Konklusion SRP: Alt du skal vide - Trin for trin vejledning

Konklusion SRP: Alt du skal vide - Trin for trin vejledning

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel gennemgår vi, hvad en konklusion er og hvilke formalia, der gælder når du skriver den.

Vi giver dig en grundig trin for trin vejledning til, hvordan du skriver konklusionen.

Du får bl.a. en skabelon, som du kan strukturere din skrivning efter.

Bagefter får du 5 generelle gode råd til konklusionen i SRP.

Hvis du ikke følger disse råd skal du ikke regne med en god bedømmelse af konklusionen.

Til sidst har vi fundet et eksempel på en konklusion til dig. 

Her finder du vores SRP bog, der giver dig trin for trin vejledninger til ALLE opgavens dele.

Hvad er en konklusion?

Konklusionen er afslutningen på din SRP.

Dens primære funktion er at samle op på de væsentlige pointer fra opgavens hoveddel, dvs. redegørelsen analysen og diskussionen/vurderingen.

Konklusionen skal ikke skrives som et slags resumé, men som en besvarelse af opgaveformuleringen.

Det er vigtigt, at du får besvaret opgaveformuleringen grundigt i din konklusion.

Du må ikke introducere nyt materiale eller ny viden i konklusionen.

Du må dog gerne perspektivere det primære emne i din SRP, men det er ikke noget krav.

Tal eventuelt med dine vejledere om, hvorvidt de mener du bør lave en perspektivering. 

Det er vigtigt, at du bruger god tid på at skrive konklusionen, også selvom den kun skal fylde ca. 0,5 - 1,0 side.

Det gælder om at være meget præcis i din formulering, således du kan få formidlet essensen af din opgave.

Konklusionen er noget af det allersidste din lærer og censor læser.

Dermed har du her en gylden mulighed for at efterlade dem med et positivt indtryk af din samlede opgave. 

 

Konklusion SRP Formalia

SRP konklusion længde

Din konklusion skal optimalt set fylde ca. 1 side. Sørg for at skrive mindst en halv side, og ikke mere end 1,25 side. 

SRP konklusion placering

Din konklusion skal placeres på en side for sig selv, lige efter diskussionen. Ovenover konklusionen skriver du blot “Konklusion” som titel. Meget simpelt. 


Sådan skriver du en god konklusion - Trin for trin

1. Indledning og konklusion.

I en god SRP skal man kunne læse indledningen og konklusionen, og derefter have styr på essensen af opgaven.

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem de problemstillinger, du præsenterer i indledningen, og de pointer du afslutter med i konklusionen.

De skal med andre ord være tæt forbundne.

Du bør derfor starte med at se på, hvad du har skrevet i din indledning.

I princippet skal der konkluderes på alt, der står i indledningen.

Læs vores artikel om, hvordan du skriver en god indledning, hvis du vil være sikker på, at du har skrevet den korrekt.

Indledningen består bl.a. af en gengivelse af opgaveformuleringen.

Derfor skal konklusionen også være en besvarelse af opgaveformuleringen.

Mere om det i næste afsnit.

2. Brug din opgaveformulering som rettesnor

I dette afsnit gennemgår vi en metode, som er en glimrende forberedelse inden selve skriveprocessen.

Som sagt skal din konklusion besvare din opgaveformulering og din indledning.

Derfor anbefaler vi, at du laver en tabel, hvor du indsætter de forskellige spørgsmål fra din opgaveformulering i en kolonne helt til venstre.

I midten indsætter du det stykke fra din indledning, som gengiver det det relevante spørgsmål.

Det er vigtigt, at du både indsætter gengivelsen af spørgsmålet, samt forklaringen på, hvordan du vil svare på det.

På den måde har du et godt overblik over, hvad det er, du skal besvare i konklusionen.

Du kan med fordel have denne tabel foran dig, når du skriver konklusionen.

Nu gælder det så bare om rent faktisk at skrive konklusionens enkelte dele. 

 

Skabelon for indledning og konklusion eksempel.

Du bruger skabelonen ved at finde uddrag fra din indledning, der præsenterer de forskellige taksonomiske spørgsmål.

Når du har fundet de relevante passager skal du besvare dem i konklusionen.

På den måde sikrer du dig, at der er overensstemmelse mellem indledningen og konklusionen.  

Opgaveformulering

Indledning

Konklusion

Det redegørende spørgsmål

Del 1:

Uddrag fra indledning, der præsenterer det redegørende spørgsmål

Her skriver du det afsnit, der besvarer opgaveformuleringen og uddraget fra indledningen.

Kan baseres på dine delkonklusioner.

Det analyserende spørgsmål

Del 2:

Uddrag fra indledning, der præsenterer det analyserende spørgsmål og fremgangsmåden for besvarelsen af dette.

Her skriver du det afsnit, der besvarer opgaveformuleringen og uddraget fra indledningen.

Kan baseres på dine delkonklusioner.

Det diskuterende spørgsmål

Del 3:

Uddrag fra indledning, der præsenterer det diskuterende spørgsmål og fremgangsmåden for besvarelsen af dette.

Her skriver du det afsnit, der besvarer opgaveformuleringen og uddraget fra indledningen.

Kan baseres på dine delkonklusioner.

 

Du kan se en skabelon samt et eksempel på, hvordan du selv følger denne metode her.

Vi har brugt en konkret SRP opgave som udgangspunkt og indsat uddrag fra den.

Dermed bliver det tydeligt for dig, hvordan du skal strukturere og opbygge konklusionen. 

 

3. Sådan opbygger du hele konklusionen.

Del 1.

Den første del af din konklusion skal bestå af en kort beskrivelse af din opgaves vigtigste resultater eller pointer.

Det kan godt være du skal bruge noget tid for at finde frem til disse og formulere dem præcist.

