Eksamensopgave om Chili og antistof i modermælk

By Baran
1
(0)
0 903
10kr
Prøve prøve

Denne opgave indeholder Bioteknologiske eksamensopgaver om chili og antistof i modermælk.

Opgaven besvarer

Anfør alle carbon- hydrogenatomer på formlen for capsaicin.

Forklar, hvordan bindingen af capsaicin til TRVP1-receptorerne fører til, at der afsendes et nervesignal. Inddrag figur 2.

Beregn ligevægtskonstanten og redegør for, om dichlormethan er velegnet som ekstraktionsmiddel.

Bestem massen af capsaicin i de 30,0g tørrede chilifrugter

Forklar hvorfor det er muligt at oprense capsaicin ved den benyttede separationsmetode. Inddrag figur 1 og figur 3.

Giv forslag til, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at antistof-monomerer har en variabel region.

Forklar, hvorfor det er vigtigt, at der skylles mellem hver tilsætning

Bestem det gennemsnitlige indhold af IgA-monomerer i henholdsvis modermælk og modermælkserstatning. Svaret skal angives i equation.pdf.

Diskuter om sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende amning bør ændres. Inddrag resultaterne vist i figur 4.

Uddrag Det er muligt at oprense capsaicin ved den benyttede separationsmetode, fordi at, når filtratet påsættes en søjle, så indeholder søjlen et materiale, som binder upolære molekyler, som vi kan se i figur 3. Vi kan i figur 1 se, at capsaicin er upolært ved at kigge på fordelingskoefficienten mellem octan-1-ol og vand, og derudover kan det også ses på sturkturformlen, da 4 carbonatomer med hydrofobe grupper ophæver virkningen af en hydrofil gruppe. Dette betyder således, at capsaicin bliver bundet til materialet, og dermed vaskes det ikke ud, når der vaskes med demineraliseret vand, og således er capsaicin blevet separeret fra de andre stoffer.
Karakter 12
Klassetrin 3g

Ingen anmeldelser fundet.

  • Admin

    Admin

    Fremragende og meget faglig rapport!
    2 år siden Svar Report

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.