NV eksamen - Den ultimative vejledning (2020)

NV eksamen - Den ultimative vejledning (2020)

Du skal til nv eksamen allerede 3 måneder efter din gymnasiestart. Det kan virke som utrolig tidligt, og der har også været stor kritik af den nye ordning. Desværre er der ikke så meget at gøre ved det, reglerne er som de er. Vi har lavet denne vejledning, så du bliver godt klædt på til nv eksamen. Vi tager dig trin for trin igennem, hvordan den foregår, og hvordan du forbereder dig bedst muligt, herunder hvordan du laver din disposition. Til sidst kommer vi med 5 gode råd som du absolut bør følge, når du er til nv eksamen i 1.g. 

Sådan foregår nv eksamen på STX og HTX

Du slutter det naturvidenskabelige grundforløb af med en afsluttende rapport. Denne rapport fungerer som grundlaget for din eksamen.

Nv eksamen på stx har en varighed af i alt 20 minutter og forløber således.

1.    De første 5 minutter fremlægger du udvalgte dele af din portfolio

2.    Du har en samtale med dine lærere i ca. 10 minutter, hvor procesportfolioen, undervisningen i NV og de gennemførte forsøg bliver inddraget.

3.     Dine lærere voterer i ca. 5 minutter og du modtager din karakter

Det er vigtigt, at du møder op senest 20 minutter før den tid, hvor du egentlig skal op. Det skyldes, at du skal være klar, hvis eleven før dig er syg eller ikke møder op. Der er flere gode grunde til at møde op i god tid til eksamen, hvilket vi gennemgår under sektionen “gode råd til nv eksamen” længere nede i artiklen.


Din portfolio til nv eksamen

portfolio til nv-eksamenBaggrunden for hele eksaminationen er din portfolio, undervisningen og de forsøg i har gennemført. Det er derfor vigtigt, at du har godt styr på hele din portfolio inden du afslutter dit nv grundforløb med en eksamen.

Din portfolio består af alt det skriftlige arbejde i har udført som del af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at du er god til at gemme og sortere det materiale i arbejder med i hele forløbet.

Det skriftlige arbejde kan bestå af forsøgsopstillinger, beskrivelser af procedurer i har fulgt ved et eksperiment, måledata som i har bearbejdet i tabeller eller grafisk, resume af lærebøger, oversættelser af matematiske formler til normalt sprog, mindmaps, præsentationer osv.

I vil i løbet af undervisningen samle op på, hvilket materiale i har gennemgået, så det er vigtigt, at du lytter godt efter i disse timer.

På den måde sikrer du dig, at du har alt det nødvendige materiale til når du skal op i nv eksamen i 1.g. 


Afslutning på det naturvidenskabelige grundforløb

Når i kommer til afslutningen af det naturvidenskabelige grundforløb, så er det op til dig selv at udvælge, hvilke dele af din portfolio, som skal være grundlag for din 5 minutters fremlæggelse. Du får vejledning af din lærer til at træffe dette valg.

Det forventes ikke, at du fremlægger hele din portfolio, men kun udvalgte dele af den. Dog er det stadig vigtigt, at du har styr på resten af din portfolio, da du sagtens kan blive spurgt ind til den i samtalen.

Til nv eksamen er det ikke dit skriftlige arbejde fra din portfolio, som bliver bedømt, men i stedet din mundtlige præstation. Derfor må du gerne inddrage skriftlige produkter, f.eks. et forsøg, som ikke blev løst særligt godt, så længe du kan forklare, hvad der gik galt.

Faktisk kan et fejlslagent forsøg være et glimrende udgangspunkt for at tale om fejlkilder.


 

Forberedelse til nv eksamen

Selvom din nv eksamen “kun” tæller 0,25 på dit samlede eksamensbevis, så er det første gang du stifter bekendtskab med en eksamen på gymnasieniveau. Hvis du bare forsøger at klare den på “gefühlen”, så får du absolut ingen fornemmelse for, hvor meget det egentlig kræver at gå til eksamen.

Derfor bør du gøre dig selv den tjeneste, at følge de nedenstående råd, således du får forberedt dig grundigt på din nv eksamen.

1. Gennemgå din portfolio og undervisningsbeskrivelse.

Du kan se et eksempel på en undervisningsbeskrivelse i nv her. Din lærer bør dog også have lavet en specifikt til jeres klasse. Beskrivelsen giver dig, sammen med din portfolio, et overblik over alt det i har arbejdet med i undervisningen.

