SRP længde: Sådan gør du, hvis din SRP er for lang

SRP længde: Sådan gør du, hvis din SRP er for lang

Det er vigtigt, at du opfylder kravet til det samlede sideomfang af din SRP. Det er afgørende for din karakter, at din SRP ikke er for lang.

Sådan gør du, hvis din SRP er for lang

Dette er egentlig et luksusproblem, men det kan alligevel være svært at løse.

I dette afsnit giver vi dig nogle strategier og fremgangsmåder, du kan bruge til at forkorte din SRP.

Hvor drastisk du må gå til værks afhænger af, hvor lang din SRP er. 

Her kan du finde vores SRP bog, der trin for trin guider dig igennem alle opgavens afsnit.

1. Præcisér dit sprog

Det første du bør gøre er at gennemgå dit sprog og dine formuleringer.

Der er helt sikkert mange steder i din SRP, hvor du bruger flere ord end nødvendigt til at udtrykke dig.

Det er meget sandsynligt, at du kan skære en side af din SRP ved blot at præcisere dit sprog, og skære unødvendige fyldord væk.

Du bliver nødt til at gennemgå processen for hele den del af din SRP, der tæller med i det samlede sideomfang. 

2. Skær fra i redegørelsen

Hvis trin 1 ikke er tilstrækkeligt, så bliver du nødt til at se på din redegørelse.

Fordelen ved at skære væk her er, at redegørelsen befinder sig på det laveste taksonomiske niveau.

Den tæller dermed ikke ligeså meget i bedømmelsen som analysen og diskussionen gør.

Hvis du skal skære fra i redegørelsen, så skal du se på, hvilke informationer og teorier, som du egentlig anvender i din analyse og diskussion.

Der skal i princippet ikke stå noget i redegørelsen, som ikke bliver brugt senere i opgaven.

Du skal dog stadig sikre dig, at din redegørelse svarer fyldestgørende på din opgaveformulering. 

3. Skær fra i analysen

Hvis din analyse fylder væsentligt mere end 10 sider, bør du se på, hvor du kan skære noget fra.

Du kan f.eks. rangere de forskellige pointer, du er nået frem til efter, hvor vigtige de er.

Når du har gjort det, så er der ikke andet for end at slette de pointer, du vurderer er mindst vigtige.

Hvis du mener, at alle dine pointer er centrale for besvarelsen af opgaveformuleringen, så er det måske i stedet din argumentation eller forklaring, du skal se på.

Det kan sagtens være, at du kan skære en eller flere kilder fra i din argumentation, og stadig have underbygget dine pointer fornuftigt.

Hvis du har lange afsnit, hvor du blot forklarer dine pointer, og ikke inddrager kilder til at argumentere, så er det måske her, du skal skære fra. 

4. Skær fra i diskussionen/vurderingen

Hvis du har skrevet væsentligt mere end 3 sider kan du godt skære ned i diskussionen.

Vi anbefaler dog, at det er et af de sidste steder, du skærer ned på dit faglige indhold, da diskussionen ligger på det højeste taksonomiske niveau.

Du kan selvfølgelig altid skære ned på unødvendige lange forklaringer og overflødige sætninger.

Hvis du skal skære ned i indholdet, så bør du foretage en vurdering af, hvilke argumenter der er svagest, både for og imod den problemstilling, du diskuterer.

De svageste argumenter kan du så skære fra.

Husk på, at din diskussion/vurdering stadig skal være nuanceret.

Pas derfor på med kun ensidigt at skære argumenter væk, der argumenterer for den problemstilling, du arbejder med.