SRP opgaveformulering - Fundamentet for din opgave

SRP opgaveformulering - Fundamentet for din opgave

I denne artikel hjælper vi dig med at forstå alle dele af din SRP opgaveformulering.

Vi giver dig grundig vejledning i, hvordan du bruger den som fundament for din opgave.

Vi præsenterer et eksempel på en opgaveformulering og gennemgår, hvordan den er opbygget.

Her kan du finde hele vores SRP bog, hvor vi har lavet trin for trin vejledinger til alle opgavens dele. 

Hvad er en opgaveformulering?

En opgaveformulering er den overordnede ramme for din opgave.

Formålet med din SRP er faktisk at besvare opgaveformuleringen.

Her er det præsenteret, hvilke fag du skal arbejde i, og hvilket emne du skal skrive om.

Det er dine vejledere, der laver opgaveformuleringen til dig. 

Endvidere vil der være et hovedspørgsmål, der overordnet beskriver, hvad du skal undersøge.

Dertil kommer en række underspørgsmål/problemstillinger, der mere konkret beskriver, hvordan du skal besvare hovedspørgsmålet. 

Problemstillingerne er bygget op efter de tre taksonomiske niveauer.

Dvs, at du får mindst ét redegørende, analyserende og diskuterende/vurderende spørgsmål.

Det er dog rimelig sandsynligt, at du får enten to redegørende eller to analyserende spørgsmål i din opgaveformulering. Det skyldes, at det ellers kan være svært at få dækket begge fag. 

Opgaveformuleringen bliver udleveret ved begyndelsen af SRP skriveperioden. 

Opgaveformulering og problemformulering

Opgaveformuleringen vil, i store træk, minde om din problemformulering.

Det afhænger naturligvis lidt af, hvor grundig du var, da du lavede problemformuleringen.

Der vil dog altid indgå nogle ukendte og nye elementer i din opgaveformulering.

Det skal ikke være muligt for dig at skrive hele din SRP inden skriveperioden er begyndt. 

De nye elementer i din opgaveformulering kan f.eks. være et konkret bilag eller en kilde du skal inddrage.

Det kan også være, at dit primære fokus er blevet flyttet lidt eller at du har fået et helt nyt spørgsmål, du skal besvare.

Når dine vejledere laver din opgaveformulering fokuserer de især på, at der lægges op til en tværfaglig besvarelse.

Samtidig forholder de sig til, hvorvidt det reelt er muligt at besvare opgaveformuleringen ud fra fagenes metoder, teorier og begreber.

Måske føler du, at din opgaveformulering afviger meget fra din problemformulering.

Det kan skyldes, at vejlederne har vurderet, at det ikke var muligt at svare på det du lagde op til i din problemformulering. 

Sådan forholder du dig til de nye bilag

Det er vigtigt, at du er klar over, hvad du skal bruge de nye bilag til. Som regel vil det fremgå rimelig tydeligt af opgaveformuleringen, hvordan du skal inddrage dem.

Er du en smule i tvivl så tøv ikke med at kontakte din vejleder. Det er vigtigt, at du får styr på bilagene så tidligt i skriveperioden som muligt. 

Sådan bruger du din opgaveformulering

Som det allerførste skal du naturligvis danne dig et godt overblik over din opgaveformulering.

Forstår du, hvad det er du overordnet skal undersøge, og hvordan dine underspørgsmål skal hjælpe dig med at nå frem til dette mål?

Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre i dele af din opgaveformulering kan du altid spørge din vejleder. Jo tidligere du gør dette i skriveperioden jo bedre. 

Hold fokus i skriveperioden

Det er super vigtigt, at alt det du skriver er med til at besvare opgaveformuleringen. Derfor bør du løbende have den foran dig. Det hjælper dig med at sikre den røde tråd i din besvarelse.

Det er nemt at komme til at bevæge sig lidt ud af en tangent i skriveprocessen. Hvis det sker for dig, så er der ikke andet for end at slette de irrelevante tekststykker.

Det gør ondt, men det er nødvendigt, hvis du gerne vil have topkarakter. 

Opgaveformulering eksempel

Her har vi fundet et eksempel på en opgaveformulering i SRP, lavet i matematik og samfundsfag.

Hvordan spørgsmålet præcis udformes afhænger af dine vejledere.

TitelPolitik

FagSamfundsfag og matematik

HovedspørgsmålHvordan afbødes effekten af en økonomisk krise?

Underspørgsmål:

- Redegør for centrale økonomiske skoler og deres syn på forskellige økonomiske mål og anvendelsen af økonomiske politikker.

- Redegør for funktionen af to/flere variable, du skal herunder komme ind på partiel differentation og anvende dette til at udlede multiplikatoreffekten ved øget offentlig investering samt skattelettelser.

- Undersøg VK-regeringens økonomiske politik op til finanskrisen i 2008. Inddrag relevant samfundsfaglig empiri. 

- Diskutér hvorvidt den førte økonomiske politik var gunstig i forhold til at afværge konsekvenserne ved en økonomisk krise. 

Forklaring af eksemplet

Titel:

Som du kan se er der angivet en overordnet titel for emnet. I dette tilfælde “Politik”.

Fag:

Efter titlen er fagene nævnt. I dette tilfælde “Samfundsfag og matematik”

Hovedspørgsmålet:

Dernæst er opgavens hovedspørgsmål repræsenteret. I dette tilfælde “Hvordan afbødes effekten af en økonomisk krise?” Hovedspørgsmålet beskriver det overordnede fokus din opgave skal have.

Underspørgsmål/problemstillinger:

Her er det præsenteret, hvilke problemstillinger du skal arbejde med for at besvare hovedspørgsmålet. 

Læg mærke til, hvordan spørgsmålene bygger oven på hinanden. Se også, hvordan det diskuterende spørgsmål har tæt forbindelse til hovedspørgsmålet.