Engelsk mundtlig eksamen - Sådan får du topkarakter (2021)

Engelsk mundtlig eksamen - Sådan får du topkarakter (2021)

I denne vejledning får du svar på alt, hvad du har brug for at vide for at klare dig godt til den mundtlige engelsk eksamen.

Vi afdækker, hvordan du forbereder dig før og under selve eksamen, hvordan du laver din disposition og hvad du skal huske at medbringe.

Du får også en masse andre gode råd, der vil gøre dig i stand til at få topkarakter.

Bliver du meget nervøs inden du skal til eksamen? Måske kan du mærke pulsen stiger, munden bliver tør og du ryster lidt. Det er en ubehagelig fornemmelse, som du ikke er alene om. Rigtig mange studerende, mig selv inklusive, har oplevet problemer med eksamensangst.

Det er ærgerligt, fordi det mindsker din chance for en god karakter, da det bliver svært for dig at levere en overbevisende præstation. Heldigvis kan de elever, som bruger de rigtige fremgangsmåder, lære hvordan de kontrollerer eksamensangsten og får en markant bedre karakter. 

Vil du gerne være helt fri for din eksamensangst og nervøsitet?

Hvordan foregår en mundtlig engelsk eksamen

Her kan du læse om, hvordan den mundtlige engelsk eksamen foregår på STX, HTX, HHX, EUX og HF, både på A og B niveau.

Engelsk a mundtlig eksamen

STX A:

Faktaboks:

Forberedelsestid: 60 minutter

Eksaminationen: 30 minutter (inklusiv votering)

Omfang: 3-6 normalsider (1 normalside = 1300 bogstaver). 

I løbet af dine år på gymnasiet har du formentlig lagt mærke til, at engelsk undervisningen har været delt op i forskellige emner. På A niveau har du mindst 9 forskellige emner i engelsk gennem hele gymnasiet. På B niveau har du mindst 6. Det er op til din lærer at afgøre, hvilke emner der angives som en del af pensum. Du vil i god tid inden din mundtlige engelsk eksamen få oplyst, hvilke emner din lærer har valgt skal indgå i eksamen.

eksamensspørgsmål til mundtlig eksamenTil hvert emne laver din lærer nogle eksamensspørgsmål. Det er dem, som du skal trække imellem og som er udgangspunktet for din eksamen.

I spørgsmålet vil det være angivet, hvilket emne spørgsmålet er bygget op omkring og det dertilhørende tekstmateriale. Tekstmaterialet er det som du skal arbejde med i løbet af forberedelsestiden.

Der vil i eksamensspørgsmålet være oplyst, hvilken forfatter og udgivelsesår der hører til teksten samt muligvis en kort indledning til teksten. Du vil som udgangspunkt komme op i ukendte tekster, men der er én undtagelse med værker af Shakesspeare.

Du kan godt komme op i et ukendt uddrag af et værk Shakesspeare har lavet, selvom i har arbejdet med andre dele af værket. 

Prøvematerialet består af ukendt materiale, som skal præsenteres, analyseres, fortolkes og perspektiveres.

I perspektiveringen skal du inddrage emnet. Der vil i det eksamensspørgsmål du trækker være angivet nogle instrukser, der forklarer hvordan du skal arbejde med tekstmaterialet.


HHX og HTX A

Faktaboks:

Forberedelsestid: 60 minutter

Eksaminationen: 30 minutter (inklusiv votering)

Omfang: 3-6 normalsider (1 normalside = 1300 bogstaver). 

spørgsmål til mundtlig engelsk eksamenMundtlig engelsk eksamen på hhx er bygget op omkring de emner i har haft som del af undervisningen. Til hvert emne vil din lærer have lavet et antal eksamensspørgsmål og prøvematerialer. Ved eksamens begyndelse trækker du ét af disse spørgsmål, som derefter bliver udgangspunktet for dit arbejde i forberedelseslokalet. 

I spørgsmålet kan der godt indgå flere forskellige tekster, eller en kombination af en tekst og f.eks. et videoudklip. Teksterne vil altid være ukendte, dvs. at i ikke har arbejdet med dem i undervisningen.

