Perspektivering i SRP - Komplet vejledning (2022)

Perspektivering i SRP - Komplet vejledning (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel får du vejledning til, hvornår du bør lave en perspektivering i din SRP. Hjælp til præcist, hvordan du laver den. Komplet vejledning.

Det er op til dig om du vil lave en perspektivering i din SRP.

Det er ikke et formelt krav.

Der kan dog være tilfælde, hvor en perspektivering vil være oplagt.

I de næste afsnit bliver du klogere på, hvad en perspektivering er, hvornår du bør skrive den og hvordan du gør. 

SRP bog, der hjælper dig med alle opgavens delelementer.

Hvad er en perspektivering?

En perspektivering sætter din SRP opgave ind i en større sammenhæng. Perspektiveringen laves som noget af det sidste.

Det er muligt at lave en perspektivering, fordi du nu har det fulde overblik over den problemstilling du har arbejdet med. 

En god perspektivering svarer dybest set på:

“Hvilke nye spørgsmål kunne være interessante at undersøge?” 

Spørgsmålene skal naturligvis have relevans for din SRP opgave. Du skal dog være opmærksom på, at spørgsmålene ikke allerede må være besvaret i din opgave.

Formålet med en perspektivering er at anvende den viden, du har anskaffet dig ifm. opgaven. Den viden skal bruges til at åbne emnet yderligere op.

Du skal heller ikke forsøge at komme med svar på de spørgsmål du stiller i perspektiveringen. 

Sprog og formidling i perspektiveringen

Skrivestilen i din perspektivering er rimelig fri. Den må gerne være personlig. Det er trods alt din holdning til, hvad der kunne være interessant at arbejde videre med, du skal præsentere. 

Placering:

Din perspektivering skal placeres lige efter konklusionen. Hvis din konklusion og perspektivering kan være på en side, så placerer du dem på samme side. Hvis ikke, så placér perspektiveringen på en side for sig selv. 

Hvornår bør jeg lave en perspektivering?

Det er oplagt at lave en perspektivering, hvis du undervejs i din skriveprocess er stødt på spørgsmål, du synes er interessante, men som ikke har direkte relevans for din problemformulering.

Gør dig selv en tjeneste og skriv disse spørgsmål ned.

Hvis du først skal til at finde på spørgsmål, når du er ved at skrive din perspektivering, så risikerer du, at spørgsmålene bliver en anelse forcerede. 

Muligvis kan du lave en helt fin perspektivering uden at have skrevet spørgsmål ned undervejs. Du bør dog overveje om du synes en perspektivering giver din opgave noget ekstra, eller om den kommer til at fremstå som en ligegyldig tilføjelse.

Er den ligegyldig, eller bidrager den ikke med en ny vinkel på din opgave, så bør du undgå at lave et helt afsnit til din perspektivering. Eventuelt kan du bruge et par linjer på den i din konklusion i stedet. 

Hvordan laver jeg en perspektivering?

Perspektiveringer kan laves på forskellige måder.

Det afhænger af, hvilke spørgsmål du mener kunne være spændende at arbejde videre med.

Det vigtigste er, at perspektiveringen tager udgangspunkt i de resultater eller konklusioner du har fået i din SRP, eller de emner du har behandlet.

Du skal altså koble et emne, eller lignende, du har arbejdet med til noget nyt, der ligger uden for din opgave.  

Eksempler på spørgsmål du kan bruge som udgangspunkt for din perspektivering

  • Hvilke konsekvenser kan der være på længere sigt af de konklusioner du er nået frem til i din opgave?
  • Hvordan vil de emner du har arbejdet med udvikle sig fremover?
  • Hvilken indflydelse kan samfundet have på dine problemstillinger? Eller kan dine problemstillinger have indflydelse på samfundet, og i så fald hvordan?

Tryk her for at gå til SRP pakken