SRP emner: Inspiration til opgaveformulering og fag (2022)

SRP emner: Inspiration til opgaveformulering og fag (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

Her får du inspiration til, hvilke emner du kan skrive om i din SRP. Til hvert emne har vi tilføjet op til flere opgaveformuleringer, der er blevet brugt til tidligere opgaver.

Det kan hjælpe dig med at lave en problemformulering, der giver faglig mening.

SRP bog med trin for trin vejledninger til alle opgavens dele. (Besvarelse af opgaveformulering, indledning, redegørelse osv.)

Indholdsfortegnelse

Tryk på det emne du gerne vil læse om, for at springe direkte derhen

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Brexit

Social arv

Borgerrettighedsbevægelsen i USA

Fedme

Apartheid i Sydafrika

Cubakrisen

Finanskrisen

Pest

Integration

Depression

Hooliganisme

Den Spanske Syge

Den Amerikanske Drøm

Diabetes

Thalidomid

SRP opgave om identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Hvis du gerne vil skrive om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, så skal du helt sikkert vælge samfundsfag. Der findes mange gode teorier i samfundsfag, der beskriver dette emne. Hvilket fag du skal kombinere samfundsfag med afhænger af, hvilket fokus du gerne vil have.

Samfundsfag og dansk

1. Eksempel på opgaveformulering om identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Hovedspørgsmål:

Har det senmoderne samfund medført en stor grad af frihed i identitetsdannelsen?

 • Redegør for relevante teorier om identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.

 • Lav en analyse, der inddrager sociologiske teorier til at undersøge samfundsfaglig empiri, der beskriver identitetsdannelsen hos unge i Danmark. Lav en analyse og fortolkning af et værk, der handler om identitetsdannelse. Kom bl.a. ind på miljøet og hvordan identitetsdannelsen fremstilles.

 • Diskuter, hvor stor friheden er i identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. 

Obs: Modsat eksemplet, så vil det næsten altid være beskrevet, hvilken samfundsfaglig empiri du skal undersøge. Det vil altid være angivet, hvilket litterært værk du skal analysere og fortolke i dansk. 

2. Eksempel på opgaveformulering om identitetsdannelse og familien i det senmoderne samfund.

 • Redegør for forskellige teorier om familieformer og identitetsdannelse i det senmoderne samfund
 • Du skal lave en analyse og fortolkning af et værk, med fokus på familien, hvor du bl.a. har fokus på personernes interne relationer.
 • Diskuter identitetsdannelsen og kernefamiliens udfordringer i det senmoderne samfund.

Obs: Det vil være angivet, hvilket værk du konkret skal analysere og fortolke.

SRP opgave om Brexit

Overvejer du at skrive om Brexit i din SRP? Her kan du få inspiration til, hvordan din opgaveformulering kan se ud, hvis du vælger dette emne. 

Samfundsfag og dansk

Eksempel på opgaveformulering om Brexit 

Eksemplet bygger på faget samfundsfag. Derudover kan du både vælge dansk eller engelsk som fag nr. 2. 

Hovedspørgsmål:

Hvorfor stemte briterne “Ja” til at forlade EU?

 • Redegør for resultatet af folkeafstemningen, der førte til briternes udtrædelse af EU. Inddrag statistisk materiale om valget og redegør for relevante teorier om vælgeradfærd.
 • Analyser en tale af Boris Johnson, holdt ifm. valgkampen op til folkeafstemningen. Analysen skal have fokus på Johnsons virkemidler og argumentation. Inddrag selvvalgt materiale og teorier om vælgeradfærd til at forklare, hvorfor Briterne stemte “ja” til at forlade EU.
 • Diskuter, hvorvidt løfterne om et stærkere Storbritannien fra Brexit-fortalerne er realistisk. 

Samfundsfag og Engelsk

Eksempel på opgaveformulering om Brexit

Dette eksempel er lavet med udgangspunkt i fagene samfundsfag A og engelsk B.

Hovedspørgsmål:

Hvor stor indflydelse havde debatten om Brexit på folkeafstemningen og valgets resultat?

