Emne og fag i SRP - 10 gode råd - Træf det bedste valg

Emne og fag i SRP - 10 gode råd - Træf det bedste valg

Du begynder din SRP proces med at vælge, hvilke fag du gerne vil skrive i.

Du skal også vælge, hvilket emne du vil skrive om.

I denne artikel kan du få hjælp til, hvad du skal være særligt opmærksom på, både når du vælger fag og emne.

SRP bog, der hjælper dig med ALLE opgavens delelementer.

Faste rammer for dit emnevalg til SRP

  • Dit emne skal lægge op til at kunne undersøges i to forskellige fag.
  • Du må gerne vælge emner du allerede har arbejdet med i undervisningen. Du må bare ikke genbruge specifikke kilder fra tidligere emner. 
  • Du skal nå frem til ny viden om det emne du vælger. Dvs, at det ikke er nok kun at bruge den viden, du har fået i undervisningen. Du skal bruge fagenes metoder og teorier til at finde frem til nye resultater. Resultater, du ikke kendte til i forvejen. 

Når du vælger dit emne skal du også forholde dig til, hvorvidt det er muligt at finde relevant materiale.

Hvis du vælger et relativt ukendt emne, så vil det nogle gange være begrænset, hvor meget materiale, der findes om emnet.

Omvendt skal du også passe på med at vælge et alt for bredt emne. Det er fint nok at gøre i starten, hvis du ikke er sikker på præcis, hvad du vil skrive endnu. På et tidspunkt skal dit emne dog indsnævres.  

Faste rammer for dit valg af fag til SRP

  • Du skal skrive din SRP i to fag, hvoraf ét af dem skal være på A niveau. 
  • Minimum ét af de fag du skriver i, skal være et studieretningsfag. Dit studieretningsfag skal være på mindst B niveau. Hvis dit studieretningsfag er på A niveau, så kan du vælge frit mellem alle andre fag du har haft. 
  • Det er et krav, at du foretager en analyse i begge fag, når du skriver din SRP. 
  • Du skal mindst bruge én metode fra hvert fag. 
  • Det er okay, at fagene ikke fylder lige meget i opgaven. Så længe begge fag mindst bruges på det analyserende niveau.

Når du skriver din SRP opgave, vil det typisk være sådan, at ét af fagene bliver det du primært skriver i. Det andet fag kommer til at få en sekundær rolle.

Et godt eksempel er i kombinationen af samfundsfag og matematik.

Her vil samfundsfag som regel være det primære fag, hvor en eller anden samfundsfaglig problemstilling undersøges.

Matematik kan så bruges som redskab til at understøtte undersøgelsen med diverse matematiske modeller. Det kunne f.eks. være Chi test på baggrund af noget statistik, der er relevant for opgaven. 

SRP i kun ét fag

I særlige tilfælde vil det være muligt kun at skrive SRP i ét enkelt fag. 

Faget skal være et A fag. Det er dig og din vejleder, der i fællesskab afgør, om dit emne egner sig bedst til kun at blive skrevet i ét fag.

Hvis dit emne kan behandles af to fag, så vil du som regel ikke få lov at skrive i ét fag. Det er naturligvis din vejleder, der har det sidste ord.

Hvis du skal skrive din SRP i ét fag, så stilles der større krav til den faglige dybde. Det vil sige, at du fx. skal bruge mindst to af fagets metoder.

Det forventes også, at du inddrager flere teorier og begreber fra faget. 

10 gode råd til valg af emne og fag i SRP

1. Find et spændende emne

Vi har været lidt inde på det. Det er meget vigtigt, at du finder et emne, som du synes er spændende. Ellers får du svært ved at motivere dig selv i skriveprocessen.

Du kan, med fordel, vælge et emne i har haft i undervisningen. På den måde har du en idé om, hvilke metoder og teorier, der kan bringes i spil ved dette emne.

Du skal naturligvis finde en ny vinkel på emnet, hvis du vælger at skrive din SRP om det. Der må dog gerne være nogle overlap mellem den vinkel du vælger, og din vinkel i havde i undervisningen. 

2. Hvilke emner er aktuelle for tiden?

Det kan være en stor fordel at skrive om emner, der er aktuelle lige nu, eller som har været det inden for de seneste år.