De vigtigste pointer er dem, som besvarer opgaveformuleringens overordnede spørgsmål. 

Del 2. 

Den anden del af konklusionen opbygges som en besvarelse af hele opgaveformuleringen og indledningen.

Det er her du præsenterer de vigtigste resultater fra SRP opgavens hoveddel.

Resultaterne skal svare på de forskellige spørgsmål i din opgaveformulering. 

Vi anbefaler igen, at du downloader vores skabelon og eksempel til, hvordan du nemt strukturerer denne del af din konklusion.

Det nemmeste er, at du følger kronologien i din opgave når du skriver din konklusion.

Dvs. at du først starter med at konkludere på det redegørende spørgsmål, så det analyserende og til sidst det diskuterende.

Husk at vurdere argumenterne fra din diskussion

Det er vigtigt, at du får din vurdering af de forskellige argumenter med fra dit vurderings/diskussionsafsnit i konklusionen.

Argumenterne kan både stamme fra de teorier du har anvendt, den analyse du har lavet og eventuelle eksperter du først har inddraget i diskussionen/vurderingen.

Vi har lavet en guide, der forklarer, hvordan du laver en fremragende diskussion.

Det er ikke et krav, at du følger kronologien i din opgave.

Hvis du mener at kunne strukturere besvarelsen på en mere hensigtsmæssig eller interessant måde, så gør det.

Det kan f.eks. være, at du hellere vil præsentere svaret på hovedspørgsmålet først, og først derefter gennemgå de forskellige underspørgsmål. 

Hvis du ikke er nået frem til et entydigt resultat

Det er ikke altid, at det er muligt at finde et præcist resultat på et delemne i din undersøgelse.

Er det tilfældet, så er det vigtigt, at du stadigvæk forklarer i konklusionen, hvad du trods alt har fundet ud af.

Dine formuleringer bliver sandsynligvis nødt til at være lidt åbne.

Skriv også gerne nogle overvejelser om, hvad du måske kunne have gjort anderledes for at svare mere præcist på delemnet.

Skulle du f.eks. have brugt en anden metode eller andre kilder?

Del 3.

Det er ikke et krav, men du kan, som del af din konklusion, vælge at fokusere på de metoder du har anvendt. Du kan bl.a. svare på følgende:

  • Har dine valgte metoder været relevante?

  • Har dine metoder begrænset dig i din besvarelse?

  • Hvilke andre metoder kunne du have anvendt for at gå endnu mere i dybden med din undersøgelse?

Metodeovervejelser kan også placeres i indledningen eller i opgavens hoveddel, de steder, hvor du anvender metoderne.

Vi anbefaler, at du snakker med dine vejledere om, hvorvidt det er nødvendigt for dig at skrive om dine metoder.

Under alle omstændigheder skal du ikke lave et decideret metodeafsnit. 

 

Gode råd til din konklusion i SRP

1. Lav delkonklusioner undervejs i din opgave.

Hvis du laver delkonklusioner, hver gang du har skrevet et afsnit i SRP opgavens hoveddel færdig, så vil det være væsentligt nemmere at skrive konklusionen.

Nu skal du bare samskrive dine forskellige delkonklusioner, så har du næsten den færdige konklusion.

Denne fremgangsmåde kræver, at dine delkonklusioner er skrevet med fokus på at svare præcist på opgaveformuleringen. 

2. Afstem din indledning og konklusion

Vi har været inde på det adskillige gange, men det er utrolig vigtigt, at du får dette gjort.

Vær bl.a. opmærksom på om du i indledningen skriver noget, som du ikke fik svar på i opgavens hoveddel.

I så fald kan du ikke konkludere på dette. Løsningen er at fjerne det fra indledningen. 

Det kan også ske, at du glemt at svare på noget fra indledningen, som du rent faktisk har gennemgået i opgavens hoveddel.

I så fald skal du have skrevet dette ind i konklusionen.

Vores skabelon fra trin 2 hjælper dig med at skabe overblik, så din konklusion bliver præcis i sin formulering. 

3. Skriv i en faglig tone

Det er ikke tilladt at være personlig i konklusionen.

Det vil sige, at du ikke må skrive “jeg” eller lignende.

Din konklusion skal skrives i samme sprog som resten af din opgave.

Hold fokus på at genanvende de faglige begreber, som du har brugt både i redegørelsen, analysen og diskussionen, når du konkluderer på de forskellige dele. 

 

4. Konklusionen skal være baseret 100% på opgavens hoveddel

Vi har allerede forklaret, at det ikke er tilladt at inddrage ny viden i konklusionen, som ikke indgår i SRP opgavens hoveddel.

Derudover skal du passe på med ikke at konkludere noget, som du rent faktisk ikke har belæg for.

En typisk fejl elever begår, er at konkludere på noget i deres opgaveformulering, som de ikke har “bevist” i analysen eller diskussionen.

Måske fordi de opdager, at de har glemt at undersøge et specifikt emne.

Har du glemt at undersøge noget, eller ikke undersøgt det grundigt nok, så må du enten skrive videre på analysen/diskussionen, eller helt undlade det fra din konklusion.

Du skal heller ikke konkludere på din fremgangsmåde i opgaven eller, hvordan du synes det er gået.

 

5. Sæt fokus på tværfagligheden.

Din konklusion er en oplagt sidste mulighed for at vise, hvordan dine to fag har spillet sammen.

Du kan med fordel skrive om, hvor dine to fag har spillet godt sammen, og hvordan de har muliggjort at undersøge dine problemstillinger. 

 

Konklusion SRP eksempel

Eksempel på opgaveformulering, indledning og konklusion. Opgaven er skrevet i Historie A og Samfundsfag A.


 Tryk her for at gå til SRP pakken