 • Redegør for folkeafstemningen om Brexit. Inddrag statistisk materiale og udled konklusioner om valgets resultat. 
 • Lav en komparativ stilistisk og retorisk analyse taler afholdt af David Cameron og Boris Johnson. Analysen skal have fokus på de to modstanderes politiske budskaber.
 • Diskuter, hvilken indflydelse valgkampen havde for Briternes endegyldige beslutning om at stemme “Ja” til Brexit. Inddrag teorier om vælgeradfærd og populisme.

SRP opgave om social arv

Du kan benytte flere forskellige fagkombinationer, hvis du vælger at skrive om social arv i din SRP. Få inspiration til, hvilke fag og hvilken opgaveformulering du kan vælge. 

I matematik kunne du lave CHI-tests for, hvilke faktorer, der hænger sammen med social arv. Disse faktorer kunne du uddybe med samfundsfaglig teori og empiri. 

I dansk kunne du analysere en bog, der handler om personer, der selv oplever den negative sociale arv. Dette kunne igen forbindes med samfundsfaglige teorier om social arv. 

Samfundsfag og Dansk

Eksempel på opgaveformulering om social arv

Her kan du se, hvordan en opgaveformulering om social arv kunne se ud. Fagene er samfundsfag og dansk.

Opgaveformulering:

 • Definer begrebet social arv og redegør for årsager hertil. Redegør for, hvor stort et omfang af social ulighed, der findes i Danmark.
 • Lav en analyse og fortolkning af bogen “Mønsterbryder” (fiktiv bog). Kom bl.a. ind på personernes interne relationer og miljøet.
 • Diskutér muligheden for at bryde den sociale arv i det senmoderne samfund. Du skal tage udgangspunkt i din analyse og fortolkning, samt sociologisk teori.

Eksempel på en SRP opgave, hvor emnet er social arv. Skrevet i samfundsfag A og dansk A

Eksempel på SRP opgave, hvor emnet er social arv, med fokus på alkoholmisbrug.  Skrevet i samfundsfag A og dansk A

SRP opgave om borgerrettighedsbevægelsen

Borgerrettighedsbevægelsen i USA i 1950'erne og 1960'erne er et populært SRP emne. Det ligger godt op til en god fagkombination af historie og engelsk. Du kan se et eksempel på en opgaveformulering i fagene her. 

Historie og Engelsk

Eksempel på opgaveformulering om borgerrettighedsbevægelsen.

 • Redegør for vilkårene for den sorte befolkning i USA i 50’erne og 60’erne. Hav særligt fokus på sociale og politiske forhold.
 • Lav en komparativ retorisk analyse af en tale fra Martin Luther King og en tale fra Malcolm X. Fokusér på de mål og midler de to mener bør tages i brug i kampen for borgerrettigheder.
 • Vurder Obamas historiebrug i talen “Speech on the 50th anniversary of the March on Washington”.

Obs: Det vil i din endelige opgaveformulering være oplyst, hvilke to taler fra Martin Luther King og Malcolm X, du skal analysere. 

SRP opgave om fedme

Vil du gerne skrive om fedme i din SRP? Her har vi fundet eksempler på, hvilke fag du kan skrive, og hvordan opgaveformuleringen kunne se ud. Fedme er et oplagt emne at skrive om i biologi eller idræt. Her kan du se på de fysiologiske aspekter af fedme. Dette kan kombineres med samfundsfag, hvor du bl.a. kan se på årsagerne til, hvorfor mennesker udvikler fedme.

Samfundsfag A og Idræt B

1. Eksempel på opgaveformulering om fedme

Hovedspørgsmål:

Hvordan kan fedme bekæmpes i det danske samfund?

 • Redegør for, hvad der kendetegner fedme hos det enkelte individ. Redegør for fedme som samfundsproblem.
 • Analyser de sociologiske årsager, der kan ligge til baggrund for fedme. Kom bl.a. ind på den sociale arv og individets placering i samfundet.
 • Vurder, hvilke muligheder fede mennesker har for at tabe sig, og diskuter hvilke strukturer der skal være til stede i det danske samfund, for at forøge mulighederne for et vægttab hos den enkelte. 