Du vil helt sikkert være i stand til at finde en masse relevant kildemateriale, hvis du vælger et aktuelt emne. Samtidigt har emnet måske været meget debatteret i offentligheden. Det kan give ideer til, hvilke perspektiver man kan se emnet fra. 

3. Du skal vælge en problemstilling inden for dit emne

Det er ikke et krav, at du ved, hvilken problemstilling du vil arbejde med, når du vælger dit emne til SRP. Det er dog en rigtig god idé at gøre sig nogle tanker om problemstillingen, inden du beslutter dig for emnet.

Det er ikke sikkert, at du altid kan finde en problemstilling du synes er spændende, også selvom du overordnet godt kan lide emnet.

En problemstilling er vigtig fordi den hjælper dig med at afgrænse dit emne. Der findes alt muligt du kan skrive om inden for hvert emne.

Nøglen er derfor at gøre sin SRP så fokuseret som muligt, gerne tidligt i processen. 4. Hvilke emner har du haft før?

Du kan med fordel få inspiration fra emner I tidligere har arbejdet med i undervisningen. Du må gerne vælge at skrive din SRP med et emne I allerede har haft i undervisningen.

Det vigtige er, at du ikke skriver om samme problemstilling.

Prøv at se om du ikke kan tage udgangspunkt i det I lavede i undervisningen, og så flytte fokus, således at problemstillingen ikke er den samme. 

5. Få hjælp af dine vejledere

Ofte vil du have en eller flere samtaler med dine vejledere, inden du vælger emne.

Husk at forberede dig på disse samtaler.

Ellers risikerer du, at de bliver spild af tid. Gør dig nogle tanker om, hvilke emner du synes er interessante, hvilke fag du er god til og de metoder du er god til arbejde med. 

6. Lav en brainstorm

Du kan med fordel lave en brainstorm over, hvilke emner du gerne vil skrive om. Måske du endda også kan komme på nogle konkrete spørgsmål, du gerne vil undersøge.

Hvis du kan finde på nogle spørgsmål, er det lettere at vælge, hvilke fag du skal bruge. Måske dukker der emner eller fagkombinationer op i dit hoved i løbet af dagen.

Husk at skriv dem ned på din telefon så, og skriv dem meget gerne ind på computeren senere. 

7. Brug biblioteket

Biblioteket er naturligvis et glimrende sted at finde litteratur, men det kan også bruges til at få inspiration. Sæt nogle timer af en dag og gå på opdagelse i bibliotekets bøger.

Der springer med stor sandsynlighed noget i øjnene, der får din interesse. Du kan også spørge bibliotekarerne til råds om, hvilke bøger, der findes inden for de forskellige emner.

En god bog kan ofte give dig et fingerpeg om, hvilke problemstillinger, der findes inden for forskellige emner.

Det er også en god ide at være ude i god tid på biblioteket.

Alle landets gymnasieelever skriver SRP på samme tid. Venter du for længe risikerer du, at der ikke er flere bøger tilbage af dem, du skulle bruge.

 

8. Dit emne og dine fag skal spille sammen

Dit emne- og fagvalg hænger tæt sammen. Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvilke fag, der ville være gode til at undersøge forskellige emner.

Du kan måske få inspiration fra nogle af de AT-forløb I har haft tidligere.

Hvilke fagkombinationer fungerede godt eller mindre godt for dig?

Hvilke emner kunne man med fordel undersøge med to fag?

 

9. Vælg nogle fag du er god til

Det er en god idé at vælge nogle fag, hvor du klarer dig godt i forvejen. Det vil give dig en væsentlig fordel, når du sidder midt i skriveprocessen. Du undgår nemlig at skulle bruge tid på at forstå fagets forskellige metoder, teorier, begreber osv. 

Omvendt bør du ikke vælge et fag ud fra, at du godt kan lide din lærer i det pågældende fag.

Til SRP er det tilfældigt, hvilken vejleder du får. Det kan sagtens være en lærer fra en anden klasse. 

 

10. Vælg et emne, der interesserer dig

Når du vælger emne bør du som udgangspunkt gå efter noget, der interesserer dig. Det er virkelig ærgerligt, at skulle bruge to ugers skriveperiode, fordybet i noget du synes er uinteressant.