Mundtlig SRP eksamen - Komplet vejledning (2022)

Mundtlig SRP eksamen - Komplet vejledning (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

Her får du en trin for trin vejledning til, hvordan du får topkaraktér til den mundtlige SRP eksamen.

Få hjælp til talepapiret, vejledning til, hvordan du laver din præsentation og gode råd når du sidder til selve den mundtlige eksamen. 

Du kan finde hele vores SRP bog her. Vi har lavet trin for trin vejledninger til ALLE opgavens delelementer.

Indholdsfortegnelse

Sådan foregår den mundtlige SRP eksamen

Præsentationen

Samtalen

Sådan laver du en god præsentation

1. Præsentér dine pointer

2. Forklar, hvordan du nåede frem til dine pointer

3. Reflektér over dit arbejde

Talepapir til præsentationen

Eksempel på struktur til talepapir

Gode råd til mundtlig SRP eksamen

1. Tag den med ro, hvis du går i stå

2. Sådan giver du et godt førstehåndsindtryk

3. Sådan leverer du en selvsikker præstation

4. Sådan brillerer du i samtalen 

Sådan foregår den mundtlige SRP eksamen

Fakta:

Samlet varighed: 30 minutter

Præsentation: ca. 10 minutter

Samtale med lærer og censor: ca. 15 minutter

Votering: 5 minutter

Præsentationen:

Din præsentation til den mundtlige eksamen laver du på baggrund af din skriftlige opgave. Her præsenterer du dine hovedkonklusioner, samt hvordan du har arbejdet med de forskellige fag.

Du kan læse meget mere om, hvordan du forbereder din præsentation her.

Du skal være opmærksom på, at lærer eller censor godt kan finde på at afbryde i præsentationen.

Det er ikke nødvendigvis negativt, men kan være en hjælp til at få uddybet en pointe eller holde tidsplanen. 

Samtalen:

Efter præsentationen har I en samtale. Samtalen tager igen udgangspunkt i din opgave.

Lærer og censor kan stille flere forskellige spørgsmål, så det er vigtigt, at du er godt inde i din opgave.

Inden den mundtlige eksamen bør du have læst den grundigt igennem flere gange. Du skal først og fremmest have styr på alle dine pointer i dine forskellige afsnit.

Derudover skal du have sat dig godt ind i alle de teorier og begreber du anvender, samt den empiri, du har arbejdet med.

Sidst, men ikke mindst, skal du have gjort dig nogle relevante videnskabsteoretiske overvejelser ifm. med din udarbejdelse af opgaven. 

Sådan laver du en god præsentation

1. Præsentér dine pointer:

For at kunne lave en god præstation kræver det, at du først og fremmest har styr på indholdet af din SRP.

Det forventes, at du kan give en præcis præsentation af, hvilke centrale pointer du kom frem til i din opgave.

Pointerne skal gerne være tæt knyttet til din opgaveformulerings forskellige spørgsmål.

2. Forklar, hvordan du nåede frem til dine pointer:

Når du har præsenteret dine pointer, så skal du vise, hvordan du nåede frem til dem.

Det drejer sig om at finde eksempler på, hvordan du har brugt dine metoder, teorier og din empiri til at komme frem til dine pointer.

Disse eksempler skal gerne være så konkrete som mulige. Dvs, at det ikke er nok at forklare, at du har fx. brugt den kvantitative metode, og at denne metode kan bruges til at sige noget om en større gruppe.

I stedet skal du forklare præcist, hvad du har brugt den kvantitative metode til.

Det kunne fx. være, at du havde brugt den til at se på udviklingen i antallet af unge rygere i Danmark.

På baggrund af metoden har du altså nået frem til en pointe om, hvorvidt der bliver flere eller færre unge rygere i Danmark.

Dette er naturligvis bare et enkelt eksempel. Pointen er, at det er utroligt vigtigt at være konkret til den mundtlige SRP eksamen. 

