SRP om Diabetes type-2

By Noura
0
(0)
0 1730
40kr
docx

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver(inklusive denne opgave). Vil du være sikker på, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave? Alt sammen til en meget studievenlig pris!

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

Dette er en SRP, som handler om diabetes type-2, og hvorfor sygdommen har udbredt sig så markant de seneste år.

Opgaven besvarer spørgsmål vedrørende de eventuelle grunde til stigningen af diabetikere.

Der bliver perspektiveret til USA, samt forklaret hvilken effekt det har, at diabetes udbredes.

Der er lavet en danskafglig formidlende artikel, samt en metaanalyse som vil opsummere opgaven. 

 

Opgaveformulering

Hvorfor har diabetes type 2 udbredt sig så markant i Danmark de seneste år?

Redegør for diabetes type 2. Du skal blandt andet komme ind på sygdommens biologiske virkning på kroppen, symptomer, årsager og forebyggelse.

Redegør for den normale blodsukkerregulering og diskuter, hvilken betydning kosten har på udviklingen af diabetes type 2, herunder om der er forskel på, hvilken slags sukker man indtager. Inddrag din egen undersøgelse.

Med udgangspunkt i linket nedenfor, skal du give en analyse af de unge 4-18-åriges kostvaner mht. indtagelse af kulhydrat, set i relation til kostrådene.

Fra november 2017 blev kvoten i EU for hvor meget højfrekventfruktose, der må tilsættes forarbejdede fødevarer ophævet. Diskuter hvilken indflydelse det kan få på udviklingen af antallet af diabetikere i Danmark i fremtiden. Perspektiver til USA.

Udarbejd med udgangspunkt i din besvarelse af ovenstående en populærvidenskabelig artikel på 3-4 normalsider om diabetes type 2. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab. Opgaven skal enten inden eller efter din populærvidenskabelige artikel indeholde en metaopgavedel på 2-3 normalsider, hvor du argumenterer fagligt for dine formidlingsmæssige valg i forbindelse med artiklens indhold, argumentation, retorik, layout, opbygning ift. målgruppen m.v.

Resumé

Projektet undersøger, hvorfor antallet af diabetikere er steget så markant de seneste år. Dette undersøges blandt andet igennem en analyse af unges kostvaner, og en undersøgelse af hvordan forskellige sukkertyper har forskellige effekter på kroppen.

Projektet har særlig fokus på, hvordan sødemidlet ’højfruktose majssirup’ er en væsentlig årsag i forbindelse med udvikling af diabetes type 2. I en skærpet diskussion, med referencer til USA, kommer eksperters meninger til kende vedrørende HFMS’s indvirkning på udviklingen af diabetes.

Igennem undersøgelsen påvises det, hvordan fruktose ikke har en direkte påvirkning på blodsukkeret. Ud fra en videnskabelig forklaring, argumenteres der dog for den indirekte og fremtidige konsekvens af forøget indtagelse af fruktose.

Det konkluderes derudover, at det afgørende element i udviklingen af diabetes type-2 i Danmark er sammensætningen af kost samt fysisk aktivitet.

På baggrund af konklusionerne opstilles en populærvidenskabelig artikel til tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab. Den formidler delkonklusionerne i et forståeligt og interessevækkende sprog. Dertil er der udarbejdet en metaanalyse, hvor der forklares og uddybes de valgte danskfaglige elementer.

Indholdsfortegnelse

Opgaveformulering 2

Resumé 3

Diabetes 6

Typer af diabetes 6

Udviklingen af diabetes type-2 7

Glukoseregulerende hormon insulin 7

Blodsukkerregulering 9

Den normale blodsukkerregulering: 9

Kostens betydning for udviklingen af diabetes type-2 10

Analyse af unges kostvaner 13

HFMS’s indflydelse på antal diabetikere i Danmark 15

DIABETES: EN EPIDEMI DER ALDRIG ENDER 20

Metaovervejelser 25

Formål 25

Aktuel naturvidenskab og målgruppen 25

Argumentation, retorik og sprog 26

Layout og opbygning 27

Lixtalanalyse 28

Konklusion 29

Litteraturliste 30

 

Indledning

Diabets type-2 er en kronisk sygdom, som fortsat stiger i befolkningen. Igennem de sidste år er et større og større antal danskere diagnosticeret med sygdommen.
Sygdommen medfører store konsekvenser for det samfundsøkonomiske og det sundhedsmæssige aspekt af Danmark. Det er en sygdom, som rigtig mange bliver påvirket af. Men hvorfor stiger antal af type-2 diabetikere så markant? Og hvad kan man gøre for at bremse stigningen?

For at besvare problemformuleringen; hvorfor antallet af diabetikere har steget så markant, starter jeg med at redegøre for hvad diabetes type-2 egentlig er, og hvordan det påvirker kroppen fysiologisk. Derefter beskrives den normale blodsukkerregulering, med en efterfølgende forklaring af kostens betydning.

Med udgangspunkt i sukkertyperne glukose og fruktose afbilder jeg et kvantitativt forsøg, som underbygger deres forskellige glykæmisk indeks. Dette vil lede frem til en analyse af unges kostvaner, med et skærpet blik på indtagelsen af kulhydrater i relation til kostrådene.

Til sidst vil jeg diskutere den faktiske betydning af ophævet kvoter af højfruktose majssirup, samt frembringe eksperters standpunkt. Alt dette vil jeg formidle i en populærvidenskabelig artikel, som både er forståelig, letlæselig samt målrettet Aktuel Naturvidenskabs målgruppe.

I forbindelse med det, vil jeg lave en metaanalyse, hvor jeg reflekterer samt begrunder mine valg af danskfaglige udtryksformer.

Tryk her for at gå til SRP pakken

Karakter 10
Skole Århus Statsgymnasium
Klassetrin 3.g

Ingen anmeldelser fundet.

Ingen kommentarer til denne opgave. Vær den første til at skrive en!

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.