Samfundsfag A og Biologi B

Eksempel på opgaveformulering om fedme

Hovedspørgsmål:

Hvorfor udvikler man fedme og hvilke konsekvenser kan det have?

 • Redegør for de biologiske forklaringer på, hvorfor man udvikler fedme.
 • Analyser, hvilke årsager, der ligger til grund for, at der ses sociale forskelle i udviklingen af fedme
 • Vurder hvilke konsekvenser den sociale forskel i fedmeudvikling har for det enkelte individ og samfundet. 

Ideer til litteratur

The Circus Lady, af Jason Miller (novelle)

Fat, af Raymond Carver (novelle)

Does my bum look big in this? af Arabella Weir (roman)

Materiale fra Surgeon General gov. (den amerikanske sundhedsstyrelse)

SRP opgave om apartheid

Her kan du finde inspiration til fag og opgaveformulering, inden for emnet apartheid.

 

Historie A og Samfundsfag A

Eksempel på opgaveformulering om apartheid og demokratiseringsprocessen

Hovedspørgsmål:

Hvordan fik Sydafrika demokrati, og hvordan ser deres demokratiske situation ud i dag?

 • Redegør for apartheidsystemet i perioden 1948 - 1988
 • Analyser årsagerne til apartheidsystemets fald og begyndelsen på demokratiseringsprocessen. Inddrag historiske kilder i din analyse. Brug demokratiseringsteorierne til at forklare den demokratiske udvikling i Sydafrika.
 • Vurder Sydafrikas demokratiske situation i dag. Tag udgangspunkt i forskellige demokratiske idealer og find samfundsfaglig empiri til at underbygge din vurdering. 

Ideer til litteratur

A Dry White Season, af André Brink (roman)

Nelson Mandelas taler

Ah But your Land is beautiful og Cry the Beloved Country, af Alon Paton (romaner)

Cry Freedom, af John Briley (roman)

SRP opgave om Cubakrisen

Vil du gerne skrive din SRP om Cubakrisen? Få inspiration til, hvilke fag og hvilken opgaveformulering du kan vælge. 

Historie A og Engelsk A

Eksempel på opgaveformulering om Cubakrisen

Hovedspørgsmål:

Hvad forårsagede Cubakrisen, og hvorfor endte den “fredeligt”?

 • Redegør for forholdet mellem stormagterne, USA og Sovjetunionen, samt Cuba under Cubakrisen. 
 • Lav en diskursanalyse af Kennedys tale til nationer om missiler på Cuba. Analyser historiske kilder, der viser, hvilken rolle de tre forskellige nationer spillede i Cubakrisen.
 • Diskuter, hvorfor Cubakrisen opstod, og hvorfor den ikke brød ud i militær kamp. 

Historie A og Samfundsfag A

Eksempel på opgaveformulering om Cubakrisen

Hovedspørgsmål:

Hvordan fik Cubakrisen indflydelse på den kolde krig?

 • Redegør for de begivenheder, der førte til, at Cubakrisen opstod.
 • Analyser, hvorvidt amerikanerne håndterede Cubakrisen hensigtsmæssigt. Analysen skal tage udgangspunkt i teorierne om realisme og idealisme, og inddrage historiske kilder, der forholder sig til dette. 
 • Diskuter, hvilken effekt Cubakrisen fik på forholdet mellem stormagterne USA og Sovjetunionen.

SRP opgave om finanskrisen

Få inspiration til, hvordan din opgaveformulering om finanskrisen kunne se ud, og hvilke fag du skal skrive din SRP i. 

Matematik A og Samfundsfag A

1. Eksempel på opgaveformulering om finanskrisen (politisk fokus)

Hovedspørgsmål:

Hvordan afbødes effekten af en økonomisk krise?

 • Redegør for økonomiske skoler og, hvilke syn de har på henholdsvis økonomiske mål, samt hvordan økonomiske politikker bør anvendes.
 • Redegør for funktioner af flere variable, og kom ind på partiel differentiation. Anvende dette til at udlede multiplikatoreffekten, både ved forøgede offentlige investeringer og skattelettelser.
 • Undersøg, hvilken økonomisk politik VK-regeringen førte op til Finanskrisen i 2008. Inddrag samfundsfaglig empiri.
 • Diskuter om VK-regeringens økonomiske politik i denne periode var hensigtsmæssigt ift. at afbøde konsekvenserne af en økonomisk krise. 

