Disposition til mundtlig eksamen - Bedste guide og tjekliste 2020

Disposition til mundtlig eksamen - Bedste guide og tjekliste 2020

Er du i tvivl om, hvordan du skal lave din disposition og hvad den skal indeholde, så er du kommet til det rette sted!

Vi har skabt en dybdegående guide, som gør det nemt for dig at lave din disposition og blive helt klar til den mundtlige eksamen.

Du kan også finde et konkret eksempel på en disposition længere nede på siden. 


Har du prøvet at svede usædvanligt, få tør mund og en højere puls når du er til eksamen? Så har du nok en grad af eksamensangst, eller i hvert fald nervøsitet. Det er ærgerligt, fordi nervøsiteten påvirker din præstation til eksamen negativt.

Rigtig mange studerende oplever at få en dårligere karakter, fordi de var nervøse eller havde eksamensangst. Vil du gerne undgå, at det bliver dig? Så har du brug for at kende til de rigtige metoder til, hvordan du leverer en selvsikker eksamenspræstation.

Få en god oplevelse og din drømmekarakter til eksamen. 

Hvad er en disposition?

En disposition til mundtlig eksamen er en oversigt, der viser dig, hvilke områder du skal huske at komme ind på. På ordnet.dk defineres disposition også sådan her: “overordnet plan for opbygningen af fx et skriftligt arbejde

Din disposition er dermed først og fremmest en hjælp til dig selv, og ikke noget du bliver bedømt på. Alt afhængigt af, hvilken eksamen du skal op i, skal du enten aflevere dispositionen på forhånd, eller lave den i forberedelsestiden. 

Dispositionen, eller talepapiret,  er et centralt værktøj til, at din præsentation forløber struktureret og meningsfuldt. Hvis du undervejs til den mundtlige eksamen glemmer noget, så er din disposition med til at huske dig på det. Derfor er det en god investering at bruge tid på din disposition. Dispositionen er en essentiel del af en god forberedelse til mundtlig eksamenSørg for også at få læst vores essentielle råd til de skriftige eksamenerDe vi klæde dig på til også at få 12 til de skriftlige eksamener.


Sådan laver du en god disposition - Trin for trin guide:step by step guide

1. Opbyg din disposition efter den rigtige taksonomi

Når du laver en fremlæggelse til mundtlig eksamen skal den forløbe på en bestemt måde. Du begynder med det redegørende taksonomiske niveau, hvorefter du går videre til det analyserende og fortolkende og til slut perspektiverende niveau (eller det diskuterende/vurderende niveau). Hvis din problemformulering er godt opbygget, så vil den også afspejle dette forløb i taksonomien. Du kan læse mere om taksonomi på wikipedia her.

Det er en god ide, at indsætte spørgsmålene fra din problemformulering som overskrifter i din disposition.


2. Notér vigtige pointer - IKKE hele sætninger

Den værste fejl du kan begå i udarbejdelsen af din disposition til mundtlig eksamen er at udfylde den med hele sætninger. Du risikerer nemlig, at din fremlæggelse kommer til at fremstå som en oplæsning frem for en præsentation. Lærer og censor vil lynhurtigt kunne gennemskue, hvis du læser op fra din disposition og ikke taler frit. Oplæsning giver absolut ingen point til eksamen, så denne strategi kan ikke anbefales. Så hvad gør du i stedet?

Du bør notere centrale pointer til hvert spørgsmål i din problemformulering. Det gælder altså om at finde frem til de dele af din besvarelse, som ikke kan undværes, hvis besvarelsen af din problemformulering skal give mening.

Vi tager udgangspunkt i et eksempel på en disposition til mundtlig eksamen, der lyder således: 

"Du skal redegøre for centrale økonomiske skoler og deres syn på forskellige økonomiske mål og anvendelsen af økonomiske politikker.

Sådan udvælger du de vigtige pointer i din disposition til mundtlig eksamen

I uddraget fra problemformuleringen ovenover har vi understreget de vigtigste dele. Først og fremmest fortæller Woman in libraryproblemformuleringen, at vi skal redegøre for centrale økonomiske skoler. Dvs, har du redegjort for en eller anden mindre ukendt økonomisk tankegang fra en kult i Georgien, så er du på afveje. I stedet bør du have fokus på brede og vidt accepterede økonomiske skoler, marxisme, liberalisme, neoliberalisme osv. 

