Religion eksamen på STX og HF - Den komplette guide (2021)

Religion eksamen på STX og HF - Den komplette guide (2021)

I denne vejledning kan du læse om, hvordan religions eksamen på STX og HF foregår, både på A og B niveau. Vi guider dig derefter grundigt igennem, hvordan du forbereder dig bedst muligt, både inden eksamen og i forberedelseslokalet på selve eksamensdagen. Til sidst kommer vi med 5 tips du bør huske når du skal til eksamen i religion. 

Hvordan foregår religion eksamen?

Her kan du læse alt du skal vide om, hvordan religion eksamen foregår. Vi tager dig igennem formalia og alle de praktiske ting du bør have styr på inden du skal til eksamen.


H3: Religion b eksamen

Faktaboks:

Forberedelsestid: 60 minutter

Eksaminationen: 30 minutter

Omfang: 1-2 normalsider  ( 1 normalside = 2400 anslag inklusiv mellemrum)

Eksamen i religion på b niveau er todelt. Den foregår dels med baggrund  i en projektrapport du har udarbejdet i løbet af undervisningen, samt et ukendt bilagsmateriale du trækker til eksamen. Det bilagsmateriale du trækker består af 1-3 forskellige materialer. Dette kan være tekster, billeder, video, statistik, musik, lyrik, tegneserier osv.

Du skal i forberedelsestiden lave en analyse med fokus på religionsfaglige metoder, teorier og begreber, af det materiale du trækker.

spørgsmål til religion eksamenDu får også udleveret 1-3 spørgsmål til din projektopgave. Spørgsmålene vil fortælle dig, hvilke problemstillinger eller perspektiver, der skal indgå som del af din præsentation.

De første 10 minutter af selve eksaminationen skal du nemlig holde et oplæg, der tager udgangspunkt i de spørgsmål du har fået udleveret til din projektopgave.

Den resterende del af eksaminationen forløber som en samtale mellem, dig, lærer og censor, der tager udgangspunkt i din analyse af det materiale du har trukket.

Det er vigtigt at huske, at der til det materiale du trækker ikke er nogen spørgsmål eller instrukser, det gælder kun for din projektopgave. 

Det er vigtigt, at du har afleveret projektopgaven inden undervisningens afslutning, således din lærer kan sende den til censor.

Modtager censor ikke din opgave, så vil du ikke kunne blive indstillet til eksamen, eftersom projektopgaven udgør en væsentlig del af eksaminationsgrundlaget. 


Religion c eksamen

Faktaboks:

Forberedelsestid: 24 minutter

Eksaminationen: 24 minutter (inklusiv votering)

Omfang: Maks 1,5 normalside ( 1 normalside = 2400 anslag inklusiv mellemrum)

sådan foregår religion eksamenBaggrunden for religions eksamen på c niveau er et ukendt bilagsmateriale, ikke andet. Bilagsmaterialet kan bestå af 1-3 materialer, herunder tekster, billeder, videoer, statistik, musik, tegneserier osv, der samlet ikke udgør mere end 1,5 normalside.

Der vil hverken være spørgsmål eller instrukser tilknyttet materialet, hvorfor religions eksamen er meget selvstændig.

I din forberedelsestid skal du analysere materialet, hvor du anvender religionsfaglige metoder og især forskellige begreber fra religionsundervisningen. Vi kommer senere ind på, hvordan du konkret gør dette. 

Selve eksaminationen begynder med et oplæg af dig, hvor du præsenterer din analyse af materialet. Oplægget skal vare 5-10 minutter, hvorefter resten af eksaminationen foregår som en samtale mellem dig, lærer og censor. 

Hvis du ikke er i stand til at holde en fremlæggelse, så vil hele eksaminationen forme sig som en samtale. Vi anbefaler dog kraftigt, at du går efter at kunne holde et oplæg på mindst 5 minutter. 

Du ved nu, hvordan religions eksamen foregår i praksis, både på c og b niveau. I det næste vil vi se på, hvad du bør forberede dig på i tiden op til eksamen. Vi kommer ind på, hvilke krav, der stilles til dig til mundtlig religions eksamen, og hvordan du øver dig på at kunne opfylde disse krav.

Derudover kommer vi med gode råd til, hvad du ellers bør have styr på, som vil hjælpe dig når du skal til eksamen.

Religion c eksamen eksempel

Vi har fundet et eksempel til dig på, hvordan en eksamenstekst kan se ud. Eksemplet indeholder også en analyse af teksten, der kunne være relevant at lave til eksamen. Du kan finde siden her. Du finder eksemplerne i bunden af hjemmesiden.


 

Forberedelse til religion eksamen 

Sådan bliver du ekspert i at analysere det tekstmateriale du trækker.