Du bør som minimum komme med et konkret eksempel både fra analysen og diskussionen.

Hvis du kan nå det, kan du dog, med fordel, give flere eksempler fra analyse, da dette afsnit omfatter flere forskellige metoder og teorier. 

3. Reflektér over dit arbejde:

Når du har givet de konkrete eksempler, er det tid til at reflektere over dit arbejde. Her skal du komme ind på, hvordan fagene har gjort det muligt at besvare din opgave.

Fagene har, hver for sig nogle teorier og metoder, som du kan arbejde med.

Du skal også vurdere, hvordan fagene har spillet sammen. Har fagenes styrker og svagheder kunne udligne hinanden? Hvordan har dine forskellige metoder fra fagene kunnet bidrage til din besvarelse?

Det er ikke et krav, men du kan også bruge noget tid på at perspektivere din opgave.

Du kan læse mere om, hvordan du laver en perspektivering her. 

Til sidst afrunder du præsentationen. Det kan du med fordel gøre ved at komme med en præcis besvarelse af dit hovedspørgsmål i opgaveformuleringen. 

Talepapir til præsentationen

Du bør lave et talepapir til din præsentation, eller følge en klar disposition.

Nedenunder har vi givet et eksempel på, hvordan du kan udforme dit talepapir.

Du kan også læse vores artikel om forberedelse til SRP eksamen, hvor vi bl.a. giver yderligere to eksempler på dispositioner.

Du får også en trin for trin vejledning til, hvordan du bedst muligt forbereder dig på den mundtlige SRP eksamen

Eksempel på struktur til talepapir

 • Opgaveformulering:

   • Hvad er det din opgave overordnet undersøger?

 • Konklusion:

   • Hvad er konklusionen på det du har undersøgt?

 • Vigtige pointer:

   • Hvilke pointer nåede du frem til i dit arbejde med spørgsmålene i opgaveformuleringen?
   • Find eksempler på, hvordan du nåede frem til pointerne

 • Overvejelser om fag, metode, teori og empiri:

   • Styrker og svagheder

 • Evt. perspektivering

Gode råd til mundtlig SRP eksamen

Her har vi samlet 4 vigtige råd når du er til mundtlig SRP eksamen. Du kan også læse vores komplette guide til den mundtlige eksamen, hvor du får 15 gode og effektive råd til, hvordan du får en god karakter.

1. Tag den med ro, hvis du går i stå

Det er normalt at glemme noget, du havde forberedt til mundtlig eksamen.

Der er er intet pinligt ved, at klappen går ned. Det kan ske for alle.

Det bedste du kan gøre i din situation er at tage en dyb indånding og måske drikke et glas vand.

Forsøg at komme i tanke om, hvor det var, du kom fra.

Her kan din disposition være en fremragende hjælpende hånd.

Selvom du måske havde mere at sige til det punkt du var i gang med, så tøv ikke med at springe videre til det næste.

Hvis du kommer i tanke om det igen så kan du altid gemme det til samtalen. 

Hvis du slet ikke kan komme videre, vil din vejleder eller censor stille dig nogle spørgsmål for at få dig i gang igen.

Du behøver ikke at panikke, hvis det sker. Spørgsmålene er udelukkende ment som en hjælp, og alt er langt fra tabt på gulvet, hvis du går i stå.

Herfra skal du bare fokusere på at svare vejleder og censor efter bedste evne. Stille og roligt vil det du har forberedt dukke op igen. 

2. Sådan giver du et godt førstehåndsindtryk

Førstehåndsindtrykket er vigtigt til mundtlig eksamen.

Principielt er det kun selve din præsentation, der skal bedømmes, men din udstråling har også betydning for dit karakter.

Både fordi den påvirker vejleders og censors opfattelse af, hvor godt du har styr på stoffet, men også fordi din indstilling påvirker dig selv.