Spørgsmålet består samlet set af det overordnede emne, informationer om tekstmaterialet samt nogle instrukser, der angiver, hvilket fokus du skal have i arbejdet med teksten. 

Når du har fulgt instrukserne og forberedelsestiden er ovre, så er det tid til eksaminationen. Den starter med, at du holder et oplæg af ca. 8 minutters varighed. Derefter forløber resten af eksaminationen som en samtale mellem dig, din lærer og din censor.

Du må under hele eksaminationen gerne støtte dig til de notater og den disposition du har udarbejdet i forberedelsestiden. 

Er du bange for at få en dårlig karakter til eksamen? Se hvordan du selvsikkert indtager eksamenslokalet, uden eksamensangst eller nervøsitet.


Engelsk b mundtlig eksamen

HTX B og EUX B

Faktaboks:

Forberedelsestid: 60 minutter

Eksaminationen: 30 minutter (inklusiv votering)

Omfang: 2-3 normalsider (1 normalside = 1300 bogstaver). 

Til eksamen trækker du ét spørgsmål, som relaterer sig til et emne i har haft om i løbet af jeres undervisning.

Spørgsmålet indeholder navnet på det pågældende emne, den tekst du skal arbejde med samt instrukser, der giver dig et fokus at behandle teksten ud fra.

Teksten eller teksterne vil altid være ukendt(e). I forberedelsestiden følger du instrukserne og starter derefter ud med et oplæg på ca. 8 minutter til selve eksaminationen. 


STX B og HF B

Faktaboks:

Forberedelsestid: 60 minutter

Eksaminationen: 30 minutter (inklusiv votering)

Omfang: 2-3 normalsider (1 normalside = 1300 bogstaver). 

spørgsmål til mundtlig eksamenNår du kommer til eksamen i mundtlig engelsk, så starter du med at trække et eksamensspørgsmål.

Spørgsmålet hører ind under et af de emner i har haft i undervisningen. Det vil tydeligt fremgå af spørgsmålet, netop hvilket emne du skal arbejde inden for.

Derudover vil eksamensspørgsmålet også indeholde en beskrivelse af den tekst du skal arbejde med, samt instrukser til præcist, hvilket fokus du skal have når du behandler denne tekst.

Teksten eller teksterne vil primært være ukendte, men kendte tekster kan muligvis indgå som supplerende materiale.

Når du har fulgt instrukserne i din forberedelsestid, så lægger du ud med at holde et oplæg på ca. 8 minutter til selve eksaminationen.

Vil du gerne forbedre dit snit markant? Se hvordan du bliver en ekspert i at gå til eksamen. 


Eksempler på prøvemateriale og instrukser

Et prøvemateriale kunne være udformet således:

Instrukserne i prøvespørgsmålet kunne f.eks. se således ud:

 

Forberedelse til mundtlig engelsk eksamen

1. Skab overblik over pensum

skab overblik over pensum til mundtlig engelsk eksamenDet er vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke emner i har været igennem i engelsk. Derudover er det også vigtigt, at du ved, hvilke tekster, kendetegn og lignende, som knytter sig til netop disse emner.

Det er din samlede viden om emnerne som du skal sætte i spil til den mundtlige eksamen.

Da det er tilfældigt, hvad for et emne du kommer op i, så er der ikke andet at gøre end at få styr på dem alle sammen. Ellers gør du din eksamen til et lotteri, hvor det er held frem for forstand, der afgør din karakter. 

Det første sted du bør starte er med din undervisningsbeskrivelse.

Denne beskrivelse giver dig det mest komplette overblik over, hvad i har arbejdet med under hvert emne. På den måde kan du også finde ud af, hvad det forventes, at du skulle kunne til eksamen.

Når du læser undervisningsbeskrivelsen igennem vil du støde på termerne “kernestof” og “supplerende stof”.

 

kernestof til mundtlig engelsk eksamenKernestof er det stof som i har behandlet mest grundigt i undervisningen. Kernestoffet er altså det vigtigste stof i har beskæftiget jer med, hjørnestenen i jeres læring. Det er vigtigt, at du især har sat dig grundigt ind i kernestoffet. Det skyldes især to ting.

