SRP vejledning - Sådan får du mest ud af din vejledning

SRP vejledning - Sådan får du mest ud af din vejledning

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

En helt central del af SRP processen er din vejledning. Denne begynder som regel efter, at du har valgt dit emne og dine fag.

Du vil få én eller to vejledere, der samlet dækker de fag, du har valgt. Du kan sagtens ende med at få nogle vejledere, der ikke normalt underviser dig.

Efter dit valg af fag kan du begynde at holde møder med dine vejledere. I starten vil møderne som regel være skemalagt.

Du kan dog sagtens komme ud for, at du har brug for mere vejledning.

I så fald er det dit ansvar at opsøge dine vejledere. 

Gå til vores SRP bog, der giver overblik og vejledning til alle opgavens dele.

Hvad skal du have vejledning til?

Det er forskelligt fra elev til elev, hvad man har brug for vejledning til. Der findes dog nogle gennemgående emner, hvor elever ofte oplever, at de har brug for hjælp. Dem har vi gennemgået her.

Hjælp til afgrænsning af emne

Måske valgte du et meget overordnet emne, da du skulle vælge emne og fag. Det er meget normalt eftersom, at de færreste hurtigt finder ud af præcis, hvad de skal skrive om.

Hvis dette er et aktuelt for dig, så sørg for at finde frem til en mere konkret problemstilling sammen med dine vejledere.

Hjælp til metoder

Det er normalt at blive i tvivl om, hvilke metoder, du skal bruge i din SRP. Der findes heller ikke nogen fast regel for dette.

Det vigtigste er, at du rent faktisk anvender nogle af de metoder, som knytter sig til de fag, du arbejder i.

Hvis du er helt på bar bund omkring dette, så sørg for at få snakket grundigt med dine vejledere om metoder.

Selvom der ikke er krav om et decideret metodeafsnit i din SRP, så forventes det, at du forstår at arbejde med metoderne aktivt. 

Hjælp til problemformuleringen

Før du får din endelige opgaveformulering skal du selv aflevere en problemformulering til vejlederne.

Problemformuleringen skitserer den problemstilling du gerne vil arbejde med. Den kan også indeholde ideer til kilder.

Inden du laver din problemstilling bør du have snakket med dine vejledere om, hvorvidt den problemstilling du har valgt, er realistisk at arbejde med.

Ellers risikerer du at modtage en opgaveformulering, der adskiller sig meget fra den problemformulering, du selv afleverede.

Det vil være rigtig ærgerligt, da det forberedelsesarbejde du har lavet inden opgaveformuleringen blev udleveret, risikerer at være spildt. Forberedelsesarbejdet inden skriveperioden

Efter du har afleveret problemformuleringen går der et stykke tid inden du modtager opgaveformuleringen og skriveperioden går i gang.

Du bør definitivt begynde på din opgave allerede her. Især bør du finde materialer og forskelligt kildemateriale, du kan bruge.

Det gør du naturligvis med udgangspunkt i den problemformulering, du har afleveret.

Husk at kontakte dine vejledere og tal med dem om, hvorvidt dine materialer er relevante. 

Problemformuleringen

Som sagt er det vigtigt, at du sikrer dig, at din problemformulering er realistisk, inden du afleverer den.

Uanset hvad, vil der indgå ét eller flere ukendte elementer når du endelig får din opgaveformulering.

Det vil dog ikke være noget, som markant ændrer opgavens fokus.

Derfor er det muligt at begynde inden opgaveformuleringens udlevering. 

Gode råd til din vejledning

1. Sørg for at forberede dig inden din vejledning

For at få maksimalt udbytte af din vejledning er det vigtigt, at du forbereder dig inden.

Det er begrænset, hvor meget tid du får med dine vejledere. Derfor skal du udnytte den bedst muligt.

Der er ingen faste krav til, hvordan du skal forberede dig.

Det handler grundlæggende om ikke at gå ind til vejledningen og være helt blank ift, hvad du gerne vil skrive om. 

Sådan forbereder du dig

Du kan med fordel inden vejledningen gøre dig nogle tanker om, hvad der kunne være spændende inden for de fag og det overordnede emne, du har valgt.

Hvis du når frem til en mere konkret problemstilling, så skriv den ned. Så glemmer du den ikke, og du har noget at tage med til vejledningen.

Du kan også med fordel tænke over, hvordan du så kan bruge fagene til at behandle den problemstilling, du har overvejet.

Vi har lavet en kæmpe oversigt over ideer til emner og fag, du kan arbejde med, samt forslag til helt konkrete opgaveformuleringer.

Find emnerne og opgaveformuleringerne her.

Afsluttende bemærkning til dette punkt

Forhåbentligt har du nu fået sporet dig ind på, hvilken problemstilling du gerne vil arbejde med.

Det er vigtigt, at du går i gang med at undersøge problemstillingen hurtigst muligt.

På den måde har du mulighed for at opdage særlige udfordringer eller faldgruber ved den problemstilling, du har valgt. Disse kan du så diskutere grundigt med din vejleder, således du bliver i stand til at løse dem. 

2. Skriv noter til vejledningen

I kan godt komme vidt omkring til en vejledning. Derfor er det vigtigt, at du noterer alle de punkter, du taler med dine vejledere om.

På den måde får du en solid liste over ting, du kan arbejde videre med uden dine vejledere.

I dit forberedelsesarbejde kan du så hele tiden opdatere listen med nye spørgsmål, der måtte melde sig undervejs.

Hvis du følger denne fremgangsmåde er du sikker på, at der hele tiden sker fremskridt i din SRP process.

Husk vejlederne i skriveperioden

Det er ikke kun i forberedelsesperioden du kan gøre brug af dine vejlederes ekspertise. Du må også meget gerne bruge den i skriveperioden.

Det nemmeste er sandsynligvis, at du skriver en e-mail til den relevante vejleder. Hvis du har svært ved at formulere dit spørgsmål skriftligt, så spørg efter din vejleders telefon nr. eller bed om et fysisk møde.

Ofte vil der gå noget tid inden din vejleder svarer. Denne tid bør du bruge på at gå videre med andre dele af din opgave.

Tryk her for at gå til SRP pakken