Litteraturliste SRP - Grundig vejledning (Tjekliste og eksempler) 2022

Litteraturliste SRP - Grundig vejledning (Tjekliste og eksempler) 2022

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

Litteraturlisten er det sted, hvor du giver et samlet overblik over alle de kilder du har brugt i din SRP.

Litteraturlisten kan, i princippet, bruges til at efterprøve om det du har skrevet også kan findes i de kilder, du har henvist til. 

En SRP opgave uden en litteraturliste vil få dumpekarakter.

Det kan lyde en anelse voldsomt.

Man skal også helt sikkert tage litteraturlisten seriøst, men mere avanceret er det heller ikke

I denne artikel hjælper vi dig med, hvordan du laver en litteraturliste til din SRP, der opfylder alle krav.

Du får også nogle eksempler på, hvordan en færdig litteraturliste skal se ud. 

Her finder du vores SRP bog, der giver dig trin for trin vejledninger til alle opgavens enkelte dele. (Analyse, diskussion, indholdsfortegnelse osv.)

Indholdsfortegnelse

Hvad skal litteraturlisten indeholde?

Krav til Hjemmesider

Krav til Bøger

Krav til artikler fra aviser og tidsskrifter (Både fysisk og digitalt)

Krav til Film

Hvordan laver man en litteraturliste?

SRP litteraturliste eksempel

Litteraturlisten i SRP: Hvad skal den indeholde?

Litteraturlisten er først og fremmest en oversigt over alle dine kilder. Der gælder faste regler for, hvilke oplysninger du skal opgive til forskellige typer af kilder.

Der er også bestemte retningslinjer for i, hvilken rækkefølge oplysningerne skal præsenteres.

I dette afsnit gennemgår vi kravene til de kilder, der oftest anvendes ifm. SRP opgaven.

I afsnittet efter kan du læse, hvordan du konkret opstiller din litteraturliste i word.

hvad-er-en-litteraturliste

1. Litteraturliste hjemmesider:

Her kan du se, hvilke informationer du skal angive, når du tilføjer en kilde fra en hjemmeside til din litteraturliste. 

 • Hjemmesidens navn (fx. godeopgaver.dk / Godeopgaver)
 • Webstedets navn / Indholdets titel (Dvs. titlen på rapporten, artikel eller lignende du har fundet)
 • Forfatter eller forfattere (Hvis du kan finde det - Ellers må du skrive firmanavnet, organisationens navn eller lignende i dette felt)
 • URL-adressen på den side, du bruger som kilde (må gerne forkortes, hvis den er meget lang.
 • Hvornår du har læst kilden

For at kunne tilføje, hvornår du har læst kilden, bliver du nødt til at trykke “Vis alle bibliografi felter” når du tilføjer kilden i word.

Eksempel:

Her kan du se, hvordan en kilde fra en hjemmeside skal se ud i din litteraturliste, samt hvordan det ser ud, når du laver en henvisning til kilden i din brødtekst. I eksemplerne er der brugt words standard referencesystem “APA”.

Litteraturliste

Henvisning

Danmarks Statistik. (19. 12 2018). Hentet fra www.dst.dk:

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR496.pdf

(Danmarks Statistik, 2018)

2. Litteraturliste bøger:

Når du bruger bøger som kilder i din SRP, skal du inddrage følgende informationer i litteraturlisten:

 • Forfatter eller forfattere
 • Bogens titel
 • By (Som regel byen, hvor forlaget har hovedsæde. Kan normalt findes i bogens første sider. Ellers må du google forlaget)
 • Udgiver / Forlag
 • År (Det år, hvor bogen blev udgivet)

Eksempel:

Her kan du se, hvordan en kilde fra en bog skal se ud i din litteraturliste, samt hvordan det ser ud, når du laver en henvisning til kilden i din brødtekst. I eksemplerne er der brugt words standard referencesystem “APA”

Litteraturliste

Henvisning

Sørensen, J. G. (2018). International Økonomi. Forlaget Columbus

(Sørensen J. G., 2018), s. 115-116

3. Litteraturliste: Artikler fra aviser og tidsskrifter (Både fysisk og digitalt):

Hvis du bruger en artikel fra en avis eller et tidsskrift, så skal du inddrage følgende informationer i litteraturlisten:

 • Forfatter eller forfattere
 • Rubrikken =  Artiklens titel
 • Titel/navn på avisen eller tidsskriftet (fx. Berlingske)
 • Sidetal (Ikke relevant ved internetversioner af artiklen)
 • Udgivelsesdato

Eksempel:

Her kan du se, hvordan en kilde fra en artikel skal se ud i din litteraturliste, samt hvordan det ser ud, når du laver en henvisning til kilden i din brødtekst. I eksemplerne er der brugt words standard referencesystem “APA”

Litteraturliste

Henvisning

Andersen, T. M. (2008). Finanskrisen og den økonomiske politik. Berlingske. 

(Andersen, 2008)

4. Litteraturliste film

Hvis du bruger en film som kilde i din SRP, så skal du inddrage følgende informationer i litteraturlisten:

 • Titel på filmen
 • Instruktøren
 • Udgivelsesår

Eksempel:

Her kan du se, hvordan en kilde fra en film skal se ud i din litteraturliste, samt hvordan det ser ud, når du laver en henvisning til kilden i din brødtekst. I eksemplerne er der brugt words standard referencesystem “APA”

Litteraturliste

Henvisning

McKay, A. (Instruktør). (2015). The Big Short [Film]

(McKay, 2015)Hvordan laver man en litteraturliste?

Du er nu klogere på, hvad litteraturlisten skal indeholde. Det er nu tid til at finde ud af, hvordan du så rent faktisk laver litteraturlisten. Det kan gøres på forskellige måder. Her gennemgår vi de bedste. 

Litteraturliste i word mac

Vi har lavet en komplet vejledning til, hvordan du laver en litteraturliste i word på mac. Vi tager dig i hånden og viser, hvordan du opretter dine kilder og automatisk laver og opdaterer litteraturlisten.

Du får samtidig en grundig guide til, hvordan du laver fodnoter og korrekte henvisninger til dine kilder inde i selve opgavens brødtekst. Til slut gennemgår vi, hvordan du skifter mellem forskellige referencesystemer, bl.a. “APA”, “IEEE” (numerisk) og “Harvard”. 

Automatisk litteraturliste

Hvis du mener word er en smule for kompliceret så findes der et alternativ. Litteraturlisteautomaten.dk gør det simpelt at lave en litteraturliste, der ser lige så professionel ud som den, der laves i word.

SRP litteraturliste eksempel

Her kan du se nogle eksempler på, hvordan en litteraturliste i en SRP kan se ud:

1. Litteraturliste: SRP om finanskrisen

Litteraturlisten er opbygget efter referencesystemet IEEE:

2. Litteraturliste: SRP om social arv. 

Litteraturlisten er opbygget efter referencesystemet “APA”

Tryk her for at gå til SRP pakken