For det første, så vil det være langt nemmere for dig når du sidder i eksaminationslokalet, at perspektivere det oplæg du netop har holdt til en af de andre tekster inden for samme emne.

For det andet vil lærer og censor sagtens kunne finde på at spørge ind til kernestoffet, specielt hvis du ikke selv er kommet ind på det i dit eget oplæg. 

 

Supplerende stof vurderes at være mindre vigtigt end kernestoffet, hvorfor i sandsynligvis ikke har arbejdet lige så grundigt i dybden med det. Dets funktion er ofte at give en anden vinkel på en tekst eller en problemstilling, som kernestoffet måske ikke afdækker.

Selvom det er vigtigst, at du kan dit kernestof, så giver det gode pluspoint, hvis du kan inddrage noget af det supplerende stof i din samtale med lærer og censor.

Du bør naturligvis kun gøre det såfremt, at det er relevant for det i snakker om.


Undervisningsbeskrivelsen er et glimrende sted at starte, når du skal have overblik over pensum i engelsk. Vi anbefaler dig dog også, at du selv laver dit eget “overbliksmateriale”, da det vil være med til at cementere informationerne fra pensum i din hjerne. Samtidig er det en fremragende og ligetil måde at komme i gang med oplæsningen på. 

Du laver dit eget overbliksmateriale således:

 • Opret et dokument for hvert emne i har haft.

 • Noter de vigtigste pointer fra emnet øverst i dokumentet. Det kan være bestemte ting som din lærer har sagt mange gange ifm. emnet - har du hørt godt efter, så vil du helt sikkert have et par guldkorn som du kan fyre af til eksamen på rygraden. 

 • Skriv alle teksterne fra emnet ned i dokumentet

 • Under overskriften for teksterne skriver du et kort resume af dem. Evt. også et eller to vigtige citater fra dem. 

 • Hvis i har analyseret teksterne, så skriv nogle af de vigtigste analysepunkter og konklusioner ned også

Dette materiale må du meget gerne tage med til eksamen. Det kan give dig et lynhurtigt, men stadig rimelig dybt, indblik i det pågældende emne du har trukket. Dette indblik vil gøre det væsentligt nemmere at perspektivere det tekstmateriale du har trukket til andre tekster fra pensum. 

Når du har gennemgået ovenstående process, så er du klar til næste trin. Her gælder det om at sortere alt det materiale som du har samlet sammen i løbet af engelsk undervisningen. 


 

2. Skab overblik over materialerne

organiser dit materiale til mundtlig engelsk eksamenDet er en vigtig del af enhver eksamensforberedelse, at du sikrer dig, at der er styr på alt dit materiale. Det drejer sig om ting som arbejdsspørgsmål, noter, begrebsforklaringer og lignende.

For det første vil sorteringsarbejdet give dig en fornemmelse af, om du har lavet det nødvendige arbejde til de forskellige tekster, eller om du måske bliver nødt til at arbejde dem grundigere igennem som led i din forberedelse.

For det andet, så har du ikke tid til, at være i tvivl om, hvor en vigtig note befinder sig, når du sidder i forberedelseslokalet til eksamen. Her er tiden dyrebar, så du bør ikke spilde den på at lede rundt mellem dine dokumenter. 

Vi anbefaler, at du opretter en separat mappe til hvert eneste emne som i har haft. Hvis emnerne har været inddelt yderligere i underemner, så opretter du tilsvarende undermapper.

Herefter tilføjer du alle dokumenter du måtte have til de respektive mapper. Sørg for at lede din harddisk, google drev og hvor du ellers opbevarer materiale grundigt igennem. 


 

3. Nu begynder oplæsningen for alvor

få styr på alle brikkerne i pensum til mundtlig engelsk eksamenPunkt 1 og 2 skulle gerne have afklaret dig ift. hvilke områder du bør læse op på. Hvis du stadigvæk  ikke føler dig helt sikker på, hvad du skal fokusere din læsning, så har vi to muligheder til dig. I vores artikel “forberedelse til mundtlig eksamen” kan du finde en beskrivelse af teknikken flashcards.