Vi har lavet nedenstående fremgangsmåde du kan følge, når du skal til at læse op på religion inden din eksamen. Efterfølgende forklarer vi, hvad du bør være særligt opmærksom på, når du har trukket dit bilagsmateriale og sidder i forberedelseslokalet.

 

1. Få overblik over pensum

Selvom det er en ukendt tekst du trækker til religion eksamen, så er det stadig meget vigtigt, at du har godt styr på pensum. Det bilagsmateriale du trækker til eksamen knytter sig nemlig meget tæt til et af de emner i har haft om, f.eks. kristendom, islam eller buddhisme.

teorier og begreber til religion eksamenTil hvert emne har i arbejdet med forskellige teorier og begreber. Det er netop disse teorier og begreber du skal anvende i din analyse af det materiale du trækker.

Samtidig er det vigtigt med en solid baggrundsviden om de forskellige emner/religioner, hvis du skal have nogen mulighed for at perspektivere dit materiale.

Samtalen med lærer og censor vil typisk også komme til at ligge inden for det emne eller den religion du har trukket. Har du ikke styr på emnet, så bliver din præstation i samtalen ikke særligt god. 

For at skabe overblik anbefaler vi, at du starter med at finde din undervisningsbeskrivelse.

Her kan du se præcist, hvilke emner i har arbejdet med, samt de tekster, teorier og begreber i har brugt tid på. Det er samlet set baggrunden for din eksamen og giver dig en indikation af, hvad det forventes du har lært.

Hvis du føler, at du ikke har styr på det hele, så kommer vi senere ind på, hvordan du læser op på emnerne. Du bør dog uanset, hvor godt styr du har på pensum, stadig løbe det meste igennem inden eksamen, således det ligger friskt i hukommelsen. I undervisningsbeskrivelsen vil du måske støde på termerne kernestof og supplerende stof.

kernestof til religion eksamenKernestof er det stof i har arbejdet meget grundigt med i undervisningen. I har sandsynligvis lavet en grundig analyse af det, enten enkeltvis eller i grupper.

Til eksamen vil din lærer eller censor godt kunne finde på at stille spørgsmål, som enten er direkte til kernestoffet eller som har en vis relevans til kernestoffet. Det er derfor yderst vigtigt, at du læser grundigt op på kernestoffet.

Supplerende stof har i sikkert brug til at give en ny vinkel på en problemstilling eller emne i har arbejdet med. Derfor er det også fint at læse op på dette, da det kan give dig en dybere forståelse af den pågældende problemstilling eller af emnet. 

 

Lav dit eget overbliksmateriale

Undervisningsbeskrivelsen er rigtig god, når du indleder din forberedelse. Den er dog meget omfattende, og heller ikke udarbejdet af dig selv. Det kan derfor være svært at navigere i den til eksamen, når du sidder og er under tidspres i eksamenslokalet. 

Vi anbefaler, at du også laver dit eget “overbliksmateriale”. Materialet er en rigtig god måde at starte sin oplæsning, og det vil samtidig være en stor hjælp i forberedelseslokalet.

Du laver dit eget overbliksmateriale således:

 • Opret et dokument for hvert emne, der er noteret på din undervisningsbeskrivelse

 • Eventuelle underemner sættes ind som overskrifter i dokumentet

 • Øverst i dokumentet skriver du nogle linjer om hovedtrækkene i emnet, dvs. alt som du synes virker væsentligt for at have et nogenlunde overblik over emnet.

 • Skriv alle de tekster ned i har arbejdet med, evt. ved overskrifterne for hvert underemne.

 • Til hver tekst laver du et kort resume, der beskriver tekstens vigtigste pointer, samt udvælger 1-3 vigtige citater. 

Når du har udført ovenstående, hvilket godt kan tage et stykke tid, så er du klar til næste trin.


 

2. Sorter ALT dit materiale

sorter dit materiale inden religion eksamenDu har igennem religionsundervisningen helt sikkert opbygget en god samling af noter og andet materiale. Det er essentielt, at du har sorteret dette materiale inden du skal til eksamen i religion.

Du har nemlig ikke særlig lang tid i forberedelseslokalet, så det er vigtigt du ikke spilder tiden på febrilsk at lede efter en note. Derfor anbefaler vi, at du til hvert emne i har gennemgået laver en mappe.

Hvis du har mange fysiske papirer, så bør du både lave digitale og fysiske mapper. Kan emnet inddeles i hensigtsmæssige underemner, så gør det.

Pas dog på med at skabe alt for mange mapper til hvert emne, det gør det ikke nødvendigvis nemmere at finde rundt, men kan i stedet forvirre dig omkring, hvor du har placeret dine noter.

Når du har oprettet mapperne, så sorterer du ALLE dine dokumenter der, hvor de hører til. Husk at tjekke hele din computer, google drev og fysiske papirer igennem, samt hvor du ellers opbevarer dokumenter.