Dernæst fortæller problemformuleringen, at vi skal fokusere på skolernes syn på økonomiske mål. Her er det altså mindre relevant, hvem der har grundlagt skolen, hvor længe den har eksistereret og hvor i verdenen den er udbredt. Det er fint, at disse fakta er på plads, men du skal bruge minimalt med tid på dem.

Ift til denne del af problemformuleringen, er det centralt at du på din disposition til mundtlig eksamen får noteret, præcis hvilke økonomiske målsætninger den pågældende skole har. Er det høj vækst, lav arbejdsløshed eller noget tredje?


3. Har du besvaret din problemformulering?

Det lyder måske banalt, men det allervigtigste når du udarbejder din disposition til mundtlig eksamen er, om den lægger op til, at du får svaret grundigt på problemformuleringen. Du kan tale nok så frit og flydende, men hvis ikke du rent faktisk svarer på, hvad problemformuleringen beder dig om, så når du aldrig op i de tocifrede karakterer.

Du bør altid spørge dig selv; Har jeg besvaret min problemformulering? Sørger min disposition for, at jeg kommer frem med pointer, der er med til at besvare de spørgsmål min problemformulering siger jeg skal besvare?

For mange elever sker der dsv ofte det til eksamen, at de fremlægger noget, som godt nok har en form for relevans til deres problemformulering, men som i virkeligheden ikke besvarer den. 


4. Udvælg dine stikord (og øv dig øv dig øv dig!)

Som nævnt i punkt 2 er det yderst vigtigt, at du ikke har fulde og lange sætninger på din disposition til mundtlig eksamen. Dine centrale pointer bør i stedet optræde som korte og præcise stikord på din disposition. På den måde sikrer du dig, at du undgår oplæsning til mundtlig eksamen. Men hvordan skal jeg så huske alt det jeg skal sige spørger du sikkert. No worries, det vil vi forklare dig.

Øvelse gør mester (eller i det mindste bedre)

Når du skal til mundtlig eksamen er der ingen nemme genveje. Først skal du besvare din problemformulering og derefter skal du lære det meste udenad. Det kan til tider virke som en uoverskuelig opgave, men den gode nyhed er, at der er en løsning! Løsningen kaldes gentagelse, vedholdenhed og hårdt arbejde. Det er ikke let, men til gengæld garanterer vi, at denne løsning vil give dig bedre karakterer. Så hvad skal du konkret gøre?

7 trin til en god mundtlig eksamen

 1. Se på din præsentation til mundtlig eksamen som en normal afleveringsopgave. 

 2. Nedskriv hele din besvarelse til hver del af din problemformulering som én lang tekst i et separat dokument

 3. Fremlæg din tekst højt for dig selv som om du var til eksamen - Det er okay primært at læse op på dette stadie

 4. Sørg for at ramme den tid som din fremlæggelse skal vare nogenlunde præcist (ofte ca. 10 minutter)

 5. Slet eller tilføj tekst alt afhængigt af om din fremlæggelse er for kort eller lang - Det er en hel normal del af processen, at din disposition ændrer sig undervejs, så vær ikke bange for at fjerne ting, som ikke længere giver mening

 6. Opret et nyt dokument, hvor du først indsætter de forskellige dele i problemformulering som separate overskrifter

 7. Ud fra din lange tekst tilføjer du nu stikord til hver del af problemformuleringen, som dækker over hele din besvarelse. Din disposition til mundtlig eksamen er nu færdig, og dumang ler kun at øve dig, indtil fremlæggelsen sidder på rygraden.


Hvordan øver jeg mig bedst til mundtlig eksamen?A thinking student

Svaret er meget simpelt - Du øver bedst ved at øve dig meget. Øv din fremlæggelse for dig selv igen og igen,

indtil du er sikker på, at du stort set kan den udenad.