På den måde får du et godt indtryk af, hvad det forventes du kan til nv eksamen. Det første du bør gøre når du gennemgår undervisningsbeskrivelsen er, at undersøge om der er nogle opgaver eller andet, som du ikke har fået lavet. Det er vigtigt, at du ikke har huller i din viden, hvorfor du bør starte med at få lavet de manglende opgaver. 


2. Læs op på hele din portfolio

Du bør have et godt overblik over hele din portfolio. Derfor bør du repetere alle de opgaver og forsøg i har udført i undervisningen. Det vigtigste er dog, at du har fuldstændig styr på den del af din portfolio, som du selv vælger at tage udgangspunkt i til eksamen. Det er denne del, der danner baggrunden for din fremlæggelse.

For at give en overbevisende fremlæggelse, så kommer du ikke udenom at have sat dig ind i alt, hvad din portfolio indeholder. Det er ikke nok blot at forberede en fremlæggelse på 5 minutter og så tro, at du er færdig.

I samtalen med dine lærere kan der blive spurgt ind til alt i din portfolio. Hvis du ikke har læst grundigt op på den, så vil det være fuldstændig umuligt for dig at svare på deres spørgsmål.

Har du derimod en god forståelse for de forsøg og emner i har haft om, så vil du med stor sandsynlighed kunne finde frem til gode svar på lærernes spørgsmål. 


3. Spis og sov godt

Det er naturligvis altid en god ide at spise sundt og sove de anbefalede 7-9 timer. Inden en præstationssituation, som eksamener unægteligt er, er det kun endnu vigtigere.

Mindst 1-2 uger inden nv eksamen bør du sørge for at sove 7-9 timer. Det er nødvendigt, hvis du skal kunne lagre den viden, du forhåbentligt læser op på i forberedelsestiden. Samtidig sikrer det dig, hvis du dagen inden eksamen skulle have en urolig nat fordi du er nervøs.

Har du sovet rigeligt i 1-2 uger, så vil én eller to nætters dårlig søvn ikke påvirke din præstation vildt meget. Det er naturligvis det bedste at sove dybt og længe inden eksamen, men det kan være svært, hvis du døjer med meget nervøsitet inden eksamener, eller decideret eksamensangst.

Vi har lavet en vejledning, der giver dig hjælp til at blive fri for eksamensangst. Vejledningen giver dig konkrete øvelser, råd og teknikker du selv kan implementere, som dæmper eksamensangsten hurtigt og på sigt kan være med til næsten at fjerne den helt. 


Nv eksamen disposition

Det er de færreste eksamener på gymnasiet, hvor du har mulighed for at forberede en disposition inden eksamen. Det har du dog til nv eksamen, så det er vigtigt, at du udnytter muligheden til fulde. Du bør på samme tid være opmærksom på, hvilke krav der er til fremlæggelsen.

Det forventes som regel, at du i din fremlæggelse gennemgår to øvelser fra undervisningen, at du inddrager en graf fra en øvelserne samt forklarer teorien, fremgangsmåden, resultaterne, fejlkilderne, valg af metode og konklusionerne fra forsøget. 

Struktur for din disposition til nv eksamen

  1. Præsentation af dit oplæg. Hvad vil du komme ind på? (ca. 30 sek.)

  2. Generel teori, hvor du overordnet nævner de vigtigste pointer fra din portfolio. (ca. 30 sek.)

  3. Gennemgang af den afsluttende rapport (ca. 2-3 minutter)

  4. Eventuel gennemgang af en anden øvelse (ca. 1-2 minutter)

  5. Opsamling, hvor du præsenterer konklusionerne for de to øvelser og evt. sammenligner dem eller perspektiverer dem til hinanden eller andre øvelser fra din portfolio.

Vær opmærksom på, at tidsangivelserne til hvert punkt blot er vejledende. Det gør ingenting, at det ikke helt passer med, hvor lang tid de forskellige dele i din egen præsentation tager. Det vigtigste er, at du nogenlunde rammer de 5 minutter, og at du bruger længst tid på at gennemgå forsøgene.

Vi har lavet en meget grundig guide til, hvordan du laver en eksemplarisk disposition. Guiden hjælper dig fra A til Z med at udforme din disposition, samt hvordan du tackler de problemer, der måtte opstå ifm med udarbejdelsen af dispositionen. 


 

Gode råd til nv eksamen

1. Husk oplæsningen

Der vil med stor sandsynlighed blive spurgt ind til emner, som ikke indgik i din fremlæggelse.

Lærere tager ikke hensyn til, at du evt. har været fraværende i de lektioner, hvor stoffet er blevet gennemgået.