Det er vigtigt, at du har så meget materiale med til eksamen som muligt. Det øger nemlig muligheden for, at du har fået lige netop den note med som du havde brug for til eksamen. 
 


 

3. Nu begynder oplæsningen - sådan gør du

Når du gennemgår punkt 1 på denne liste, så vil du sandsynligvis få en nogenlunde ide om, hvilke dele af pensum du har godt styr på, og hvor der kræves en større arbejdsindsats.

lav flashcards til religion eksamenHvis du har brug for yderligere hjælp til at finde ud af, hvilke dele af pensum du bør fokusere på, så har vi skrevet en artikel om forberedelse til mundtlig eksamen.

I artiklen beskriver vi teknikken/øvelsen “flashcards”, som er utrolig effektiv til at afklare, hvad du har godt styr på og, hvor din viden er mangelfuld. Hvis du ikke er interesseret i at bruge teknikken, så kan du selv foretage en vurdering af, hvilke emner du ikke har særligt godt styr på.

Du bør altid starte med at læse op på det emne, hvor du føler dig mest usikker. Det nytter f.eks. ikke noget at være ekspert på kristendommen og islam, hvis du trækker en tekst om buddhismen. 

Når du har fundet ud af, hvad du vil starte med at læse op på så anbefaler vi, at du fokuserer på følgende:

 • Repetition af ritual-, tekst- og billedanalyse.

 • Repetition af teorier og metoder som i har arbejdet med i undervisningen.

 • Repetition af tekster, billeder og videoer som i har arbejdet med. Hvis du i undervisningsbeskrivelsen støder på tekster som du ikke kan genkende, måske fordi du har været syg eller fraværende da i arbejdede med dem, så er det vigtigt, at du får læst ekstra godt op disse tekster. Du kan blive spurgt ind til alle tekster, uanset om du var syg da i arbejdede med dem, så det er dit ansvar at få styr på dem.

 • Gennemgå dine noter og arbejdsspørgsmål. Er de fyldestgørende nok, eller kan de uddybes?

 • Repetition af religionsfaglige begreber - forstår du deres betydning eller skal du sætte dig mere grundigt ind i dem? Det er en god ide, at have en relativt omfangsrig notesamling med begreber til hvert emne. 


 

Sådan gør du på eksamensdagen

Eksamensdagen består af din tid i forberedelseslokalet, samt selve eksamination, hvor du holder dit oplæg og har en samtale med lærer og censor. Vi vil først beskrive, hvordan du bruger din tid i forberedelseslokalet, herunder hvordan du udformer din disposition. Derefter kommer vi med gode råd til, hvad du skal være særligt opmærksom på under fremlæggelsen og samtalen. 

Dette skal du være opmærksom på i forberedelseslokalet

 

1. Eksamensangst

eksamensangst til religion eksamenEr du typen, der lider af eksamensangst, så kan dette virke hæmmende for din forberedelse, fordi du simpelthen bliver så nervøs, at du har svært ved at koncentrere dig.

Har du tidligere oplevet dette, eller vil du være helt sikker på, at det ikke sker for dig, så anbefaler vi, at du læser vores artikel “Lær hvordan du bliver fri for eksamensangst”.

Her får du konkret vejledning til, hvilke handlinger du kan foretage dig for at mindske eksamensangsten. Vi giver dig også håndgribelige og effektive teknikker til, hvordan du kan dulme eksamensangsten og på sigt helt slippe af med den.


 

2. Læs og analyser teksten grundigt

Udgangspunktet for din eksamen er den tekst du trækker, samt eventuelt ekstra materiale. Det er vigtigt, at du forstår teksten til fulde, hvorfor det ikke gør noget at læse den igennem adskillige gange.

Mens du læser, så noterer du hver gang du bliver opmærksom på følgende:

 • Der står religionsfaglige begreber i teksten. Hvis de står der direkte, så forklarer du deres betydning i dit oplæg. Hvis du støder på en beskrivelse af noget, som du mener kan forklares med et religionsfagligt begreb, så understreg beskrivelsen. 

 • Noter passager eller problemstillinger, hvor du kender til teorier, der kan bruges til at beskrive dette. 

 

Religion eksamen eksempel på analysemodel:

Ovenstående er blot et kort uddrag af, hvad du bør have fokus på i din analyse. Vi har også valgt at give dig et eksempel på, hvilken analysemodel du kan bruge til at analysere tekster til religions eksamen. Du kan finde modellen på linket her. Med denne model har du en fremragende rettesnor for, hvad din analyse bør komme ind på.


 

3. Genopfrisk emnet

genopfrisk emnet til religion eksamenDen tekst og det bilagsmateriale du trækker til eksamen har, som tidligere nævnt, tæt tilknytning til et emne i har haft om i undervisningen.

