal ikke markere citatet f.eks. i kursiv.
 • Du skal blot sætte anførselstegn på begge sider af citatet. 
 • Husk kildehenvisning eller fodnote lige efter citatet. (ved indbyggede citater fungerer fodnoter klart bedst, da de fylder mindst i brødteksten.)

Eksempel:

Selvom lønudviklingen ikke er direkte dikteret af regeringen, så opererer ”Arbejdsmarkedets parter... jo ikke i et tomrum,” som det påpeges af Christen Sørensen.(fodnote)Indirekte referencer

Indirekte referencer er, når du citerer noget fra en kilde, der allerede er citeret i en anden kilde. 

Eksempel på scenarie:

Du har fundet en bog skrevet af Poul Jørgensen i 2012. I bogen har han brugt et citat fra en artikel, der hedder “Årsagerne til finanskrisen”.

Du vil gerne selv bruge citatet, men kan ikke finde selve artiklen.

For at kunne bruge uddraget skal du gøre følgende.

Sådan bruger du indirekte referencer:

 • I din præsentation af citatet skriver du, hvilken artikel citatet stammer fra.
 • Den primære kilde, altså den kilde du sidder med i hånden, skal skrives på din litteraturliste.
 • I fodnoten eller kildehenvisningen efter citatet henviser du til den primære kilde og tilføjer “som citeret i …”

Eksempel:

I artiklen “Årsagerne til finanskrisen” slås det fast, at “regeringens finanspolitik i årene op til finanskrisen var medvirkende til at forværre konsekvenserne.” (Som citeret i Jørgensen, 2012)

Citat eller henvisning?

En problemstilling du vil støde på undervejs i din SRP process er, om du skal bruge citater, eller om du skal gengive det, der står i din kilde.

Der findes ikke noget gyldent snit for, hvornår hver metode er korrekt at anvende, men her har vi givet nogle gode retningslinjer, du kan følge.

Husk, at der i begge tilfælde skal tilføjes en kildehenvisning til det, du skriver. 

Gengivelse

Ved en gengivelse forstås, at du med dine egne ord refererer det, der står i en kilde.

Fordelen ved en gengivelse er, at du kan udvælge de informationer, der er relevante for dig i kilden.

På den måde undgår du at citere lange tekststykker, hvor kun noget af det har relevans for din opgave. 

 • Du bør altså bruge en gengivelse, hvis formuleringen i kilden ikke er særligt præcis. Dvs, at den information du har brug for, er spredt ud over et langt tekststykke i din kilde. 
 • Du bør også bruge en gengivelse, hvis du blot videreformidler kolde fakta fra kilden (fx. population, indbyggertal osv. osv.)

Du skal lave et citat i følgende tilfælde:

 • Hvis citatet er formuleret så præcist, at du ikke selv kan formidle indholdet bedre.
 • Hvis citatet meget præcist understøtter en af dine centrale pointer. 

Det er vigtigt, at du er meget grundig, når du udvælger dit citat. Ofte vil der være flere dele i kilden, som har en eller anden relevans ift. din opgave.

Det kan være, at den understøtter den pointe du er ved at argumentere for eller den problemstilling, du er ved at beskrive.

Derfor er det vigtigt, at du udvælger det tekststykke, der har den største relevans. Det kræver ofte en del overvejelser inden du når frem til dette tekststykke. 

Det er vigtigt, at du ikke overdriver din brug af citater. Husk på, at det er din egen tekst, der tæller med i bedømmelsen af din karakter.

For mange citater kan derfor være med til at udvande din opgave, sådan at dine evner ikke kommer til udtryk.

Tryk her for at gå til SRP pakken