Hvis du går ind i eksaminationslokalet med sammensunken kropsholdning og bævende stemme, så vil det afspejle sig negativt i din karakter.

Du vil virke usikker på meget af det du siger, selvom du egentlig har forberedt dig godt og ved, at det du siger er korrekt.

Der er en vis grad af “fake it till you make it” over den mundtlige eksamen.

Det betyder selvfølgelig ikke, at du kan gå ind til eksamen uden at have forberedt dig. Det vil lynhurtigt blive opdaget. 

Hvis du giver et godt førstehåndsindtryk, så vil det smitte af positivt på din egen selvtillid og vejleders og censor opfattelse af dig.

Du giver et godt førstehåndsindtryk ved at gå smilende ind af døren og hilse pænt på både vejleder og censor. Husk at få øjenkontakt med begge. 

3. Sådan leverer du en selvsikker præstation

Det er helt normalt at være nervøs ifm. eksamen. Faktisk er en smule nervøsitet godt for din præstation, da det sætter din krop i et mildt alarmberedskab.

Det gør det muligt at huske meget mere. Nervøsiteten kan dog også tage overhånd og forringe din præstation.

Hvis du har oplevet det ske for dig før, eller hvis du gerne vil have mere overskud i eksamenssituationen, så har vi samlet nogle gode teknikker til dig her:

 • Hold ryggen rank og skuldrene tilbage. Denne position fortæller din hjerne, at du ikke er bange for den situation, du står i. 

 • Træk vejret roligt. Din vejrtrækning er også med til at fortælle din hjerne og krop, hvordan du har det. En rolig og dyb vejrtrækning hjælper dig med at være afslappet og fokuseret.

 • Drik vand. Man kan hurtig blive tør i munden til eksamen. Som regel vil der være vand til rådighed, men det er en god ide også selv at tage en flaske med. 
 • Husk at smile. Det viser overskud og gør hele eksamenssituationen mere behagelig, både for dig, din vejleder og censor. 

4. Sådan brillerer du i samtalen 

Udgangspunktet for samtalen er din skriftlige SRP og din præsentation. Derfor handler det som sagt om, at du har sat dig godt ind i din opgave inden den mundtlige eksamen.

Det handler om at få genopfrisket din viden. Det gøres bedst gennem repetition.

Du skal både repetere din opgaves indhold, samt de teorier, metoder og den empiri du har brugt. 

Du kan også blive bedt om at begrunde, hvorfor du har valgt de fag, du har.

For at kunne svare på dette skal du have et overblik over, hvilke teorier og metoder, der hører under faget.

Måske får du også spørgsmål af lidt mere teknisk karakter, f.eks. hvad man skal være opmærksom på når man søger information. 

Ligesom i præsentationen, så skal du også meget gerne være konkret i samtalen.

Når du bliver stillet et spørgsmål, f.eks. om en metode du har brugt, så forsøg at være konkret ift. hvad du har brugt metoden til.

Det gælder om hele tiden at tage afsæt i din skriftlige opgave. Det er den du er oppe for at forsvare.Votering og karaktergivning

Efter præsentationen og samtalen skal lærer og censor votere. Det tager måske 1-3 minutter. Derefter kommer du ind i lokalet igen, hvor du får din karakter.

Der gives kun en samlet karakter. Du får altså ikke individuelle karakter for både den skriftlige og mundtlige del af SRP eksamen.

Det kan dog godt være, at censor og lærer er villige til at fortælle, hvilken del, der trak op eller ned, eller om du lå rimelig lige i begge dele af prøven. 

Vi har lavet en oversigt over alt, hvad der er relevant ift. den karakter du får til SRP. Her kan du læse om bedømmelseskriterierne og karakterskalaen for SRP.

Du får også en vejledning til, hvordan man klager over karakteren og en oversigt over spørgsmål som f.eks, hvor meget din SRP tæller i det samlede karaktergennemsnit.

Tryk her for at gå til SRP pakken