Det er super fint, hvis du kan give nogle perspektiver på den tekst du har trukket, hvor du inddrager den viden du har om emnet. Her kan det overbliksmateriale, vi forklarede om tidligere i artiklen, være en stor hjælp til at huske, hvad der nu lige var det vigtigste i netop dette emne.

Det kunne f.eks. være, at du trækker en tekst om Buddha. Fra undervisningen har du måske hørt noget om hans livshistorie, der ikke indgår i den pågældende tekst. Den viden du har om Buddha kan du inddrage i dit eget oplæg, der hvor det virker relevant.

Du kan også komme ind på det i samtalen. Hvis du kan perspektivere den tekst du har trukket til en tekst fra pensum, så er det bare endnu bedre.

For at alt dette bliver muligt, så bør du naturligvis genopfriske emner, bl.a. med overbliksmaterialet, mens du sidder i forberedelseslokalet.


 

4. Disposition til religion eksamen

Det er vigtigt, at du husker at lave en disposition når du sidder i forberedelseslokalet til religion eksamen. Du kan med fordel lave den undervejs mens du arbejder, så glemmer du ikke at huske at notere en vigtig pointe ned.

Nedenunder har vi givet et eksempel på, hvordan din disposition bør være opbygget til religion eksamen. 

 1. Præsentation af teksten (forfatter, udgivelsesår, genre osv.)

 2. Redegørelse for tekstens indhold (dvs. kort resumé).

 3. Analyse og fortolkning af teksten - vigtigt med inddragelse af religionsfaglige teorier og begreber

 4. Perspektivering.

Du kan med fordel inden eksamen lave et stykke papir, hvor du skriver disse overskrifter ned. I forberedelseslokalet skriver du så relevante nøgleord ned til, hver eneste overskrift. 


 

Religion eksamen tips

 

skab et godt førstehåndsindtryk til religion eksamen1. Skab et godt førstehåndsindtryk

Når du træder ind i eksamenslokalet, så gør det med et smil på læben. Hils venligt på lærer og censor, og sørg for at du får øjenkontakt med dem begge. Start med en kort gennemgang af, hvad du vil komme ind på i dit oplæg.

Det viser, at du har godt overblik over det du vil sige. Vi har lavet artiklen “15 effektive (og simple) gode råd til mundtlig eksamen”, hvor du får en masse brugbare råd til, hvordan du giver et godt indtryk og leverer en selvsikker og overbevisende præsentation.

Du bør absolut læse den inden du skal til mundtlig eksamen i religion, hvis du gør dig forhåbninger om to-cifrede karakterer.


 

2. Fortæl om alt din viden

fortæl om alt din viden til religion eksamenI samtalen med lærer og censor er det super, hvis du kan gribe initiativet. På den måde kan du selv vælge, hvad samtalen skal dreje sig om, og du kan dermed dreje den over på områder, hvor du har en stor viden.

Vær ikke bange for at fortælle om alt det du ved, også selvom det måske ikke virker super relevant for det du netop er ved at snakke om.

Det gør ikke noget at lave nogle spring i det du taler om, så længe du holder dig inden for det overordnede emne.


 

3. Husk begreberne

Nogle elever laver den fejl når de skal til eksamen i religion, at de kun forholder sig til teksten og emnet på et redegørende plan.

For at komme højere op i de taksonomiske niveauer er det virkelig vigtigt, at du aktivt bruger de begreber, som knytter sig til religions faget.


 

4. Ro på, hvis du går i stå

tag en tår vand til religion eksamenDet kan sagtens være, at du mister tråden undervejs i din præsentation. Det er helt naturligt og kan ske for selv den dygtigste elev. Hvis klappen går helt ned for dig, så er det i orden, hvis du holder en kort pause.

Pausen kan du bruge på at tage en dyb indånding og en stor tår vand, så virker den mere naturlig. Har du problemer med at komme igang igen, så se på din disposition.

Kan du ikke komme i tanke om mere ift. det punkt du netop var ved at snakke om, så tøv ikke med at springe videre til det næste.

Der er stor sandsynlighed for, at du senere kommer i tanke om det du glemte. Dette kan du altid fortælle om i samtalen efterfølgende. 


 

5. Medbring alt dit materiale

medbring alt dit materiale til religion eksamenDu har sandsynligvis det meste af dit materiale på computeren, så hvis du bare har den med er du godt på vej.

Husk også at sortere alt dit materiale, hvilket vi også var inde på tidligere.

Dine noter osv. kan være afgørende for, hvordan du klarer dig til eksamen.

De hjælper dig, hvis du har glemt betydningen af et bestemt greb, eller hvis du har brug for at få genopfrisket hovedtrækkene i en bestemt religion.