SRP karakter - Hvad tæller med og hvor meget? (2022)

SRP karakter - Hvad tæller med og hvor meget? (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel besvarer vi alle de spørgsmål du kan have ift. din karakter i SRP opgaven. 

Din SRP karakter gives ud fra en helhedsvurdering af din skriftlige SRP opgave og den mundtlige fremlæggelse, du skal afholde.

Du får én samlet karakter.

Det er altså muligt at “redde” din karakter til den mundtlige prøve, hvis din opgave var lidt mangelfuld.

Her finder du vores komplette SRP bog, der grundigt vejleder dig gennem alle opgavens forskellige dele.

Indholdsfortegnelse

Hvad sker der, hvis man dumper?

Hvor meget tæller SRP?

Hvem retter SRP?

Hvad sker der, hvis man ikke afleverer SRP?

SRP karakterskala

Klage over SRP karakter

SRP bedømmelseskriterier

Den skriftlige opgave

Den mundtlige prøve

Hvad sker der hvis man dumper SRP

Hvis du dumper SRP, så får du karakteren 00 på dit eksamensbevis.

Du kan stadigvæk blive student og fortsætte i 3.g.

Husk, at du skal have mindst 02 i gennemsnit for at bestå din gymnasiale uddannelse.

Hvis du dumper SRP trækker det i den forkerte retning, men alt håb er langt fra ude.

Hvor meget tæller SRP

Karakteren for din SRP tæller dobbelt på dit eksamensbevis.

Får du f.eks 10 i karakter, så vil det tælle som to 10-taller, når dit endelige gennemsnit udregnes.

En god karakter i din SRP vil altså være rigtig godt for dit gennemsnit.

Hvem retter SRP

Det er din vejleder og censor, som retter din SRP. Det er også dem, der giver dig din endelige karakter.

Når de retter din SRP, har de fokus på de bedømmelseskriterier, der knytter sig til opgaven. 

Hvad sker der, hvis man ikke afleverer SRP?

Hvis du ikke afleverer din SRP vil du som minimum få karakteren -3.

Mange skoler giver dig heller ikke muligheden for at blive student, hvis du ikke afleverer din SRP.

Det er derfor utrolig vigtigt, at du får lavet opgaven til tiden.

SRP karakterskala

Karakterskalaen til SRP er den samme som i alle andre fag og sammenhænge. I SRP´en bliver du også bedømt ud fra syvtrinsskalaen. 

Klage over SRP karakter

Det er muligt at klage over din SRP karakter. Der findes en række formelle krav, der skal være opfyldt, hvis din klage skal tages op til vurdering.

Disse krav kan du få overblik over her.

 1. Din klage skal indgives skriftligt til din rektor, senest 2 uger efter, at du har fået din karakter. Den skal indeholde en begrundelse for, hvad det er, du klager over.
 2. Du kan klage, hvis du mener der er noget i eksamensforløbet, eksamensgrundlaget eller bedømmelsen, der ikke er som det burde være. 
 3. Rektor afgør om din klage skal tages op til vurdering, eller om den skal afvises med det samme. Hvis rektor afviser klagen med det samme, kan det skyldes, at vedkommende ikke mener, at klagen er begrundet.
 4. Hvis din klage bliver sendt til vurdering, så skal din vejleder og censor lave en udtalelse. I denne udtalelse skal de retfærdiggøre og begrunde den karakter, de har givet dig. Når de har gjort dette vil du få mulighed for at læse udtalelserne. Du har lov til at komme med kommentarer til vejlederens og censors udtalelser.
 5. Rektor forholder sig nu til, hvad der står i udtalelserne fra vejleder og censor, samt dine kommentarer til deres udtalelser. 
 6. Rektor kan bestemme, at din opgave skal bedømmes af to af andre lærere, at du skal skrive en helt ny opgave eller at din karakter forbliver den samme.
 7. Du kan klage over din rektors beslutning til udenrigsministeriet. Det kan du læse mere om i eksamensbekendtgørelsen. Her kan du også læse mere om selve klageprocessen.

SRP bedømmelseskriterier

Her kan du se, hvilke bedømmelseskriterier, der gør sig gældende for SRP.

Det er vigtigt, at du opfylder disse kriterier, hvis du gerne vil have en god SRP karakter. 

Som sagt gives der én samlet karakter for din SRP opgave. Der findes dog forskellige kriterier for den skriftlige og mundtlige prøve.

Bedømmelseskriterier for den skriftlige SRP opgave:

 • Du skal besvare din opgaveformulering. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem din opgaveformulering og din besvarelse af opgaven. 
 • Du skal udvælge og anvende relevant faglig viden og relevante metoder fra begge fag.
 • Du skal udvælge relevante kilder og anvende dem til at besvare din opgaveformulering.
 • Du skal behandle din opgaveformulering tværfagligt der, hvor det er relevant og muligt.
 • Det skal fremgå, at du har forstået den teori, faglige viden og de metoder, du bruger. 
 • Du skal sætte dig ind i og forstå nye faglige relevante områder, dvs. områder du ikke før har arbejdet med i undervisningen.
 • Du skal have styr på formalia ifm. udarbejdelsen af større skriftlige opgaver. Dvs ting som citatteknik, sideomfang, opbygning, kildehenvisninger, litteraturliste, indholdsfortegnelse osv. 

Bedømmelseskriterier for den mundtlige SRP prøve:

 • Du skal præsentere dine vigtigste pointer og konklusioner fra opgaven. Det er sådan, du starter den mundtlig eksamen. Bagefter har du en dialog med din vejleder og evt. censor.
 • Du skal udvise fagligt overblik over teorierne, den faglige viden, metoderne og andet, der indgik i dit projekt, når du har en dialog med lærer og evt. censor. 
 • Du skal kombinere viden fra begge fag i dialogen.
 • Videnskabsteoretiske overvejelser er et stort plus.

Tryk her for at gå til SRP pakken