SRP: Finanskrisen - Matematik og Samfundsfag

0
(0)
0 1507
40kr
pdf

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver(inklusive denne opgave). Vil du være sikker på, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave? Alt sammen til en meget studievenlig pris!

Så klik her

Tryk her for at gå til SRP pakken

SRP opgave om finanskrisen. Opgaven er skrevet i fagene Matematik A og Samfundsfag A. Den er vurderet til karakteren 10. 


 

Husk, at godeopgaver.dk har fuld tilfredshedsgaranti på alle opgaver. Hvis en opgave ikke indeholder det, der er beskrevet her, så får du alle dine penge retur.


 

Indholdsfortegnelse.

Abstract

Indledning

Centrale økonomiske skolers syn på økonomiske mål og anvendelsen af økonomiske politikker

Neoliberalismen – Den forsigtige hånd

Keynes – Den synlige hånd

Marxismen – Den retfærdige hånd

Neoklassikerne – Den usynlige hånd

Redegørelse for funktioner af flere variable, og hvordan partiel differentiation anvendes til at udlede multiplikatoreffekten for øgede offentlige investeringer samt skattelettelser.

Funktioner af flere variable og partiel differentiation

Funktioner af en eller flere variable

Monotoniforhold

Gradienten

Multiplikatoreffekten.

Nationalregnskabsligningen:

Undersøgelse af VK-regeringens økonomiske politik op til Finanskrisen i 2008

Var VK-regeringens økonomiske politik gunstig i forhold til at afværge konsekvenserne ved en økonomisk krise?

Ekspansiv eller neutral finanspolitik?

Svækkelsen af de automatiske stabilisatorer

Er lønstigninger et problem?

Konklusion

Bibliografi

Appendiks

Trykfejl

Lille t der blev til stort T

Potens der forsvandt

Bilag

 

Indledning

Økonomiske kriser er et gentagende fænomen i den vestlige verden. Depressionen i 1929 og oliekrisen i 1973 er blot enkelte eksempler herpåMåske skulle det tros, at man efter alle disse kriser havde lært at stoppe de nye i opløbet. I 2008 måtte det dog erkendes, efter en ny finanskrise var begyndt at rase gennem vesten, at dette ikke var tilfældet. Krisen opstod i USA, specielt pga. uansvarlig långivning, men slog også kraftigt igennem i Danmark. Dette giver anledning til at spørge, specielt med tanke på den økonomiske viden man har opbygget siden de to nævnte kriser, om der ikke kunne have været gjort mere for at afbøde de enorme økonomiske konsekvenser i Danmark, som finanskrisen medførte? For at svare på dette, vil der i denne opgave først redegøres for centrale økonomiske skoler og deres syn på anvendelsen af en ansvarlig økonomisk politik. Dernæst følger en udledning af multiplikatoreffekterne for offentlige udgifter og skat, ved hjælp af bl.a. partiel differentiation. Herefter undersøges VK-regeringens finanspolitik i årene op til finanskrisen, nærmere bestemt perioden 2003-2007, og dennes indflydelse på den økonomiske aktivitet og stabilitet i dansk økonomi. Den planlagte vs. realiserede realvækst i det offentlige forbrug vil herunder blive undersøgt, hvor betydningen af multiplikatoreffekten for øget offentligt forbrug inddrages. Derudover gennemgås forskellige finanspolitiske- og skatteaftaler og deres dertilhørende finanseffekter. Resultaterne af undersøgelsen vil til sidst blive diskuteret med udgangspunkt i de centrale økonomiske skoler, som der er blevet redegjort for. Dertil inddrages relevante økonomer og økonomiske rapporter, foretaget både før og efter finanskrisen. Multiplikatoreffekten for skat bruges her til at diskutere, hvilken finanspolitik VK-regeringen med fordel kunne have ført.

 

Karakter 10
Skole STX
Klassetrin 3.g

Ingen anmeldelser fundet.

Ingen kommentarer til denne opgave. Vær den første til at skrive en!

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.