2. Eksempel på opgaveformulering om finanskrisen (fokus på løsninger)

Hovedspørgsmål:

Hvorfor fandt finanskrisen sted, og hvordan kommer vi ud af den igen?

 • Redegør for, hvad der forårsagede finanskrisen. Kom ind på, hvilke økonomiske konsekvenser krisen har haft globalt og lokalt i Danmark.
 • Hvordan kan finanskrisen forklares ud fra centrale økonomiske teorier? Bestem multiplikatoreffekten for forøgede offentlige udgifter samt skattelettelser.
 • Diskuter, hvilke muligheder den danske regering har for at komme ud af finanskrisen.

Eksempel på SRP om finanskrisen, skrevet i matematik og samfundsfag.

SRP opgave om pest

Vil du gerne skrive om pest i din SRP? Få inspiration til, hvilke fag du kan vælge, og hvordan din opgaveformulering kunne se ud. 

Biologi A og Historie A

Eksempel på opgaveformulering om Pesten

Opgaveformulering:

 • Redegør for pestens omfang og udbredelse i Europa i perioden 1347-1352. Kom herunder også ind på pestens bakterietype, opbygning og smittespredning. 
 • Analyser og diskuter forskellige teorier omkring årsagen til udbredelsen af pesten i Europa.
 • Vurder, hvilke konsekvenser der var politisk og socialt som følge af pesten. 

SRP opgave om integration

Vil du skrive om Integration i din SRP? Få ideer til opgaveformuleringer, og hvilke fag du kan skrive i. 

Dansk A og Samfundsfag A

Eksempel på opgaveformulering om Integration

Emne: Integration i Danmark.

 • Redegør for i, hvor høj grad andengenerationsindvandrere er integreret i Danmark. Du skal i din redegørelse inddrage relevant sociologisk teori. 
 • Analyser og fortolk udvalgte digte fra Yahya Hassans digtsamling. 
 • Diskuter, hvilke udfordringer der er med integrationen i Danmark.

Samfundsfag A og Idræt B

Eksempel på opgaveformulering om Integration af etniske minoriteter

Opgaveformulering:

 • Redegør for etniske minoritetsbørns deltagelse i idrætsforeninger, herunder fodboldforeninger.
 • Undersøg, hvilke fysiologiske og sociale fordele man kan opnå ved at dyrke fodbold i en forening. 
 • Diskuter om fodboldforeninger kan være med til at integrere minoritetsbørn i det danske samfund. Du skal inddrage sociologiske teorier, herunder Axel Honneths teorier om “anerkendelse”.

SRP opgave om depression

Vil du gerne skrive om depression i din SRP? Her får du eksempler på opgaveformuleringer, samt hvilke fag du kan skrive i. 

Biologi A og Psykologi B

Eksempel på opgaveformulering om Depression

Hovedspørgsmål:

Hvordan behandles depression bedst muligt?

 • Redegør for, hvad en depression er. Du skal bl.a. komme ind på, hvilke diagnostiske kriterier, der skal være opfyldt, før man kan tale om en klinisk depression.
 • Analyser, hvad for nogle biologiske og psykologiske faktorer, der kan være skyld i depression.
 • Diskutér, hvordan man bedst behandler depression.

SRP opgave om hooliganisme

Vil du gerne skrive en SRP om Hooliganisme? Her kan du få eksempler på, hvordan en opgaveformulering kunne se ud, samt hvilke fag du med fordel kan skrive i. 

Samfundsfag A og Engelsk A

Eksempel på opgaveformulering om Hooliganisme

Opgaveformulering:

 • Redegør for begrebet Hooliganisme
 • Undersøg, hvilke sociologiske teorier, der kan forklare Hooliganisme. Analyser filmen “Green Street Hooligans” med fokus på det indholdsmæssige i filmen.
 • Diskuter, hvorvidt det er muligt at løse problemet med hooligans, og hvordan det eventuelt kan gøres. 

