Brugervilkår & Betingelser

Om Godeopgaver.dk

Tjenesten er en platform for privatpersoner, som udgangspunkt studerende, der kan anvendes til at dele materiale og information og få inspiration til eget arbejde.

1. Aftale mellem dig og “Godeopgaver” (cvr: 41375442)

1.1 Formål

Aftalen beskriver rettighederne og forpligtelserne for både dig og ”Godeopgaver” (også henvist til som bl.a. ”Godeopgaver.dk”, ”vi”, ”os” og ”vores”), i forbindelse med brug af platformen www.godeopgaver.dk

1.2 Aftalens ikrafttræden og effekt

Når du opretter en profil på Godeopgaver.dk accepterer du vores brugervilkår og betingelser. Vi anbefaler, at du grundigt gennemlæser disse, således du er opmærksom på dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden. Skulle du have nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Hver gang du benytter Godeopgaver.dk´s tjenester bekræfter du, at du er indforstået med vilkårene og betingelserne for aftalen. For at kunne oprette en profil skal du markere i feltet ”Jeg har læst og accepterer brugervilkår og betingelser”. Denne markering anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Godeopgaver.dk

1.3 Varighed og opsigelse af aftalen

Nærværende aftale er gældende indtil du sletter din profil eller brugervilkårene og betingelserne opdateres. Vi er til enhver tid berettiget til, at tilføje eller ændre på disse brugervilkår og betingelser. Såfremt det sker, at sådanne ændringer træder i kraft vil du blive gjort opmærksom herpå, enten på din ved registrering oplyste email eller når du logger ind som bruger på siden. Fortsætter du brugen af platformen efter disse tilføjelser eller ændringer accepterer du irreversibelt de nye tilføjelser og/eller ændringer. Er du ikke enig i tilføjelserne og/eller ændringerne af brugervilkår og betingelser for benyttelse af Godeopgaver.dk, er din eneste mulighed at slette din profil.

2. Registrering og profil

2.1 Registrering af brugeroplysninger

For at Godeopgaver.dk kan fungere optimalt, kræves det at du opretter en profil på Godeopgaver.dk på den måde som det fremgår på platformen. Du garanterer, at den information du tilkendegiver, er fyldestgørende, sandfærdig og præcis. Det er dit ansvar løbende at opdatere informationer, der måtte ændre sig og have betydning for din benyttelse af Godeopgaver.dk. Vi kan f.eks. ikke udbetale dine penge, hvis ikke vi har dit korrekte kontonummer. 

2.2 Alder

Du skal som minimum være 15 år for at oprette en profil på Godeopgaver.dk. Ved at acceptere brugervilkårene og betingelserne garanterer du, at du er minimum 15 år gammel.

2.3 Lukning af kontoen

Du kan til enhver tid lukke og slette din konto. Dette gøres ved at sende en email kontakt@godeopgaver.dk hvor du giver udtryk for at din konto skal slettes. Hvis din saldo udgør mindre end 50 DKK (minimumsbeløbet for udbetaling) på det tidspunkt din konto slettes, vil de resterende penge overdrages til ”Godeopgaver”.  Vurderer vi, at du har handlet i uoverensstemmelse med nærværende aftale, Godeopgaver.dk´s regler i øvrigt eller gældende dansk ret forbeholdes os retten til, at lukke din konto.

 2.4 Data

De data du oplyser under registreringsprocessen, vil blive gemt i en database og behandlet i overensstemmelse med Godeopgaver.dk´s privatlivspolitik.

2.5 Sikkerhed

Du alene er ansvarlig for, at holde dit brugernavn og kodeord hemmeligt. Det er ikke tilladt at videregive brugernavn og kodeord til tredjepart, eller på anden måde give tredjepart adgang til din profil på Godeopgaver.dk. Derfor holdes du til ansvar for al brug af Godeopgaver.dk´s tjenester, der sker gennem din profil. Så snart du får mistanke om, at dit brugernavn og kodeord er faldet i forkerte hænder skal du informere Godeopgaver.dk om dette. Samtidig skal du selv tage effektive foranstaltninger i brug, f.eks. ændring af dit kodeord.

2.6

Godeopgaver.dk kan ikke holdes ansvarlig for skader påført af uautoriseret adgang eller brug foretaget af tredjeparter.

2.7

Godeopgaver.dk er til enhver tid berettiget til at ændre eller lukke platformen. Accepterer du ikke ændringerne, er din eneste mulighed at stoppe med at bruge siden og lukke din konto.

3. Upload og download/køb af materiale

3.1 Copyright

Du er ansvarlig for at sikre, at det materiale du uploader til Godeopgaver.dk ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder. Derfor må du som udgangspunkt kun uploade og dele materiale du selv har lavet. Uploader du andres materiale skal du sikre dig, at du har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren.