Nogle skal kun øve deres fremlæggelse 2 gange helt igennem før de kan den, andre skal gøre det 20 (hvis ikke mere).

Resultatet til din mundtlige eksamen afhænger altså også i høj grad af, hvor mange timer du ligger i den forberedelse.

Sådan håndterer du eksamensangst:

Eksamensangst kan være en stor udfordring til mundtlig eksamen. Er du typen, der har tendens til at lide af det, eller bliver du "bare" meget nervøs inden eksamen, så frygt ej! Vi har lavet den mest komplette vejledning til, hvordan du håndterer eksamensangst. Vejledningen giver dig en liste over alt, hvad du har brug for at vide omkring eksamensangst, samt værktøjer til at bekæmpe den.  


Disposition tjekliste - Godt oplæg til eksamen

 1. Indledning

Ofte er det også en god ide, at starte med en kort indledning, hvor du præsenterer det emne du vil snakke om og, hvad du vil komme ind på. Dermed viser du lærer og censor, at du har et godt overblik over dit materiale. Pas på med ikke at gå i dybden med de forskellige delelementer endnu, det skal du først gøre senere i fremlæggelsen.

 1. Indsæt problemformuleringens dele som overskrifter

 2. Gennemgå vores guide

 3. Evt. metoder*

 4. Dispositionen fylder 1-2 sider

*I især SRP og AT er det et krav, at du beskriver de metoder du har brugt og vurderer, hvor relevant anvendelsen af dem har været. I andre fag er det dog ikke et decideret krav, at disse inddrages i din præsentation. I historie skal du også kunne forklare din kildekritiske metode. Derudover er det en god ide, at have styr på dine metoder, fordi det er et punkt lærer og censor vil kunne finde på at spørge ind til.Disposition til mundtlig eksamen eksempel

Nedenunder kan du se et eksempel på en disposition til mundtlig eksamen, som er lavet med udgangspunkt i et AT projekt. Problemformuleringen som dispositionen er bygget op omkring lyder således:

Problemformulering

I begyndelsen af 2013 udbrød flygtningekrisen, da et stigende antal af migranter ankom til den europæiske union ved bl.a. at krydse middelhavet. Rejsen over havet betød et stort antal tabte liv, og den såkaldt “dublinforordning” siges at være brudt sammen i krisen. Hvilke handlemuligheder har dette efterladt EU, og hvilke konsekvenser kan bådflygtningene over middelhavet have på Europas fremtid?

Underspørgsmål

1) Hvad går dublinforordningen ud på?

2) Hvilke love gør at et skib kan flyde?

3) Hvorfor drukner så mange på vej over middelhavet?

4) Hvorledes har EU-unionen og de enkelte medlemslande reageret på flygtningekrisen?

5) Hvordan påvirker migrant krisen samarbejdet i EU?

 

Her kan du se vores eksempel på en disposition til mundtlig eksamen og få inspiration til, hvordan din egen disposition skal opbygges.

AD 1) Hvad går dublinforordningen ud på?

Dublinforordningen:

- Forordning: Juridisk bindende retsakt – gælder straks efter ikrafttrædelsesdatoen for alle borgere i EU

- Land med ansvar for behandling af asyl består af prioriteret liste:

1. Land, hvor nærmeste familie opholder sig

2. Land, der har udstedt visum

3. Første land, hvor man har indrejst ulovligt

4. Første land, hvor man har søgt om asyl

 

AD 2) Hvilke love gør at et skib kan flyde?

Archimedes lov:

- Hvis en genstand er helt eller delvist nedsænket i en væske, er opdriften på genstanden lig tyngdekraften på den fortrængte væskemængde

- Vis det med en tegning:

- Opdrift: tyngdekraften på den fortrængte vandmængde – virker væk fra jordens centrum

- Nedadrettet kraft: Tyngdekraften på båd og last – virker mod jordens centrum

- Kan beskrives ved formlen:

mvand * g = (mbåd + mlast ) *g 

(m=masse)

Resten af eksemplet kan downloades helt gratis her!


Bliv selvsikker og en ekspert i at gå til eksamen - hurtigt!