SRP formalia: Opbygning, længde og omfang (2022)

SRP formalia: Opbygning, længde og omfang (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

Det er afgørende for din karakter, at du har styr på formalia. Få hjælp til alt det vigtigste du bør have styr på her. 

Du får bl.a. svar på, hvor lang den samlede SRP skal være og hvor meget de enkelte afsnit skal fylde i sideantal. 

Få vores gratis SRP bog, der gennemgår alle opavens dele.

Indholdsfortegnelse

SRP længde: Hvor lang skal en srp være?

SRP opgave opbygning

SRP forside

SRP resumé

SRP indholdsfortegnelse

SRP indledning

SRP redegørelse

SRP analyse

SRP vurdering/diskussion

SRP konklusion

SRP litteraturliste

SRP bilag

Krav til citater

SRP sidehoved

SRP krav og regler

SRP længde: Hvor lang skal en srp være? (srp sideantal)

Den typiske SRP længde er 15-20 sider.

I nogle tilfælde vil antallet af sider dog være 20-25 sider.

Én side svarer til 2400 tegn inklusiv mellemrum.

Det er ikke alle sider, der tæller med i det samlede srp sideantal.

Derfor vil det samlede omfang af din SRP som regel overstige de 15-20 eller 20-25 sider. 

SRP skrives ofte med linjeafstand 1 ½ og skriftstørrelse 12. Forhør dig ved din vejleder, hvis du er usikker på, om din skole har specifikke krav hertil. 

Hvad står SRP for?

SRP står for StudieRetningsProjekt. 

Hvad skal en SRP indeholde?

I de næste afsnit kan du se, hvordan din opgave opbygges og hvad din SRP skal indeholde. Du kan også se, hvad der tæller med i din SRP og hvad der ikke gør.

SRP opgave opbygning

Din srp opgave består af følgende afsnit. Vi har placeret afsnittene, sådan de står i samme rækkefølge som du skal følge i din SRP.

 • Forside
 • Resumé
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Diskussion/vurdering
 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Bilag

SRP forside 

Forsiden tæller ikke med i længden på din SRP.

Den tæller heller ikke med i bedømmelsen af din opgave.

Det er dog vigtigt at gøre sig umage med forsiden. Det er nemlig her lærer og censor får sit førstehåndsindtryk af opgaven.

Alt du skal vide om forsiden.

SRP resumé

Resuméet tæller med i længden på din SRP.

Det skal være ca. ½ side langt og skal skrives på dansk.

Det skal placeres på en side for sig selv, lige efter forsiden og før indholdsfortegnelsen. 

Trin for for trin vejledning til resuméet.

SRP indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen tæller ikke med i længden på din SRP.

Indholdsfortegnelsen skal indeholde en oversigt over alle dine overskrifter og deloverskrifter i opgaven.

Forsiden og resuméet skal ikke indgå i indholdsfortegnelsen. 

Oversigt over krav, samt vejledning, til indholdsfortegnelsen.

SRP indledning

Indledningen tæller med i længden på din SRP.

Indledningen gælder som side nr. 1 i din opgave. 

Den placeres på siden efter indholdsfortegnelsen.

Formålet med den er at introducere din opgave for læseren. 

Guide til at skrive en fremragende indledning.

 • SRP indledning længde

Indledningen i din SRP skal ca. være 1 side lang. 

SRP redegørelse

Redegørelsen tæller med i længden på din SRP. 

Den er det faglige fundament for hoveddelen i din SRP opgave. 

Du bør gå i gang med redegørelsen som noget af det første i din skriveproces.

Trin for trin vejledning til, hvordan du skriver redegørelsen.

 • SRP redegørelse længde

Redegørelsen i din SRP skal være ca. 3 sider lang

SRP analyse

Analysen tæller med i længden på din SRP. 

Den skal være ca. 10 sider lang

Det gør den til det længste afsnit i din SRP opgave. 

Trin for trin vejledning til analysen.

SRP vurdering og diskussion

Vurderingen og diskussionen tæller med i længden på din SRP.

En vurdering og diskussion er i praksis næsten det samme, dog med små forskelle.

Du skal i begge genrer argumentere for og imod forskellige synspunkter samt vurdere, hvilke argumenter, der er stærkest.

Grundig guide til, hvordan du skriver og opbygger diskussionen.

 • SRP vurdering / diskussion længde

Din vurdering eller diskussion skal ca. være 3-4 sider lang.

SRP konklusion

Konklusionen tæller med i længden på din SRP.

Her skal du samle op på opgavens centrale resultater og pointer.

Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det, der står i indledningen og det, der står i konklusionen.

Trin for trin vejledning til en fantastisk konklusion.

 • SRP konklusion længde

Konklusionen skal ca. være 1 side lang

SRP litteraturliste

Litteraturlisten tæller ikke med i længden på din SRP.

I litteraturlisten skal du dokumentere alle de kilder, du har brugt til at lave din opgave.

Det er vigtigt, at litteraturlisten bliver opbygget korrekt. Få en grundig vejledning til alt du har brug for at vide her. 

Vejledning, tjekliste og eksempler på, hvordan du laver en fremragende litteraturliste.

SRP bilag

Bilagene tæller ikke med i længden på din SRP.

Det er heller ikke et krav at bruge bilag i din opgave.

Det kan dog være en fordel i flere tilfælde. Få hjælp til, hvornår du bør bruge bilag.

Alt du skal vide om, hvordan du anvender bilagene korrekt i din opgave.

Krav til citater:

Det forventes, at du har styr på formalia ift. korrekt anvendelse af citater i din SRP.

Her kan du læse mere om, hvilke krav, der gør sig gældende.

SRP sidehoved:

I din SRP opgave skal du skrive følgende i sidehovedet:

 • Dit fulde navn
 • Din klasse
 • Navnet på din skole
 • Navne på dine vejledere
 • Fagene du har skrevet i, og hvilket niveau du har eller har haft fagene.

Nogle skoler stiller yderligere krav til informationer i sidehovedet, men hvis du har ovenstående med, så behøver du ikke frygte, at du mangler noget væsentligt.

Spørg dine vejledere, hvis du er i tvivl.

SRP krav og regler:

Udover krav til opbygning og længden af din SRP og de forskellige dele, er der også mere formelle krav.

Alt det, samt krav til fagligheden, sproget og indholdet af din SRP, kan du læse mere om her.

Tryk her for at gå til SRP pakken