Derfor er det bydende nødvendigt, at du læser op på emner, hvor du har været fraværende eller slacket for meget i timen.


2. Tag nv eksamen seriøst

Nv eksamen i 1g er sammen med ap første gang i dit grundforløb du vil stifte bekendtskab med en eksamen på gymnasieniveau.

Gør dig selv den tjeneste at få en god start på eksamensprocessen, ved at forberede dig ordentligt.

Det vil give dig bedre selvtillid næste gang eksamensbordet kalder. Falder du igennem til nv eksamen så frygt dog ej, den tæller kun 0,25 på dit endelige eksamensbevis.


3. Øv dig grundigt på fremlæggelsen

Dette hænger tæt sammen med punkt nr. 2. Det er vigtigt, at du sætter den fornødne tid af til at øve dit oplæg. Det er den eneste måde at sikre dig, at din fremlæggelse varer de forventede 5 minutter, og at du rent faktisk kan huske det du vil sige.

Hvis du har øvet dig grundigt, så vil du også føle dig mere rolig inden eksamen, hvilket tydeligt kan ses hos lærer og censor. Jo mere rolig og selvsikker du fremstår, jo bedre bliver deres indtryk af dig.

Du kan sagtens øve dit oplæg alene, hvor du tager tid på dig selv med et stopur. Det kan dog være en fordel enten at øve sig foran familiemedlemmer, eller sammen med sine venner.

På den måde kan du få konstruktiv kritik, der kan forbedre din fremtoning eller andre aspekter af din fremlæggelse. Det kan godt være en smule grænseoverskridende, men det vil samtidig forberede dig endnu bedre på selve eksamenssituationen.

I vores guide til, hvordan du laver dispositionen kommer vi også ind på, hvordan du bør øve dig med udgangspunkt i dispositionen. Grundlæggende bør du øve din fremlæggelse igennem mange gange, efter at du har lavet din disposition færdig. Dette handler igen om, at forberede dig direkte på eksamenssituationen, da dispositionen er det eneste du må medbringe. 


4. Kom i god tid (og høst guldkornene fra dine klassekammerater)

Dette råd er du sikkert stødt på mange gange, når snakken er faldet på eksamen.

Det handler ikke kun om at undgå, at du kommer for sent.

Når du møder tidligt op til eksamen, så har du muligheden for at snakke med de elever, som allerede har været oppe. Dem kan du høre om, hvilke spørgsmål de er blevet mødt af, samt andet som lærerne har sagt til eksamen.

Dette kan være med til at give dig en god indikation, hvad du selv kan forvente at blive mødt med, når det er din tur. Jo tidligere du kommer, jo flere kan du nå at snakke med og jo bedre mulighed har du for at forberede dig på det, som dine klassekammerater fortæller dig. 


5. Lyt godt efter dine lærers spørgsmål

Når du har holdt din fremlæggelse, er det tid til at begynde på samtalen med dine lærere. Her vil de helt sikkert have nogle spørgsmål til dig.

Det er super vigtigt, at du lytter godt efter, hvad lærerne spørger om. Ellers har du ingen chance for rent faktisk at svare på det, og du får ikke mange point for en kæmpe udenomstale.

Hvis du ikke hører spørgsmålet ordentligt, eller du ikke helt forstår det, så er det helt i orden at bede lærerne om at omformulere det. Omformuleringen kan måske give dig en vigtig ledetråd til, hvordan du besvarer spørgsmålet.

Når du føler, at du har svaret på spørgsmålet, så må du hellere end gerne bare fortsætte inden for samme område, hvor du fyrer alt den viden af, der virker relevant. 

Vi har udover ovenstående liste også lavet en endnu mere udførlig guide, med gode råd til den mundtlige eksamen. Her finder du absolut alt, hvad du behøver at vide for at få 12 til mundtlig eksamen.


 

NV eksamen eksempel

Her har vi udarbejdet en oversigt, hvor du kan finde forskellige eksempler på alt, der er relateret til nv rapporten, som du skal aflevere inden din eksamen.

 gymnasiet.dk kan du både finde en skabelon til, hvordan en nv-rapport skal bygges op, samt et eksempel på en egentlig rapport. Du finder eksemplerne her.

Vi har også fundet en grundig beskrivelse til dig, som grundigt forklarer, hvilke delelementer en nv-rapport består af, samt hvad disse elementer bør indeholde. Du kan også finde eksempler på, hvordan konkrete opgaveformuleringer kan være opbygget. Du finder eksemplerne her.