Denne teknik er yderst effektiv til at afdække, hvilke brikker du mangler i dit samlede overblik over pensum.

Du kan også vurdere ud fra din egen mavefornemmelse, hvilke emner du burde starte med at læse op på.  Du bør altid starte der, hvor du har mindst viden, således du ikke bliver ekspert i nogle emner, men nærmest uvidende i andre.

Selve oplæsningen bør centrere sig om de forskellige tekster i har arbejdet med, samt de arbejdsspørgsmål i har fået udleveret til dem. Generelt skal du gennemgå alt det materiale i har været igennem i løbet af undervisningen.

Det er nemmest for dig selv, hvis du holder en vis systematik i oplæsningen. På den måde bliver oplæsningen lettere jo flere emner du får gennemlæst. Vi foreslår, at du følger denne fremgangsmåde til hvert forløb:

3.1 Hvad handlede emnet om?

 • Drejede emnet sig om en historisk periode, eller et mere generelt tema som f.eks. “ungdom”?

 • Brugte i specielle analysemetoder af forskellige genrer?

 • Hvilke hovedpersoner, f.eks. forfattere, historiske nøglepersoner eller blot almindelige mennesker var en del af emnet? Hvad kendetegnede disse mennesker?

3.2 Hvad var jeres fokus i emnet?

 • Hvad så i mest på ift. de temaer/perioder i arbejdede med?

 • Hvad var de vigtigste pointer/konklusioner i forløbet/emnet?

3.3 Hvilke forfattere, tekster og mediemateriale arbejdede i med?

 • Brugte i hovedsageligt film, noveller, bøger, digte eller andre materialetyper i emnet? 

 • Hvad var jeres fokus på i de forskellige typer af materiale? Hvad var jeres konklusioner ved hver tekst?


 

4. Øv dig i det engelske sprog

øv dig i det engelske sprog inden mundtlig engelsk eksamenOvenstående handler om, hvordan du læser op på den indholdsmæssige del af mundtlig engelsk eksamen, nemlig teksterne og andet materiale. Det er dog ikke nok kun at være godt inde i indholdet, du skal også kunne formidle det. Derfor er det vigtigt, at du i tiden op til mundtlig eksamen også får øvet dit engelske sprog.

Hvis du taler engelsk ofte inden eksamen, så vil sproget komme langt mere naturligt til dig, end hvis du slet ikke taler sproget. Da eksamen netop er centreret omkring teksterne, så er det vigtigt, at du kan fremlægge indholdet af disse på engelsk.

Et godt tip er, at du hver gang du har arbejdet med en tekst, fremlægger dens indhold og den analyse du har lavet af den på engelsk. Du kan godt gøre dette alene, men du kan også gøre det sammen med en ven eller veninde.

Fordelen ved at fremlægge for en anden er, at situationen minder lidt mere om eksamen, samtidig med, at du kan få feedback på din fremlæggelse. 

Det kan anbefales, at du også laver et par fremlæggelser, hvor du filmer dig selv. På den måde kan du nemmere vurdere, hvordan dit sprog lyder og om du laver specielle grammatiske fejl. Samtidig kan du også få et indtryk af, hvordan dit kropssprog er, når du fremlæggelser på engelsk.

Dermed har du en mulighed for at forbedre det, hvilket er en fordel til mundtlig eksamen. 


 

5. Øv dig i fagtermerne 

Det er et krav i engelsk, at du kan arbejde tekstanalytisk. Det er ikke nok at kunne tale det engelske sprog. Når du laver en tekstanalyse, forventes det, at du også kan bruge de korrekte fagtermer i dit arbejde. Vi har listet nogle af de vigtigste fagtermer nedenunder, sammen med en uddybende forklaring af dem. Du kan fordel følge listen fra top til bund, når du laver din tekstanalyse.

Analyse af engelske tekster.