Dette gør sig gældende for det filmateriale, dvs. opgaver, noter og lignende, du uploader og sætter til salg på siden, men også de billeder du bruger som forside til dine opgaver. Du er ansvarlig for ikke at uploade billeder, der krænker andres ophavsrettigheder. For at undgå dette kan du hente dine billeder fra sider med gratis billeder som feks. pixabay.com.

3.2 Ansvar for eget indhold

Du er selv ansvarlig for lovligheden af det materiale du uploader og deler med andre brugere, herunder at dit materiale og dets brug ikke krænker andres rettigheder eller Persondataloven. Godeopgaver.dk påtager sig intet ansvar for dit materiale og vi tjekker ikke om du reelt er rettighedshaver af det uploadede og/eller delte materiale. Bliver Godeopgaver.dk mødt med erstatningskrav fra tredjepart, fordi du ved upload og deling af materiale har krænket rettighedshavers ophavsret, hæfter du for sådanne erstatningskrav overfor Godeopgaver.dk. Du hæfter endvidere for erstatningskrav og de omkostninger krænkelsen måtte medføre for Godeopgaver.dk, og du kan derfor blive mødt af erstatningskrav fra både rettighedshaveren og Godeopgaver.dk.

3.3 Rettigheder til benyttede materialer

Materialer købt på Godeopgaver.dk må kun anvendes til personligt brug. Materialet må ikke videresælges eller videregives til andre personer eller tredjepart

3.4 Gendownload

Købte materialer kan downloades igen uden omkostninger.

 3.5 Refundering

Godeopgaver.dk refunderer dit køb, hvis det ikke er muligt at downloade den købte opgave, eller opgaven er tydeligt beskadiget, forårsaget af en defekt i platformen. Godeopgaver.dk tilbyder endvidere at refundere dit køb, hvis følgende forhold er opfyldt

1. Dit køb er foretaget inden for de sidste 14 dage

2. Produktet indeholder tydelige mangler, der ikke er redegjort for i produktbeskrivelsen

Er begge forhold opfyldt kan du sende en anmodning om refusion til vores email: kontakt@godeopgaver.dk

3.6 Betaling

Godeopgaver.dk fungerer kun som mellemled for transaktioner mellem brugere. Derfor gælder disse brugervilkår og betingelser kun for din brug af siden, og ikke for aftaler indgået brugere imellem.

3.7 Indtjening

Når du uploader en opgave vil Godeopgaver.dk give dig en oversigt over, hvilket beløb du vil modtage for hvert solgte eksemplar, og den samlede pris køber skal betale. Du får 50% af købsprisen for hvert produkt, der sælges. 

4. Økonomi

4.1 Udbetaling

Godeopgaver.dk udbetaler penge via Paypal. Minimumsgrænsen for udbetalinger er  50kr, bl.a. for at minimere transaktionsgebyrer.

4.2 Skat

Du er selv ansvarlig for at indberette de oplysninger til Skat, der måtte være nødvendige i forbindelse med din brug af Godeopgaver.dk.

5. Ansvar

5.1

Godeopgaver.dk er ikke ansvarlig for skader

6. Rettigheder til Godeopgaver.dk og indhold på hjemmesiden

6.1

Godeopgaver.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, de fulde ophavsrettigheder til  tjenesten Godeopgaver.dk. Disse rettigheder indbefatter eneretten til varemærker, grafiske elementer og kode på tjenesten.

Godeopgaver.dk erhverver ikke rettighederne til det materiale, som uploades. Vi erhverver dog en ikke-eksklusiv ret til at dele materialet med de brugere på hjemmesiden, du giver mulighed for at købe materialet.

 6.2

Rettighederne til det tilgængelige indhold, der er til rådighed på hjemmesiden tilhører i udgangspunktet den person, som har uploadet materialet. Sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet af Ophavsretsloven. Ved brug af hjemmesiden accepterer du dette.

Når du uploader materiale til Godeopgaver.dk accepterer du, at dem der køber dit produkt kan gøre sig bekendt med informationen og indholdet af produktet til private formål.

6.3

Som bruger af Godeopgaver.dk må du købe det materiale, der stilles til rådighed på platformen. Du accepterer, at materialet kun må anvendes til private formål. Du må derfor ikke give andre adgang til din profil eller det materiale du har købt på platformen. Det vil sige, at du f.eks. ikke må kopiere, videresende eller gøre anden kommerciel brug af det materiale du har købt på Godeopgaver.dk. Ønsker du at bruge materialet til mere, end hvad der fremgår af disse vilkår skal du have samtykke fra rettighedsejeren til det pågældende materiale.

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.