SRP krav og regler - Pas på din karakter (2022)

SRP krav og regler - Pas på din karakter (2022)

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel finder du:

 • Oversigt over de vigtigste krav og regler til din SRP opgave.

Det er vigtigt, at der ikke er dumme fejl i din SRP, hvis du gerne vil have en god karakter.

Få hele vores SRP bog her. Du får et komplet overblik over alt, hvad opgaven skal indeholde. Samtidig har vi lavet trin for trin vejledninger til alle opgavens dele.

Formelle krav

Der gælder nogle helt faste rammer, formelle krav og regler for SRP.

Dem får du et overblik over her.

 • Din SRP skal skrives i to forskellige fag. Heraf skal minimum ét fag være et A fag. Samtidigt skal minimum ét af fagene være et studieretningsfag. 
 • Du må som elev kun skrive i fag, du har på nuværende tidspunkt eller fag du har haft, men som du har afsluttet. 
 • Din SRP består af to forskellige prøver, dels én skriftlig og dels én mundtlig. Der gives en samlet karakter.
 • Din karakter i SRP tæller * 2. -  Dvs, får du fx. et tital, så vil det tælle som to titaller når dit samlede gennemsnit udregnes. 
 • I opgaver med fremmedsprog skal der indgå kilder, der er skrevet eller talt på det pågældende sprog. Selve opgaven skal stadigvæk skrives på dansk.

I matematik eller musik tæller man ikke tegn eller ser på, hvor meget indholdet fyldet når man tæller sider. Det kommer i stedet an på en vurdering.

Det nemmeste er, at du snakker med din vejleder om de emner, du har gennemgået. Han/hun kan forsøge at hjælpe dig med, hvor meget dit afsnit tæller i sider.

Alternativt kan du selv foretage vurderingen. Der er relativt frie rammer, når det kommer til denne vurdering, så det er svært at skyde meget ved siden af.

Du skal ikke skrive nogle steder, hvor langt du vurderer dit afsnit er. 

Opbygning og længde af SRP

Der er faste krav for, hvordan din SRP skal opbygges, og hvor lang den skal være. Herunder også, hvor lange de forskellige afsnit, fx. redegørelse og analyse, skal være i din SRP.

Alt det, samt hvad der tæller med i det samlede sideomfang, kan du læse mere om her.

Derudover er der også krav og forventninger til, hvordan du besvarer opgaven.

Dem gennemgår vi i det næste afsnit.

SRP krav: Faglighed og indhold

 • Valg af materiale

Det er vigtigt, at du forstår at vælge relevant materiale og relevante kilder til dit SRP arbejde.

Vær kritisk når du udvælger kilderne og spørg dig selv om de er relevante og troværdige.

Kilderne skal kunne bruges til at besvare din opgaveformulering, ellers er de ligegyldige.

Det er en god ide at vælge nogle kilder, der minder om dem, I har arbejdet med i undervisningen. Så er du sikker på at have god erfaring med, hvordan man går til disse kilder. 

 • Valg af teori

I din redegørelse skal du præsentere den teori, der udgør fundamentet for din SRP. Det er derfor vigtigt, at du vælger teorier, der er relevante. Med det menes, at din redegørelse skal kunne inddrages både i analysen og også gerne i diskussionen.

På den måde får din opgave en naturlig sammenhæng.

Hvis teorierne ikke kan bruges til noget i analysen og diskussionen, så er redegørelsen dybest set ligegyldig.

Nogle gange vil det være specificeret i det redegørende spørgsmål i opgaveformuleringen, hvilke teorier du skal redegøre for.

Selv her skal du fokusere på, at de elementer du inddrager fra teorien skal kunne bruges videre i opgaven. 

 • Valg af metode

Endnu et krav til SRP er, at du forstår at anvende de rette metoder. Dette gælder, også selv om du ikke nødvendigvis behøver at lave et decideret metodeafsnit.

Man sidder sjældent og tænker over, navnet på den metode man bruger, når man arbejder aktivt med sin SRP.

Metoderne har man mere eller mindre ubevidst lært igennem gymnasietiden. Det er dog vigtigt, at man stadigvæk gør sig nogle tanker om, hvilke metoder, der er relevante, når man skal besvare opgaveformuleringen.

Du behøver egentlig ikke at forholde dig til navnet på metoden. I hvert fald ikke i analyse- og diskussionsdelen i din opgave.

Du skal bare være sikker på, at din besvarelse er grundig, nuanceret og præcis, samt at den bevæger sig på rette taksonomiske niveau

 • Tværfaglighed

Et helt centralt element i SRP opgaven er, at man kombinerer to fag til at svare på en problemstilling.

Desværre sker det for nogle elever, at de næsten skriver to forskellige opgaver, samlet i ét dokument.

Derfor er det vigtigt, at du konsekvent har fokus på at inddrage begge fag, når du svarer på opgaveformuleringen.

Din opgaveformulering er udformet sådan, at faglige tilgange og metoder fra hvert fag altid vil kunne sættes i spil for at belyse problemstillingen/spørgsmålene. 

 • SRP krav: Opbygning og udførelse af opgaven

Det er først og fremmest et krav, at du forstår at opbygge opgaven korrekt som helhed. Hvis du følger den rækkefølge, vi præsenterede i starten af afsnittet her, så har du opfyldt dette krav. 

SRP krav: Sproget i opgaven

Det er vigtigt, at du anvender de begreber, der er relevante for det emne du arbejder med. Når du gør det, viser du, at du har forstået dit materiale og dit emne på et højt fagligt plan.

Du må ikke bare fyre begreber af som du ikke ved, hvad betyder. Det skader mere end det gavner ift. lærers og censors bedømmelse af opgaven.

Det kan sagtens være, at du skal læse op på teorier og begreber mens eller inden du skriver. 

Dit sprog kan dog også blive for tungt og knudret. Det gælder ikke om at proppe så mange begreber og fine ord ind i en sætning som muligt.

Dit sprog skal stadig være naturligt formidlet. Dvs, skriv som du selv ville udtrykke det, men med inddragelse af begreber når det er relevant.

Du bør selvfølgelig undgå direkte talesprog.

Tryk her for at gå til SRP pakken