Non-fiktions tekster:

1. Communication situation: (Kommunikationssituationen)

- Hvem, hvad og hvornår

2. Theme and message: (Tema og budskab)

 • Main theme: (Hovedtema)

 • Overall view: (Hovedsynspunkt)

 • Intention/purpose: (Afsenderens intention/formål)

  • Inform: (Informere)

  • Debate/argue: (Debattere/argumentere)

3. Argumentation: (Argumentationen)

 • Direct argumentation: (Åben kommunikation)
 • Indirect argumentation: (Skjult kommunikation) 
  • Relevant and valid: (Er argumenterne relevante og valide?)

  • Views and attitudes: (Diskuterer skribenten åbent andre holdninger/synspunkter)

  • Anvendes der kilder til at understøtte synspunkterne?

  • Tricks of argument: (Argumentkneb)

4. Rhetorical devices: (Måder at argumentere på)

 • Modes of persuasion: (Appelformer)

 • Ethos, logos og patos

5. Language and literary devices: (Sproglige virkemidler)

 • Selection of words: (Ordvalg)

 • Imagery: (Billedsprog)

  • Comparisons, rhyme and rhytm, metaphors, symbols, irony etc.

6. Conclusion

Composition/structure: (Tekstens opbygning)

 

Fiktionstekster:

I fiktionstekster vil du især skulle benytte disse begreber: 

Setting: Miljøet, altså der, hvor handlingen udspiller sig.

Medium: Det medie, hvor materialet er udgivet. F.eks. i en avis, en film, en bog osv. 

Narrator: Fortælleren, enten 1. eller 3. persons fortæller.

Language: Sproget i materialet: Anvendes der ironi, symboler, metaforer eller lignende

Theme: Det grundlæggende tema i materialet. Det kunne f.eks. være ungdom eller forandringer.

 

Vi har nu været inde på alt, hvad der er vigtigt at gennemgå inden du skal til eksamen.

I det næste vil vi fokusere på, hvad du skal være opmærksom på på selve eksamensdagen.

Vi vil også komme ind på, hvad du konkret bør gøre når du sidder i forberedelseslokalet, lige inden selve eksaminationen starter.


Huskeliste til mundtlig engelsk eksamen

1. Alle tekster fra undervisningen, enten i i digitalt eller fysisk format. Dette er afgørende, hvis du skal have mulighed for at perspektivere det spørgsmål du trækker, til andre tekster inden for samme emne. 

2. Papir og blyant. Især vigtigt til at lave din disposition. Den bør du nemlig for alt i verden ikke lave på din computer, da det skaber en barriere mellem dig og lærer og censor, hvis du har den åbent. Derudover gør det det også nemmere at udvælge citater fra den tekst du har trukket og skrive noter direkte ned på den. Disse noter er en god hjælp inde til eksaminationen. 

3. Ordbog. Du må sandsynligvis godt bruge en online ordbog, eller en ordbog du har downloadet til computeren. Sørg for at have dette helt afklaret med din lærer inden eksamen. Uanset hvad, så bør du være sikker på, hvordan man anvender ordbogen, således at du undgår ikke at kunne finde den rigtige oversættelse til et ord.

4. Alle lærebøger og andet materiale i har brugt i undervisningen, f.eks. diverse kompendier. Der kan gemme sig gylden viden heri, som du kan bruge direkte til at supplere dit oplæg.

5. Alle dine velsorterede noter og andet materiale, samt det overbliksmateriale vi har forklaret, hvordan du udarbejder.

6. Forplejninger. Noget vand, frugt og en müslibar burde kunne gøre det. 

7. Et ur til at holde øje med klokken. Du vil sandsynligvis skulle aflevere din telefon inden du går i forberedelseslokalet, eller som minimum skulle slukke den, Du har altså ikke muligheden for at følge med i klokken på mobilen.


Problemer med eksamensangst?

problemer med eksamensangstMåske bliver du meget nervøs inden den mundtlige eksamen, eller måske lider du af decideret eksamensangst. Det kan være en rigtig ubehagelig fornemmelse og virke hæmmendekvaliteten af din præstation.

Vi har lavet en omfattende guide til, hvordan du bliver fri for eksamensangst.

I guiden vejleder vi dig i, hvilke skridt du bør tage for at dæmpe din angst, samt konkrete øvelser og teknikker, der kan hjælpe med at dæmpe angsten og på længere sigt helt fjerne den. 

