Indholdsfortegnelse i google docs - Nem guide (2021)

Indholdsfortegnelse i google docs - Nem guide (2021)

Første del af vejledningen gennemgår, hvordan du laver en normal indholdsfortegnelse, der på én samlet side giver et overblik over dit indhold. Anden del af vejledningen viser, hvordan du laver en indholdsfortegnelse du kan bruge til at gøre dit arbejde lettere mens du skriver. 

Sådan laver du en indholdsfortegnelse i google docs.

Trin 1:

1a:

  • Klik med cursoren det sted, hvor du gerne vil indsætte indholdsfortegnelsen.
  • Tryk på indsæt i den øverste menu.
  • Vælg indholdsfortegnelse. Du vil nu blive mødt af følgende billede på din skærm.


1b:

Du har nu to valgmuligheder.

  1. Du kan lave en normal indholdsfortegnelse med sidetal. Dette er en indholdsfortegnelse, som du kender den, med overskrifter og deloverskrifter i venstre side, og sidetal i højre.
  2. Du kan lave en indholdsfortegnelse med blå links. Når du trykker på et af de blå link, bliver du automatisk taget hen til det sted i dokumentet, hvor overskriften du trykkede på, befinder sig. 

Du trykker på en af de to valgmuligheder for at indsætte den i dokumentet.

Her kan du se et eksempel på, hvordan de to forskellige indholdsfortegnelser ser ud, når de er færdige. 

Med sidetal

Med Blå Links.Trin 2:

Du har nu valgt, hvilken slags indholdsfortegnelse du gerne vil have. Det første du vil støde på, er sådan et felt her i dit dokument.


Trin 3:

Feltet er tomt, hvis du ikke har fortalt google docs, hvilke overskrifter og deloverskrifter den skal indsætte i indholdsfortegnelsen. Måden du gør det på, er beskrevet i trin 3.

Nu er det tid til vælge, hvilke overskrifter og deloverskrifter, der skal indgå i indholdsfortegnelsen.

3A

3B

3C

Start med at markere den tekst du vil have som overskrift.

Tryk på knappen “Normal tekst”. Derefter vil denne menu komme frem.

Her kan du vælge om den markerede tekst skal være en overskrift (overskrift 1), eller en deloverskrift (overskrift 2) osv. 

Denne process gentager du for alle dine overskrifter og deloverskrifter i dit dokument

Trin 4:

Når du har markeret alle dine overskrifter, så er du klar til at lave den endelige indholdsfortegnelse. Du klikker blot på “opdaterings-ikonet” i det felt, vi så på før.

Sådan bruger du navigerings-indholdsfortegnelsen i google docs

Google docs har også en smart funktion, der hjælper dig med at navigere nemt rundt i dit dokument. Det er især en fordel, hvis du har mange sider. Denne indholdsfortegnelse laver google automatisk, så den er meget nem at anvende.

Du finder navigerings-indholdsfortegnelsen ved at trykke på dette ikon:

Når du har gjort det, kommer følgende oversigt frem.

Hvis du trykker på en af overskrifterne, springer du automatisk hen til det sted i dokumentet, hvor overskriften er.