SRP: Nationalisme og krige - Historie A & Samfundsfag A

By Olivia
0
(0)
0 75
kr15
PDF

Opgaveformulering:

- På baggrund af selvvalgte kilder ønskes der en kort redegørelse for sociale, politiske og økonomiske omstændigheder i Tyskland i mellemkrigstiden og perioden op til 2. verdenskrig. Inddrag viden om det internationale system.

- På baggrund af selvvalgte kilder ønskes en påvisning af centrale årsager til krigsudbruddet. Inddrag blandt andet bilag A og B i din besvarelse.

- Under inddragelse af teorier om international politik og med afsæt i omstændighederne før 2. verdenskrig, ønskes der en diskussion af, om 3. verdenskrig er en potentiel trussel. 

Bilag A: "Oprustningen bliver officiel"

Bilag B: "Omlægning af økonomien" 

Indholdsfortegnelse

Indledning

1. Redegørelse af omstændighederne i Tyskland

1.1 De økonomiske og sociale omstændigheder efter 1. verdenskrig 1.2 Tysklands politiske udvikling i mellemkrigstiden
1.3 Det internationale system i optakten til 2. verdenskrig
1.4 Nazistpartiets magtovertagelse 1933

Delkonklusion af redegørelse

2. Analyse af centrale årsager til krigsudbruddet

2.1 Hitlers vision for Tyskland
2.2 Nationalismen opblomstring
2.3 Strategi, manipulation og småaftaler
2.4 Udmeldelsen af Folkeforbundet og brud på Versaillestraktaten
2.5 Økonomisk omlægning og Hossbach-notatet
2.6 Münchenforliget i 1938 og USSR som central aktør i 1939 Delkonklusion af analyse
3. Diskussion af aktuelle udfordringer og verdensordenen

3.1 Nationalisme i dag
3.2 En ny kold krig?
3.3 Vil globaliseringen skabe et ressourcepres? 3.4 Mod en ny verdensorden?
3.5 Historieopfattelse
Delkonklusion af diskussionen Sammenfattende konklusion
Litteraturliste
Bilag

Indledning

Begyndelsen af det 21. århundrede har været en skelsættende periode for det internationale system. Nye problematikker er opstået, som f.eks. flygtninge, terrorangreb og klimaforandringer. Kan nogle af disse nye udfordringer risikere at udløse en 3. verdenskrig?
For at kunne gøre sig overvejelser om dette, er det oplagt at se tilbage på begivenheder og tendenser i forbindelse med en anden verdenskrig. Kommende opgave vil belyse den historiske fortids tendenser og udløsende faktorer til 2. verdenskrig. Dette vil ske med afsæt i en redegørelse af Tysklands omstændigheder socialt, økonomisk og politisk, samt de statslige aktørers internationale positioner i mellemkrigstiden og under optakten til 2. verdenskrig. Med udgangspunkt i disse omstændigheder, vil der blive foretaget en analyse af de centrale årsager til krigsudbruddet i 1939. Analysen vil i høj grad fokusere på Hitler og nazisternes målsætninger og strategier, men også de daværende stormagters håndtering af disse. Endeligt vil det blive diskuteret, hvorvidt man bør se 3. verdenskrig som en potentiel mulighed i nærmeste fremtid. Diskussionen vil med udgangspunkt i teori om international politik, have hovedfokus på idealisme og realisme. Ydermere, vil en del af diskussionen belyse udfordringerne, ved at drage paralleller mellem begivenheder fra redegørelsen og analysen til problematikkerne i dag.

 

Uddrag
Karakter 10
Skole Aarhusstatsgymnasium
Klassetrin 3.g

Ingen anmeldelser fundet.

Ingen kommentarer til denne opgave. Vær den første til at skrive en!

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.