 

Sådan gør du i forberedelseslokalet til den mundtlige engelsk eksamen

1. Læs teksten eller teksterne grundigt igennem

læs grundigt til mundtlig engelsk eksamenTeksterne er grundlaget for hele din eksamen. Det er derfor yderst vigtigt, at du forstår dem så dybdegående som muligt. Du bør derfor begynde din forberedelse med at læse teksten igennem én gang, hvor du blot fokuserer på at forstå den overordnet.

Derefter læser du den igennem igen, men med fokus på de instruktioner, der fulgte med i eksamensspørgsmålet. Notér steder ned, som er med til at besvare, hvad du er blevet bedt om i instruktionerne og marker vigtige citater.

Hvis du har fået to tekster, så noter også, hvilke ligheder der mellem teksterne.

Ofte vil de fokusere på samme emne, men med to forskellige perspektiver. Hvis du kan udpege ligheder, enten på det handlings- eller genremæssige plan er du godt på vej.


2. Analyser teksten

analyser teksten til mundtlig engelsk eksamenDin analyse bør først og fremmest tage udgangspunkt i de instruktioner du har fået tildelt. Du må dog gerne analysere andre punkter også, når du er færdig med at opfylde kravene fra instruktionerne.

Sørg dog for, at du ikke blot gennemløber en analysemodel slavisk.

Du bliver nødt til at forholde dig til tekstens genre og indholdet af det, og derefter vurdere, hvilke elementer, der er relevante at analysere.

Din analyse er værdiløs, hvis ikke den kan understøttes med eksempler fra teksten. Igen understreger vi, at du bør tage noter og skrive citater ned mens du laver analysearbejdet.

“Ned i teksten, op i karakter” gælder også i engelsk.


3. Perspektiver teksten

perspektiver din tekst til mundtlig engelsk eksamenVi har været lidt inde på det et par gange, men det er essentielt, at du perspektiverer den tekst du har trukket til en kendt tekst fra pensum. Du kan perspektivere på to måder. Enten kan du perspektivere til et overordnet tema i har haft om i undervisningen, som har ligheder med din udtrukne tekst.

Du kan også perspektivere din tekst direkte til en anden tekst fra undervisningen, hvis der er ligheder mellem de to. Lærer og censor vil regne med, at du perspektiverer mindst til én anden tekst, så ofte er det ikke nok kun at perspektivere til et overordnet tema.

Det overbliksmateriale vi tidligere har gennemgået, kan være en rigtig stor hjælp når du skal perspektivere. Det giver dig nemlig hurtigt en fornemmelse for, hvad de forskellige tekster fra undervisningen handler om.

På den måde kan du hurtigt gennemskue, hvilken tekst der minder mest om den du sidder og arbejder med i forberedelseslokalet.


 

Engelsk mundtlig eksamen synopsis

Her forklarer vi, hvilke principper du bør bygge din synopsis op omkring.

Følg vores vejledning og din disposition vil fungere som et fantastisk springbræt til et 12-tal i mundtlig engelsk.

Det er en kæmpe fordel, hvis du i forberedelsestiden laver en synopsis/disposition. Din synopsis er en struktureret plan for i, hvilken rækkefølge du fremlægger dine pointer og konklusioner.

Vi har lavet en overordnet guide til, hvordan du laver en disposition til mundtlig eksamen. Vi anbefaler, at du læser guiden når du har læst denne artikel færdig. Nedenunder viser vi dig, hvordan din synopsis bør udarbejdes ud til den mundtlige engelsk eksamen:

Strukturen i din synopsis:

Din synopsis bør være opbygget så den følger de taksonomiske niveauer.

Dvs. at du starter med at redegøre/præsentere dine tekster. Denne del bør ikke vare mere end ca. 1 minut, da de fleste point er at hente på de højere taksonomiske niveauer.

Derefter kommer du ind på analysen, hvor du gennemgår de punkter du har kigget på. Her er det vigtigt at være grundig, således lærer og censor kan se du har forstået teksten.

Bagefter samler du din analyse i en fortolkning (fiktionstekster) eller vurdering (non-fiktionstekster).

Du slutter af med at perspektivere teksten til pensum.