Ideer til litteratur

The Football Factory, af John King (roman)

SRP opgave om Den Spanske Syge

Biologi A og Historie A

Eksempel på opgaveformulering om Den Spanske Syge

Opgaveformulering:

 • Redegør for influenzavirus, herunder hvordan kroppen inficeres af fugleinfluenza og Den Spanske Syge.
 • Undersøg, hvordan Den Spanske Syge spredte sig. Du skal inddrage historiske kilder i din undersøgelse.
 • Diskuter, om forløbet for Den Spanske Syge og fugleinfluenza kan sammenlignes. 

Du kan finde en oversigt over relevant litteratur til dette emne her.

SRP opgave om den amerikanske drøm

Engelsk og Samfundsfag

Eksempel på opgaveformulering om den amerikanske drøm

Opgaveformulering:

 • Redegør for begrebet “den amerikanske drøm”. Inddrag viden om ideologier i din besvarelse
 • Analyser en engelsk bog, der har fokus på den amerikanske drøm. 
 • Diskuter, hvorvidt det er muligt at udleve den amerikanske drøm i USA. Du skal inddrage analysen af bogen, sociologisk teori og viden om velfærdsmodeller.

Obs: I din egen opgaveformulering vil det være angivet konkret, hvilken bog du skal analysere. 

Ideer til litteratur

The Great Gatsby, skrevet af Scott Fitzgerald (roman)

American Dreams, skrevet af Studs Terkel (romann)SRP opgave om diabetes

Biologi og Dansk

Eksempel på opgaveformulering om diabetes

Hovedspørgsmål:

Hvorfor udbreder diabetes type 2 sig ,så markant som det gør i Danmark? 

 • Redegør for sygdommen diabetes type 2. Kom blandt andet ind på sygdommens biologiske effekt på kroppen, samt symptomer, forebyggelse og årsager. 
 • Redegør for blodsukkerreguleringen og diskuter kostens betydning for udviklingen af diabetes type 2. 
 • Give en analyse af de unge 4-18-åriges kostvaner ift. hvor meget kulhydrat de indtager, og sammenlign det med, hvad der anbefales i kostrådene. 
 • I november 2017 blev kvoten i EU for mængden af højfrekvent fruktose, der må tilsættes forarbejdede fødevarer fjernet. Diskuter den indflydelse, det kan få på udviklingen af, hvor mange diabetikere vi vil få i Danmark i fremtiden. Perspektiver til USA.
 • Udarbejd populærvidenskabelig artikel på ca. 3 normalsider om diabetes type 2. Målgruppen er en typisk læser af tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab. Opgaven skal indeholde en meta opgavedel på ca. 2-3 normalsider, hvor du giver en faglig argumentation for dine formidlingsmæssige valg ifm. artiklens indhold, argumentation,layout, retorik, opbygning ift. målgruppen m.v.

Eksempel på SRP om diabetes-2, skrevet i biologi og dansk.

SRP opgave om Thalidomid 

Kemi og Historie

Eksempel på opgaveformulering om Thalidomid

Hovedspørgsmål:

Hvad var Thalidomid katastrofen, og hvordan håndterede medicinalindustrien den?

 • Redegør for begrebet kiralitet, samt hvilke udfordringer, der kan være når man anvender kirale lægemidler, herunder Thalidomid. 
 • Redegør for Thalidomids historie.
 • Forklar hvordan asymmetrisk syntese bidrager til at sikre, at et givent lægemiddel kun indeholder en af spejlbilledformerne af det kirale molekyle.
 • Lav en historisk analyse med selvvalgt kildemateriale, der undersøger, hvorfor og hvordan negative bivirkninger af Thalidomid blev forsøgt skjult. 
 • Diskuter, hvordan man kunne have minimeret den skadelige effekt af Thalidomid. Kom herunder ind på, hvordan mørklægningen af bivirkninger havde indflydelse på at minimere de skadelige effekter. 
 • Lav en perspektivering til, hvordan man anvender Thalidomid i dag. 

Link til eksempel på en SRP opgave om Thalidomid.

Yderligere eksempler:

Du kan finde endnu flere eksempler på fagkombinationer og eksempler på opgaveformuleringer her.

Tryk her for at gå til SRP pakken