SRP om social arv i familier med alkoholmisbrug

1
(0)
0 818
45kr
SRP om social arv og alkoholmisbrug

Er du interesseret i at få 70 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver(inklusive denne opgave). Vil du være sikker på, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave? Alt sammen til en meget studievenlig pris!

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

Denne SRP handler om social arv i familier med et alkoholmisbrug hos forældrene. Den er skrevet i Dansk A og Samfundsfag A, og indeholder:

- Redegørelse for social arv

- Redegørelse for social arvs udvikling de seneste 20-30 år

- Litterær analyse af romanen "Submarino", med fokus på miljø, personer og tema

- Undersøgelse af, hvordan social arv bliver påvirket/forstærket af alkoholmisbrug hos forældrene

- Diskussion omkring hvilket ansvar/muligheder den danske stat har for at nedbringe den sociale arv

- Derudover er der selvfølgelig alt andet som en SRP skal indeholde (Resume, konklusion, litteraturliste, bilag osv.)

Denne opgave er i min optik en af de bedste jeg har skrevet. Ifølge lærer og censor var selve opgaven et 10-tal, men mit mundtlige oplæg trak den ned til 7. Indeholder MEGET få stavefejl, men er ellers skrevet uden fejl og med et flot akademisk sprog. Den belyser gode samfundsfaglige og danskfaglige overvejelser og konklusioner.

Problemformulering

Gør rede for begrebet social arv og udviklingen af denne de seneste tyve- tredive år.

Undersøg med udgangspunkt i selvvalgt statistik, hvordan alkoholisme kan påvirke den sociale arv.

Foretag dernæst en litterær analyse af ”Submarino” (Jonas T. Bengtsson 2007) med særligt fokus på hovedkaraktererne, miljøet og tematikken.

Diskuter, hvilke muligheder den danske stat har for at bekæmpe social arv i forbindelse med alkoholmisbrug, og vurder eventuelle løsningsforslag.

 

Resume:

I dette projekt undersøges det, hvordan et alkoholmisbrug i familien kan forstærke muligheden for den negative sociale arv, samt hvilket ansvar og muligheder den danske stat har for at bryde denne sociale arv. Gennem undersøgelser af kvantitativ empiri, der blandt andet indeholder udviklingen af den sociale arv de seneste 20 år, samt hvordan alkoholmisbrug påvirker chancerne for den sociale arv og derudover en nykritisk litterær analyse af romanen Submarino, undersøges disse problemstillinger.

Opgavens undersøgelser og analyse viser, hvordan et alkoholmisbrug i familien kan føre til sociale og psykiske problemer hos barnet, der på længere sigt kan føre til større chance for social arv. Den litterære analyse af Submarino underbygger også disse virkelige observationer. Samtidig viser opgavens diskussion, at den danske stat har mange muligheder, for at kunne hjælpe til at bryde den sociale arv, dog kan prioriteringer, nedskæringer og mangel på ressourcer medføre et mindre fokus på dette område, på trods af det store ansvar staten har, for at give alle børn lige chancer i deres fremtidige liv. Diskussionen indeholder flere eksempler på løsningsforslag samt vurderinger af disse.

Projektets resultater peger generelt på en sammenhæng mellem alkoholmisbrug og en større risiko for social arv. Det konkluderes, at det kan blive svært for disse udsatte familier at bryde den sociale arv, hvis ikke den danske stat tager ansvar og gennemfører de muligheder og løsninger de kan benytte for at bryde den sociale arv i Danmark.

Indledning:

Social arv har altid spillet en stor rolle i samfundet. Siden det traditionelle samfund har der været en tradition for, at børn går i deres forældres fodspor, for eksempel gennem fremtidigt erhverv. I dag er det dog en lidt anden type social arv der fokuseres på, nemlig den negative sociale arv, hvor dårlige vaner, dårlig økonomi mm. går i arv fra generation til generation. Netop dette emne har længe været veldiskuteret både politisk og rundt omkring i samfundet, men på trods af dette er der ikke sket en markant ændring i samfundet de sidste mange år. Men hvordan kan det være, at social arv er så stærk at bryde, og hvordan bryder vi den egentlig? Hvilke muligheder har staten for at hjælpe til at bekæmpe denne arv, og hvilket ansvar har de?

Denne SRP indeholder en redegørelse for begrebet social arv, andre relevante begreber samt en redegørelse for udviklingen af social arv i Danmark de seneste 20 år. Derefter undersøges der, hvordan et alkoholmisbrug i familien, kan påvirke den sociale arv, hvorefter der analyseres Jonas T. Bengtssons roman Submarino, med særligt fokus på hovedpersonerne og miljøet. Afslutningsvis perspektiveres romanens tema til den virkelige verden efterfulgt af en diskussion af den danske stats muligheder for at nedbringe og bekæmpe den sociale arv, hvor desuden eventuelle løsningsforslag diskuteres

Tryk her for at gå til SRP pakken

Karakter 10
Skole Himmelev Gymnasium
Klassetrin 3.g

Ingen anmeldelser fundet.

  • Admin

    Admin

    Rigtig god SRP. Oplagt som inspiration til dig, der skriver om social arv!
    2 år siden Svar Report

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.