Du kan med fordel skrive de forskellige taksonomiske niveauer ind som overskrifter på din synopsis.

Til hver overskrift bør du ikke tilføje mere end et par nøgleord i punktform. Det er ikke nødvendigt at skrive mere, eftersom dit arbejde vil ligge frisk i hukommelsen til fremlæggelsen, fordi du lige har gennemgået det. Din lærer og censor vil gennemskue det med det samme, hvis du bare læser op fra din synopsis. Det er skidt både fordi oplæsning ikke giver point, men også fordi du skal bruge alt for lang tid i din forberedelse. Tid du i stedet kunne have brugt på analysen osv. 


 

Gode råd til mundtlig engelsk eksamen

Her får du 3 gode råd, der er essentielte at følge, hvis du gerne vil have 12 til den mundtlige engelsk eksamen. Vi har lavet også lavet en endnu mere komplet liste, der indeholder 15 gode råd til mundtlig eksamen, der giver dig et fremragende fundament at gå til eksamen på.

1. Hold dig til at tale engelsk

tal engelsk til mundtlig engelsk eksamenHvis du pludselig bliver i tvivl om, hvordan du skal formulere en bestemt sætning, så kan det være fristende at slå over i dansk. Det må du for alt i verden IKKE gøre.

Du bør heller ikke sige ting som “jeg har lige glemt det engelske ord, men det hedder X på dansk”.

Engelsk mundtlig eksamen handler i høj grad om, at du demonstrerer at du behersker det engelske sprog. Hvis du kommer i problemer med, at du mangler et specifikt ord, så forsøg at omformulere din sætning.

Det kan godt være, at din sætning så bliver lidt lang og kringlet, men det er langt bedre end at begynde at tale dansk.

Hvis du ikke kan komme i tanke om en omformulering med det samme, så sig noget i retningen af: “ i forgot the specific word, but it is something like…”.

Lærer og censor vil sætte pris på, at du selv forsøger at løse problemet på engelsk.


 

2. Lyt efter, hvis lærer eller censor afbryder

lyt efter til mundtlig engelsk eksamenDet sker for mange elever, at de har misforstået noget ifm. det mundtlige oplæg. Det kan være strukturen på oplægget, eller noget af det indholdsmæssige de skal snakke om. Hvis du er kommet på afveje i dit oplæg, så vil lærer eller censor forsøge at hjælpe dig tilbage på rette spor.

Hvis du ikke hører, hvad de spørger om fordi du netop var optaget af dit oplæg, så spørg: “could you please repeat the question?”

Hvis du forstår spørgsmålet, så har du god mulighed for at rette op på din fejl.

I samtalen gælder det naturligvis også, at du skal lytte godt efter, hvad der bliver spurgt om, og samtidig forsøge at svare så præcist som muligt. 


 

3. Tag den med ro, hvis du går i stå

tag den med ro til mundtlig engelsk eksamenDet kan ske for alle til mundtlig eksamen, at man pludselig fuldstændig glemmer, hvor man kom fra. Hvis det sker for dig, så vær ikke bange for at tage en kort pause. Det er ikke noget, som trækker dig ned. For at pausen virker mere naturlig kan du tage en stor tår vand, eller en dyb indånding.

Hvis ikke du af dig selv finder ud af, hvor du kom fra, så tag et blik på din disposition. Her kan du nemt få en ide om, hvad du var igang med. Hvis du ikke kan huske, hvad du var igang med at tale om i en af punkterne på din synopsis, så spring videre til det næste.

Eventuelle pointer du måtte have glemt kan du altid bring op i samtalen, hvor det virker relevant. Du kan også gøre det helt til sidst, hvis din lærer og censor spørger om du har noget ekstra at tilføje.


Oplever du også at blive nervøs eller få decideret angst inden en eksamen? Måske har du før prøvet at sidde svedig i eksamenslokalet, og have svært ved at lave den præstation du gerne vil. Du er ikke alene. Det samme har tusindvis af andre elever selv prøvet, mig selv inkluderet.

Se her, hvordan du selvsikkert går ind til hver eksamen, og får den karakter du gerne vil have.